حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

شاهد توحیدی

حزب موسوم به توده ایران درآستانه پیروزی انقلاب اسلامی،سعی کرد با پررنگ کردن جنبه ضد امپریالیستی این حرکت،خود را در زمره هواداران این رخداد وحتی در زمره ابواب جمعی آن نشان دهد!این رویکرد اما،چندان دوام نیاورد وسرانجام شبکه نفوذ این حزب در برخی ارگان های نظامی کشور لو رفت وسران آن دستگیرشدند.پس از این رخداد،برخی تئوری پردازان این جریان به افشاگری درباره این گروه پرداختند که «احسان طبری»چهره شاخص آنان به شمار می رود.

تصاویر پیش روی نشانِ فرازهایی از حیات این جریان سیاسی پس از انقلاب است.

تاریخ : 1395/02/21 11:04
 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده ایران در جلسه مناظره تلویزیونی با دبیرکل حزب جمهوری اسلامی

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی درمناظره تلویزیونی با نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده ایران

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی درمناظره تلویزیونی با نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده ایران

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در جلسه مناظره تلویزیونی با احسان طبری وفرخ نگهدار

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  احسان طبری وفرخ نگهدار در جلسه مناظره تلویزیونی با آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده ایران وبرخی اعضا ونفوذیهای این گروه پس از دستگیری در مصاحبه تلویزیونی

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده ایران وبرخی اعضا ونفوذیهای این گروه پس از دستگیری در مصاحبه تلویزیونی

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  محمد مهدی پرتوی از اعضای حزب توده ایران وبرخی اعضا ونفوذیهای این گروه پس از دستگیری در مصاحبه تلویزیونی

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

   محمد مهدی پرتوی از اعضای حزب توده ایران وبرخی اعضا ونفوذیهای این گروه پس از دستگیری در مصاحبه تلویزیونی

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  محمد مهدی پرتوی از اعضای حزب توده ایران وبرخی اعضا ونفوذیهای این گروه پس از دستگیری در مصاحبه تلویزیونی

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  محمد مهدی پرتوی از اعضای حزب توده ایران پس از دستگیری در مصاحبه تلویزیونی

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  محمد مهدی پرتوی از اعضای حزب توده ایران ویکی دیگر از اعضای این گروه پس از دستگیری در مصاحبه تلویزیونی

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده ایران در یک گفت وگوی مطبوعاتی در زندان

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده ایران در یک گفت وگوی مطبوعاتی در زندان

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده ایران در یک گفت وگوی مطبوعاتی در زندان

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  احسان طبری از تئوری پردازان حزب توده ایران در یک گفت وگوی مطبوعاتی در زندان

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  احسان طبری از تئوری پردازان حزب توده ایران پس از آزادی از زندان

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  قبراحسان طبری از تئوری پردازان حزب توده ایران در بهشت زهرای تهران

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  قبر نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده ایران در بهشت زهرای تهران

 • حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  حزب توده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آیینه تصاویر

  مریم فیروز همسرنورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده ایران درواپسین سالیان حیات

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.