مجموعه بیست و چهارم

نامه «دارالانشاء بیت العدل اعظم» به «محفل روحانی ملی بهائیان ایران»، اعلامیه دارالمعلمین مرکزی مبنی بر استخدام آموزگار، حکم ژاندارمری دولتی مبنی بر اعطای رتبه «نایب دوم طب» به دکتر سید ضیاءالدین خان، نامه کامیل مولیتور به ابوالقاسم ناصرالملک والی کردستان در خصوص اخذ گمرک از محصولات ایرانی و عثمانی ....

 به انتخاب: افتخار بلارشک

نامه «دارالانشاء بیت العدل اعظم» به «محفل روحانی ملی بهائیان ایران»، اعلامیه دارالمعلمین مرکزی مبنی بر استخدام آموزگار، حکم ژاندارمری دولتی مبنی بر اعطای رتبه «نایب دوم طب» به دکتر سید ضیاءالدین خان، نامه کامیل مولیتور به ابوالقاسم ناصرالملک والی کردستان در خصوص اخذ گمرک از محصولات ایرانی و عثمانی ....

تاریخ : 1394/11/19 10:40
 • مجموعه بیست و چهارم

  اعلامیه جامعه مترقی مبنی بر درخواست لغو تصویبنامه کارمندان پیمانی به رسمی و کاهش نرخ کالا جهت جلوگیری از مالیات تحمیلی به مردم و کسر بودجه دولت

  شماره آرشیو عکس: 15- 72- 256الف 

 • مجموعه بیست و چهارم

  نامه «دارالانشاء بیت العدل اعظم» به «محفل روحانی ملی بهائیان ایران» مبنی بر توصیه به سپردن اجناس و هدایا به مراکز بهایی در اسرائیل

  شماره آرشیو عکس: 1- 4- 27- 145ب 

 • مجموعه بیست و چهارم

  اعلامیه دارالمعلمین مرکزی مبنی بر استخدام آموزگار

  شماره آرشیو عکس: 10- 256الف

 • مجموعه بیست و چهارم

  نامه «بیت العدل اعظم» از مرکز بهائیان در اسرائیل دائر بر درخواست ابلاغ دستور ثبت ازدواج بهائیان در ایران و سفارتخانه‌های تابعه

  شماره آرشیو عکس: 113- 276- 145ب

 • مجموعه بیست و چهارم

  حکم ژاندارمری دولتی مبنی بر اعطای رتبه «نایب دوم طب» به دکتر سید ضیاءالدین خان پسر حاج سید آقا به امضای سید ضیاءالدین طباطبایی

  شماره آرشیو عکس: 6407پ

 • مجموعه بیست و چهارم

  نامه دربار شاهنشاهی به حمیدرضا پهلوی مبنی بر اعلام مخالفت محمدرضا پهلوی با ازدواج او با هما خامنه و تهدید به قطع مقرری و اخراج وی از کاخ نیاوران

  شماره آرشیو عکس: 34884پ 

 • مجموعه بیست و چهارم

  نامه «خیلی محرمانه» وزارت دارایی به اداره کل گمرک مبنی بر لزوم جلوگیری از ارسال نشریات برای سازمانها و فدراسیونهای دانشجویی در خارج از کشور

  شماره آرشیو عکس: 59859پ

 • مجموعه بیست و چهارم

  نامه کامیل مولیتور به ابوالقاسم ناصرالملک والی کردستان در خصوص اخذ گمرک از محصولات ایرانی و عثمانی

  شماره آرشیو عکس: 4315ق

 • مجموعه بیست و چهارم

  ترجمه خبری از روزنامه هومانیته (پاریس) درباره نظارت انگلستان بر قوای قزاق

  شماره آرشیو عکس: 4717ق

 • مجموعه بیست و چهارم

  نامه نخست وزیر به احمد نیکوکار، جواهرساز مخصوص دربار مبنی بر اعطای مدال پاداش به نامبرده به پاس خدمات وی در ساختن جواهرات خاندان سلطنتی؛ در سال 1318 

  شماره آرشیو عکس:  25- 296- 3م 

 • مجموعه بیست و چهارم

  نامه ریاست وزرا به وزارت مالیه درباره معافیت مالیاتی کاغذهای مورد خریداری وزارت معارف و اوقاف

  شماره آرشیو عکس: 647- 768- 12م 

 • مجموعه بیست و چهارم

  نامه وزارت مالیه به ریاست وزرا درباره ادامه تحصن مالکان نهاوند با توجه به اعزام قوا به آنجا جهت وصول بقایای مالیاتی

  شماره آرشیو عکس:  3- 1894- 12م   

 • مجموعه بیست و چهارم

  تلگراف متحصنین تلگرافخانه زنجان به ریاست وزرا مبنی بر شکایت از افزایش مالیات 

  شماره آرشیو عکس: 522- 2177- 12م 

 • مجموعه بیست و چهارم

  نامه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار به محمدعلی فروغی رئیس الوزرا مبنی بر درخواست معافیت گمرکی اجناس و لوازم عکاسی محمدجعفرخان عکاسباشی سلطنتی 

