مجموعه بیست و ششم

گزارش محرمانه ای از متن نامه احمد شاملو در امریکا به یکی از دوستانش در ایران درمورد ارائه مجموعه شعرهای سانسور شده خود به سازمان ملل ،گزارش خیلی محرمانه از وقایع کشور در تاریخ 57/11/18 مندرج در بولتن نیروی هوایی شاهنشاهی و ...

به انتخاب : زهرا عباسی

گزارش محرمانه ای از متن نامه احمد شاملو در امریکا به یکی از دوستانش در ایران درمورد ارائه مجموعه شعرهای سانسور شده خود به سازمان ملل ،گزارش خیلی محرمانه از وقایع کشور در تاریخ 57/11/18 مندرج در بولتن نیروی هوایی شاهنشاهی، نامه خالدابن عبدالعزیز پادشاه عربستان به محمدرضا پهلوی درمورد تهیه وسایل یکسان سازی قیمت نفت در اوپک در سال 1356، استفتا از آیت الله حاج محمد کاظم خراسانی در مواردی چون نماز داشتن با بندساعت طلا ، چرم فرنگی و لباس ماهوت و ...

تاریخ : 1395/05/10 08:47
 • مجموعه بیست و ششم

  گزارش محرمانه ای از متن نامه احمد شاملو در امریکا به یکی از دوستانش در ایران درمورد ارائه مجموعه شعرهای سانسور شده خود به سازمان ملل 

  شماره آرشیو عکس: 56638پ

 • مجموعه بیست و ششم

  رونوشت نامه محرمانه سرپاس رادسر رئیس اداره کل شهربانی به وزارت کشور درخصوص اقدامات توسط سیدابوالقاسم کاشانی که مغایر با سیاست دولت است.(19/11/1320)

  شماره آرشیو عکس: 64-1-153ک

 • مجموعه بیست و ششم

  گزارش غلامرضا نیک پی معاون نخست وزیر درباره از بین بردن بعضی از اسناد محرمانه نخست وزیری توسط کارمندان بایگانی سازمان اطلاعات و امنیت کشور.(5/11/1344)

  شماره آرشیو عکس: 41686پ

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه ای در مخالفت با صدور پروانه شهرصنعتی توسط وزارت کشور برای املاک ملک تاج علم در جاده ساوه 

  شماره آرشیو عکس: 7-69-256الف

 • مجموعه بیست و ششم

  گزارش خیلی محرمانه از وقایع کشور در تاریخ 18/11/57 مندرج در بولتن نیروی هوایی شاهنشاهی

  شماره آرشیو عکس: 53746پ

 • مجموعه بیست و ششم

  گزارش محرمانه فرمانده ساخلو خوزستان به امیرلشکر جنوب مبنی بر پرداخت ده هزار تومان به سرتیب فضل الله زاهدی از سوی شیخ المشایخ خوزستان

  شماره آرشیو عکس: 14816پ

 • مجموعه بیست و ششم

  یادداشتی محرمانه درخصوص قیمت واقعی نفت خام آغاجاری ، به انضمام جدول محاسبه قیمتهای نفت خام سبک ایران توسط شرکتهای esso ,atlas.(در سال 1346)

  شماره آرشیو عکس: 493و492-2042-115آ

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه خالدابن عبدالعزیز پادشاه عربستان به محمدرضا پهلوی درمورد تهیه وسایل یکسان سازی قیمت نفت در اوپک در سال 1356

  شماره آرشیو عکس: 56251و56520پ

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه محرمانه هرمز قریب رئیس کل تشریفات شاهنشاهی به فرهمند مدیر کل امور مالی نخست وزیری در سال 1351

  شماره آرشیو عکس: 855-378د

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه محرمانه هرمز قریب به صدری رئیس شهربانی کل کشور مبنی بر ابلاغ فرمان شاه جهت لغو نواختن سرود شاهنشاهی در مجامع تفریحی عمومی در سال 1351

  شماره آرشیو عکس: 1577-249-145د

 • مجموعه بیست و ششم

  متن سخنرانی اعتراضی آیت الله خالصی زاده در خصوص سیاستهای حکومت در مسجد صفوی کاظمین در سال 1329
  شماره آرشیو عکس: 193-763-4م

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه مدیران و صاحبان کارخانجات نوشابه سازی به خزیمه علم نماینده مجلس شورای ملی مبنی بر درخواست رفع ممنوعیت فروش نوشابه های الکلی و حمایت دولت از صاحبان کارخانه ها به منظور جلوگیری از قاچاق و خروج ارز و بیکاری کارگران کارخانجات مذکور در سال 1330

  شماره آرشیو عکس: 28-76-256الف

 • مجموعه بیست و ششم

  وقفنامه عبدالحسین میرزا فرمانفرما در واگذاری ملک خود در محله ششکلان آذربایجان به انستیتو پاستور ایران با هدف ایجاد شعبه دیگری از آن موسسه در آذربایجان برای جلوگیری از انتشار بیماریهای همه گیری چون آبله و ... طبق شروط مذکور در وقفنامه

  شماره آرشیو عکس: 30-17-137ف

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه امیراعلم کفیل صحیه کل مملکتی به هیات وزرا مبنی بر درخواست موافقت با تامین بخش دیگری از هزینه توسعه ساختمان موسسه پاستور برای تهیه سرم و واکسن مبارزه با بیماریهای همه گیر ،‌ به دنبال تامین بخش اعظم هزینه های آن توسط شاهزاده فرمانفرما و ناکافی بودن بودجه تخصیص یافته دولتی جهت اجرای پروژه مذکور در سال 1303

