«رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

زنده‌یاد سیدمصطفی مترجم مدنی در زمره عکاسانی است که وقایع مهمی از دوران نهضت ملی ایران را ثبت کرده است. حضور مداوم در منزل آیت‌الله کاشانی و همراهی و مصاحبت نزدیک با ایشان، مراوده با پایه‌گذاران اولیه جبهه ملی از قبیل: دکتر محمد مصدق، سیدابوالحسن حائری‌زاده، مظفر بقائی، حسین مکی و... و نیز ارتباط نزدیک با شهید سیدمجتبی نواب صفوی و اعضای شاخص فدائیان اسلام، موجب گشته که گزارش تصویری وی درباره وقایع این نهضت، از جامعیت برخوردار باشد. او پس از 28 مرداد، از عکاسی دست شست و دیگر بدان نپرداخت. تصاویر مدنی به گونه‌ای پراکنده، در تواریخ مربوط به نهضت ملی آمده‌اند، اما سوگمندانه در اثری تجمیع نشده‌اند. امید می‌بریم که در آینده، این مهم صورت پذیرد.

تصاویری که پیش روی شماست، برخی عکس‌های سیدمصطفی مترجم مدنی از این دوره شاخص تاریخی است.

تاریخ : 1398/12/25 13:07
 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. راه‌پیمایی بخشی از معترضان به نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر. در تصویر شمس قنات‌آبادی و سیدمرتضی مستجابی دیده می‌شوند

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. اجتماع معترضان به کیفیت نان در تهران در برابر کاخ دادگستری در دوره نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. راه‌پیمایی معترضان به نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در میدان بهارستان تهران

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. راه‌پیمایی معترضان به نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در کنار درب مجلس شورای ملی در میدان بهارستان

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. درگیری معترضان به نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر با نیروهای نظامی در برابر مجلس شورای ملی در میدان بهارستان

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. اقامه نماز عید فطر به امامت آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در تهران

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. نمایی از اقامه نماز عید فطر به امامت آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در تهران

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. نمایی از ایراد خطبه‌های نماز عید فطر توسط آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در تهران

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. انتقال آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی به اتومبیل در پی ایراد خطبه‌های نماز عید فطر در تهران

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. نمایی از راه‌پیمایی روز عاشورا در خیابان پامنار تهران به پیشوایی آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. نمایی از یکی از اجتماعات نهضت ملی در مسجد بازار تهران با حضور آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی. در تصویر حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی دیده می‌شود

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. نمایی از یکی از اجتماعات نهضت ملی در مسجد بازار تهران

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. نمایی از یکی از اجتماعات نهضت ملی در مسجد بازار تهران. در تصویر: سیدحسین امامی، سیدعلی امامی، رضا صرافان و شمس قنات‌آبادی دیده می‌شوند

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. نمایی از حضور نظامیان در حاشیه یکی از اجتماعات نهضت ملی در مسجد بازار تهران

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. آیت‌الله سیدهدایت‌الله تقوی شیرازی و حاج سلطان‌الواعظین شیرازی در حاشیه حضور در یکی از اجتماعات نهضت ملی در مسجد بازار تهران

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس پانزدهم در حیاط مجلس شورای ملی. در تصویر مظفر بقائی، سیدابوالحسن حائری‌زاده، عبدالقدیر آزاد و حسین مکی دیده می‌شوند

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. مظفر بقائی و حسین مکی، دو تن نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس پانزدهم، در حیاط مجلس شورای ملی

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1328. فرودگاه مهرآباد تهران؛ بازگشت محمدرضا پهلوی از یکی از سفرهای خارجی

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1328. فرودگاه مهرآباد تهران؛ عبدالحسین هژیر در استقبال از محمدرضا پهلوی در بازگشت وی از یکی از سفرهای خارجی

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی، آیت‌الله سیدمحمد بهبهانی و حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی و جمعی از اطرافیان در ضیافت یکی از علاقه‌مندان در لواسان

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1327. آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی از کارگاه پرورش زنبور عسلِ یکی از ارادتمندان

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1328. حرکت دکتر محمد مصدق و اعضای اولیه جبهه ملی به سوی کاخ مرمر برای انجام تحصن در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس شانزدهم

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1328. نمایی از تحصن اعضای اولیه جبهه ملی در برابر کاخ مرمر در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس شانزدهم

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1328. دکتر محمد مصدق و چند تن از اعضای جبهه ملی پیش از حرکت برای افتتاح خانه صلح

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1328. دکتر سیدحسین فاطمی بر بالکن یکی از جراید و مشرف بر یکی از اجتماعات دوران نهضت ملی

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1328. دیدار اعضای جمعیت فدائیان اسلام با آیت‌الله حاج شیخ محمد کبیر قمی در راستای اقدام برای آزادی آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی از تبعیدگاه لبنان. در تصویر شهید سیدعبدالحسین واحدی دیده می‌شود

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1328. کاظمین؛ سیدمصطفی کاشانی، فرزند آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی و عده‌ای از اطرافیان در مسیر عزیمت به بیروت برای دیدار با آیت‌الله کاشانی

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1328. کاظمین؛ استقبال عشایر عراق از سیدمصطفی کاشانی، فرزند آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  1328. آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در تبعیدگاه بیروت

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  مرداد 1331. برگزاری مراسم هفتمین شب شهادت شهدای 30 تیر از سوی مجمع مسلمانان مجاهد

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  زنده‌یاد سیدمصطفی مترجم مدنی عکاس وقایع نهضت ملی در دوران نوجوانی

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  زنده‌یاد سیدمصطفی مترجم مدنی عکاس وقایع نهضت ملی در دوران جوانی

 • «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی

  زنده‌یاد سیدمصطفی مترجم مدنی عکاس وقایع نهضت ملی در واپسین سال‌های حیات

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.