  شماره آرشیو عکس: 3- 211- 14م    

 • مجموعه بیست و چهارم

  نامه هیئت تجار انزلی به ریاست وزرا مبنی بر درخواست رسیدگی به تظلمات خود از گمرک و تجارتخانه ونشتورک و سانترسایوز، جلوگیری از حمل طلا و نقره به عنوان سابوتاژ برای مخارج شرکت نفت

  شماره آرشیو عکس: 39- 651- 14م

 • مجموعه بیست و چهارم

  بخشنامه وزارت مالیه در مورد ارسال لیست حقوق کارمندان دولت با تعیین میزان کسورات طبق قانون استخدام کشوری

  شماره آرشیو عکس: 92- 14- 144م

 • مجموعه بیست و چهارم

  نامه ایرانیان مقیم سوریه مبنی بر اظهار نارضایتی از عین الملک (پدر امیرعباس هویدا) نماینده سیاسی ایران در آنجا

  شماره آرشیو عکس: 1 / 55- 16- 144م 

 • مجموعه بیست و چهارم

  نامه ایرانیان مقیم سوریه مبنی بر اظهار نارضایتی از عین الملک (پدر امیرعباس هویدا) نماینده سیاسی ایران در آنجا

  شماره آرشیو عکس: 2 / 55- 16- 144م  

 • مجموعه بیست و چهارم

  برنامه طرفداران اصلاحات اساسی در 18 ماده با امضای مدرس، نصیرالسلطنه و سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) 

  شماره آرشیو عکس: 8- 25- 144م 

 • مجموعه بیست و چهارم

  برنامه طرفداران اصلاحات اساسی در 18 ماده با امضای مدرس، نصیرالسلطنه و سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) 

  شماره آرشیو عکس: 9- 25- 144م

 • مجموعه بیست و چهارم

  تصویبنامه هیئت وزرا دائر بر موافقت با معافیت گمرکی پنج دستگاه ماشین حروفچینی وارد شده از آلمان 

  شماره آرشیو عکس: 2300ن

 • مجموعه بیست و چهارم

  تلگراف مهدی قلی هدایت حاکم آذربایجان به ریاست وزرا مبنی بر درخواست اصلاح بودجه قزاقخانه و ژاندارمری

  شماره آرشیو عکس: 22704ن

 • مجموعه بیست و چهارم

  اعلامیه کارمندان ایرانی شرکت نفت ایران و انگلیس مبنی بر اعتراض به ماده 16 امتیازنامه استخدام کارمندان خارجی

  شماره آرشیو عکس: 7 تا 6- 46- 256الف

 • مجموعه بیست و چهارم

  ترجمه مقاله‌ای از روزنامه شرق نزدیک درباره اقدامات سید ضیاءالدین طباطبایی و دعوت از مستشاران انگلیسی جهت کار در ایران به رغم لغو قرارداد 1919

  شماره آرشیو عکس: 33 تا 32- 1- 139ک

 • مجموعه بیست و چهارم

  پیام امام خمینی در اعتراض به کشتار وحشیانه مردم در شهرهای مختلف ایران به خصوص اصفهان و نجف آباد توسط مزدوران رژیم شاه و اعلام عزای عمومی در روز 17 محرم الحرام 1399

  شماره آرشیو عکس: 6- 51- 256ـ الف

 • مجموعه بیست و چهارم

  متن پیام امام خمینی به مهندس بازرگان: اعلام شرایطی در راستای تحقق اعتصابات  کارگران و کارمندان شرکت نفت ایران در اعتراض به اقدامات دولت نظامی محمدرضا شاه من جمله: خروج نظامیان از مناطق و مراکز نفتی، تولید نفت و فرآورده های نفتی به میزان مصرف داخلی، جلوگیری از صدور نفت به خارج تا سقوط رژیم غیرقانونی پهلوی

  شماره آرشیو عکس: 7- 51- 256ـ الف

 • مجموعه بیست و چهارم

  پیام امام خمینی به ملت ایران در زمان مراجعت به ایران: اعلام تذکراتی به نمایندگان محمدرضا پهلوی جهت خالی نمودن مجلسین، اخطار به کناره گیری اعضای شورای سلطنتی و توصیه به قوای انتظامی و نیروهای زمینی، هوایی، دریایی در حفظ انتظامات و همکاری ملت با آنان، 30 دی 1357

  شماره آرشیو عکس: 8- 51- 256ـ الف

 • مجموعه بیست و چهارم

  فرمان فتحعلی شاه: مأموریت «ملا علی‌اصغر» ملاباشی دیوان اعلی جهت انتقال پنچ عدد قندیل طلا به مشهد برای نصب در حرم امام رضا(ع)

  شماره آرشیو عکس: 7094پ

 • مجموعه بیست و چهارم

  فرمان ناصرالدین شاه: مأموریت علیرضاخان پیشخدمت خاصه جهت حمل خشتهای طلای گنبد عسکریین به کاظمین

  شماره آرشیو عکس: 6849پ

 • مجموعه بیست و چهارم

  استخراج تلگراف رمز از مشهد در موضوع حمله قوای قزاق روسیه به صحن و مسجد حرم مطهر امام رضا (ع) تصرف کامل محدوده حرم توسط قوای روس، بازدید قونسول روسیه و انگلیس از حرم مطهر

  شماره آرشیو عکس: 30- 1- 155ن

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.