عکسهای تاریخی دوره قاجار

رزیتا میری

 

شناخت احوال گذشتگان موجب کسب تجربه و موجد روشنی راه آینده هر جامعه است. بررسی واقعیتهای تاریخی هر قوم و ملتی بدون مراجعه به اسناد تاریخی معتبر و منابع فرهنگی میسر نیست، عکسها و تصاویر به جا مانده از گذشته یکی از ابزارهای نوین پژوهش در تاریخ به شمار می‌آیند و بدون تردید از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار هستند.

 

صنعت عکاسی یک سال پس از به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه قاجار (سال 1264 قمری مطابق 1849 میلادی) در اروپا اختراع شد و خیلی زود به ایران راه یافت. ابتدا این صنعت در اختیار شاه و درباریان بود و پس از مدتی دامنه توجه و علاقه‌مندی به عکاسی از دربار فراتر رفت و موجب شد سایر اقشار اجتماعی نیز از این فن جدید بهره‌مند شوند.

 

اسناد تصویری یکی از ابزارهای مهم پژوهشگران در تحلیل و تبیین رخدادها و حتی شخصیتهای تاریخی معاصر را فراهم می‌آورد و پژوهشگر تاریخ با دسترسی به این تصاویر خود را به گونه‌ای در دوره مورد بررسی احساس کرده و امکان بازنگری در موضوع مورد مطالعه خود را پیدا می‌کند. بدین معنی که آشنایی با نوع پوشش و ظاهر مردم و درباریان، وقایع تاریخی، بافت شهری و اماکن تاریخی آن دوره که غالبا از بین رفته، در این رهگذر حاصل می‌شود.

 

بنابر این ضرورت، عکسهای متنوعی از میان مجموعه ارزشمند موجود در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران انتخاب شده است که به مناسبت «روز عکسهای تاریخی» به نمایش گذاشته می‌شود :

تصاویر پرسنلی و دسته‌جمعی شاهان و برخی از رجال (از دوره ناصری تا پهلوی اول)، برگزاری مراسم به مناسبتهای مختلف که برخی منحصر به فرد می‌باشند و مسئله مورد توجه در این عکسها دستخط صاحبان عکس به صورت توضیحاتی روی آن درج شده، تزئینات و حالت قرار گرفتن افراد در مقابل دوربین عکاسی ... از جاذبه‌های آن می‌باشد.

تاریخ : 1394/07/14 10:13
 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  2033 - 124 ط 
  مستوفیان و کارکنان امور مالیه دوره ناصری 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  1797- 1 ع 
  احمد شاه قاجار به اتفاق رضاخان سردارسپه پس از بازگشت از سفر اروپا 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  1508 - 1 ع 
  ناصرالدین شاه در سنه 1301ق 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  5256 - 3 ع 
  ‌دو تن از زنان اندرونی قاجار

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  5374 - 1 ع 
  فاطمه خانم عصمت‌الدوله ( دختر ناصرالدین شاه) و دخترش فخرالتاج معیری

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  10 - 178 خ 
  میرآخور ناصرالدین شاه قاجار 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  6972 - 1 ع 
  تعدادی از دانش آموزان مدرسه دارالفنون

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  864 - 124 ط 
  کارکنان و پزشکان دربار ناصری در قصر سلطنت‌آباد 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  993 - 1 ع 
  ابوالقاسم ناصرالملک و آنتوان کتابچی در اروپا 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  415 - 2 ع 
  عباس میرزا خان مسعود 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  752 - 124 ط 
  دورنمای کلاه فرنگی باغ شهری معیرالممالک در سال 1296 قم 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  264 - 6 ع 
  محمدعلی شاه قاجار و همسرش ملکه جهان در اودسای روسیه، هنگام تبعید 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  624 - 124 ط 
  عبور درشکه حامل زائران قم از زیر قرآن 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  1485- 124 ط 
  مراسم سلام امتحان در مدرسه دارالفنون 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  3801- 1 ع 
  چوب و فلک مکتبخانه‌های قدیم  

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  4101- 4 ع
  بازار قزوین در دوره قاجاریه 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  515- 4 ع 
  نمایی از سر در یکی از مریضخانه‌های تهران در دوره مظفری 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  6963- 1 ع 
  نمایی از قلعه بم 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  2545- 4 ع 
  اجزای تعزیه گردان تهران قدیم 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  2821- 4 ع 
  حاج یوسف خان سقاباشی پدرزن امین‌السلطان 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  3247- 1 ع 
  ناصرالدین شاه قاجار در حال کشیدن قلیان به اتفاق جمعی از همراهان در شکارگاه دوشان تپه 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  2588- 1 ع 
  مظفرالدین میرزا و عده‌ای از صاحب منصبان درباری 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  3073- 4 ع 
  محمدعلی میرزا ولیعهد و پیشکارش 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  1093- 1 ع 
  آذین بندی و چراغانی یکی از اماکن اصفهان به مناسبت تاجگذاری احمد شاه قاجار 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  2374- 1 ع 
  احمد شاه قاجار در اروپا 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  288- 6 ع 
  احمد شاه قاجار در جایگاه مخصوص هنگام شرکت در یک مراسم رسمی با حضور جمعی از مقامات کشوری و لشکری 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  464- 1 ع 
  چند تن از فرزندان و بستگان ناصرالدین شاه هنگام شرکت در یک مهمانی در منزل میرزا علی اصغر خان اتابک اعظم امین‌السلطان 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  6906- 4 ع 
  حمل مواد نفتی در سال 1287 شمسی 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  3791- 4 ع
  میدان پای قاپق تهران 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  1584- 1 ع
  مسعود میرزا ظل‌السلطان 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  4457- 1 ع 
  چند تن از فرزندان مسعود میرزا ظل‌السلطان 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  3940- 1 ع 
  چند تن از پزشکان یک بیمارستان 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  2566- 1 ع 
  استقبال مردم پطرزبورغ از ناصرالدین شاه 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  2712- 1 ع 
  میرزا علی‌اصغر اتابک اعظم در سال 1317 قمری 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  2862- 1 ع
  چند تن از شاهزادگان قاجار در جشن عروسی در منزل علیرضا عضدالملک 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  5558- 1 ع 
  علیرضا عضدالملک در میان جمعی از فرزندان، فراشان و... 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  6589- 1 ع 
  رضا اقبال‌السلطنه (عکاس باشی) و چند تن از پیشخدمتان دربار ناصری 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  1621- 1 ع 
  تکیه دولت  

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  513- 4 ع 
  مغازه پارچه فروشی 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  2269- 4 ع 
  دورنمای عمارت مهمانخانه قزوین 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  2582- 1 ع 
  ناصرالدین شاه قاجار هنگام بازدید از سربازخانه قراولان حاضر در ارک تهران «ابوابجمعی محمدرحیم خان امیرنظام» 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  1703- 1 ع 
  عمارت سلطنتی دوشان تپه 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  2328- 3 ع 
  زنان و مردان هنگام خرید از بازار 

 • عکسهای تاریخی دوره قاجار

  عکسهای تاریخی دوره قاجار

  3787- 1 ع 
  مراسم عزاداری در تکیه دولت 

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.