  شماره آرشیو عکس: 1-1260-11م 

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه ریاست وزرا به بلدیه تهران در موضوع خرید واکسن و سرم ضد بیماری طاعون گاوی از موسسات صحی بین النهرین با توجه به ناکافی بودن سرم مذکور در موسسه پاستور در سال 1303

  شماره آرشیو عکس: 2-1269-11م  

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه علی امینی به اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی : شرح چگونگی تاسیس آسایشگاه و بیمارستان کهریزک توسط خانم فخرالدوله و درخواست تادیه 3500000ریال در وجه بیمارستان توسط وزارت تعاون روستایی

  شماره آرشیو عکس: 198و197-3015-8445الف

 • مجموعه بیست و ششم

  استفتا از آیت الله حاج محمد کاظم خراسانی در مواردی چون نماز داشتن با بندساعت طلا ، چرم فرنگی و لباس ماهوت و ...

  شماره آرشیو عکس: 23-3010-3842الف

 • مجموعه بیست و ششم

  استمداد محمدعلی فروغی رئیس انجمن آثار ملی برای بنای مقبره فردوسی

  شماره آرشیو عکس: 12-41-256الف

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه دربار شاهنشاهی به شریف امامی نیابت تولیت بنیاد پهلوی درباره توزیع کارت زغال بین مستمندان شهرری در آذرماه 1342

  شماره آرشیو عکس: 1581-919-145د

 • مجموعه بیست و ششم

  گزارش رئیس نمایندگی ساواک در رم در مورد برگزاری جشن عید نوروز در ایتالیا  و نمایش تئاتری با معرفی بازیگران آن  بر علیه رژیم شاه در سال 1356

  شماره آرشیو عکس: 43513پ

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه آیت الله شهاب الدین حسین مرعشی نجفی به نعمت الله نصیری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور مبنی بر اهدای یک جلد قرآن مجید .

  شماره آرشیو عکس: 34131پ و 1/34130پ و 34130پ

 • مجموعه بیست و ششم

  گزارشی بر اساس اظهارات عده ای از اعضای سفارت ایران در بیروت و یک خبرنگار آلمانی مقیم بیروت در مورد پناهندگی تیمور بختیاربه لبنان و علل تسلیم وی از طرف دولت لبنان به ایران

  شماره آرشیو عکس: 67989پ و67988پ 

 • مجموعه بیست و ششم

  تعهدنامه دکترقاسم طاهباز مسئول چاپخانه کیهان به عدم چاپ "اوراق مضره" در رابطه با احزاب سیاسی بدون اطلاع سازمان امنیت

  شماره آرشیو عکس: 66782پ

 • مجموعه بیست و ششم

  گزارش محرمانه  ساواک به جعفر شریف امامی نخست وزیر درخصوص اسامی افرادی که با محمد مصدق نخست وزیر سابق همکاری داشته اند.(3/7/1339)

  شماره آرشیو عکس: 3330پ

 • مجموعه بیست و ششم

  گزارش ارتشبد نصیری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور درمورد مطلب نشریه بیلدسایتونیک آلمان راجع توقیف حسن قریشی توسط مقامات سوئیسی بدلیل  قاچاق مواد مخدر در شهرهای ژنو و مونیخ با همکاری  امیرهوشنگ دولو ، حضورو شرکت خانم اسفندیاری و ملکه ثریا در مهمانیهای قریشی در مونیخ در سال 1350

  شماره آرشیو عکس: 55-2022-794ع

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه رسمی سازمان اطلاعات و امنیت کشور در آذربایجان غربی به استاندار آن منطقه مبنی بر قدردانی ازشیخ عزالدین حسینی  به جهت همکاری وی با ساواک در سال 1351

  شماره آرشیو عکس: 35892پ

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه ای به شریف امامی نخست وزیر مبنی بر گله ازانتخاب حسن متین به سمت بازرس دولت در صنایع پتروشیمی با وجود اطلاع از  اختلاس وی در شرکت واحد و سایر سازمانهای دولتی مربوطه به عنوان دست نشانده هویدا

  شماره آرشیو عکس: 12-2002-133م

 • مجموعه بیست و ششم

  اعلامیه ای درمورد سوءاستفاده های مالی معاونین امیرعباس هویدا مشتمل بر حیف و میل زمینهای اوقاف ، درخواست رسیدگی به اراضی واگذاری در دوره حکومت هویدا

  شماره آرشیو عکس: 21-42-256الف   

 • مجموعه بیست و ششم

  ترجمه سرمقاله روزنامه "نیویورک تایمز" تحت عنوان "ابتهاج در ایران" : بازداشت ابتهاج اقتصاددان و بانکدار برجسته ایران با توجه به سوابق وی در اجرای طرحهای عمرانی از جمله در خوزستان و تاکید او بر ضرورت کنترل کمکهای مالی امریکا به ایران به منظور جلوگیری از فساد و اختلاس در آن ، مورد تردید قرارگرفتن صلاحیت دولت ایران در اجرای برنامه های پیشرفت سیاسی و اجتماعی در اثر بازداشت ابتهاج

  شماره آرشیو عکس: 3842پ    

 • مجموعه بیست و ششم

  نامه دفتر مخصوص شاهنشاهی به هویدا نخست وزیر مبنی بر دستور رسیدگی سریع به سوءاستفاده شرکت ایرتویا از فروش انواع اتومبیلهای تویوتا

  شماره آرشیو عکس:2-1-131ح  

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.