دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

در روزهایی که بر ما گذشت، از پنجاه‌وسومین سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق عبور کردیم. چالشی که از زمان صدارت او در دوران نهضت ملی تا هم‌اینک در باره کارنامه وی وجود دارد نشان می‌دهد که وی برای جریان تاریخ‌پژوهی ایران و حتی خارج از ایران، موضوعی در خور تأمل و بررسی است. این بررسی در پژوهشکده تاریخ معاصر و نیز در این تارنما نیز، در طول سالیان اخیر جریان داشته است.
در مجموعه ای که پیش روی شماست، تصاویری از ادوار گوناگون حیات دکتر محمد مصدق را مشاهده می‌کنید.

تاریخ : 1398/12/21 14:30
 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر پدر دکتر محمد مصدق

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  دکتر محمد مصدق (سومین نفر ایستاده از چپ) در کنار پدر و برخی بستگان در دوران کودکی

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  از راست: اول: دکتر محمد مصدق، دوم: مرتضی قلی‌‎خان، سوم: آقا میرزا آقای وکیل، چهارم: عبدالحسین‌میرزا فرمانفرما، پنجم: سیدعبدالله انتظام‌السلطنه، ششم: سهم‌الملک، هفتم: معاون لشکر

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1328. دکتر محمد مصدق و جمعی از ملیون در حال حرکت از منزل وی برای تحصن در برابر کاخ مرمر در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس شانزدهم

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1328. دکتر محمد مصدق و جمعی از ملیون در مسیر حرکت برای تحصن در برابر کاخ مرمر در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس شانزدهم

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1328. دکتر محمد مصدق در کنار اعضای اولیه جبهه ملی در پایان تحصن در برابر کاخ مرمر در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس شانزدهم

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1328. دکتر محمد مصدق در آغاز حرکت از منزل خویش برای افتتاح خانه صلح در تهران

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1328. دکتر محمد مصدق در آغاز حرکت از منزل خویش برای افتتاح خانه صلح در تهران

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1328. دکتر محمد مصدق در آغاز حرکت از منزل خویش برای افتتاح خانه صلح در تهران

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1329. دکتر محمد مصدق در حال یک سخنرانی. در تصویر شمس‌الدین امیرعلایی دیده می‌شود

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1330. دکتر محمد مصدق در حاشیه یکی از جلسات

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1330. دکتر محمد مصدق در حاشیه یکی از جلسات

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1330. دکتر محمد مصدق در حاشیه یکی از جلسات

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  تیر1330. دکتر محمد مصدق در دیدار با آورل هریمن وزیر خارجه آمریکا در تهران

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  تیر1330. دکتر محمد مصدق در دیدار با آورل هریمن وزیر خارجه آمریکا در تهران

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  تیر1330. دکتر محمد مصدق در دیدار با آورل هریمن وزیر خارجه آمریکا در تهران

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  تیر1330. دکتر محمد مصدق در دیدار با آورل هریمن وزیر خارجه آمریکا در تهران

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1332. دکتر محمد مصدق در محکمه نظامی سلطنت‌آباد

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1332. دکتر محمد مصدق در محکمه نظامی سلطنت‌آباد

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1332. دکتر محمد مصدق در محکمه نظامی سلطنت‌آباد

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1332. دکتر محمد مصدق در محکمه نظامی سلطنت‌آباد

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1332. دکتر محمد مصدق در محکمه نظامی سلطنت‌آباد

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1332. دکتر محمد مصدق در محکمه نظامی سلطنت‌آباد

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1332. دکتر محمد مصدق در محکمه نظامی سلطنت‌آباد

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  1332. دکتر محمد مصدق در محکمه نظامی سلطنت‌آباد

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1330. احمدآباد ساوجبلاغ؛ دکتر محمد مصدق در دیدار با سیدمحمدعلی کشاورز، صدر استاندار گیلان و زنجان، در دوران صدارت خویش

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1330. احمدآباد ساوجبلاغ؛ دکتر محمد مصدق در دیدار با سیدمحمدعلی کشاورز، صدر استاندار گیلان و زنجان، در دوران صدارت خویش

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  فروردین 1346. احمدآباد ساوجبلاغ؛ برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت دکتر محمد مصدق

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  فروردین 1346. احمدآباد ساوجبلاغ؛ برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت دکتر محمد مصدق

 • دکتر محمد مصدق در آیینه تصاویر(2)

  تصویری از دکتر محمد مصدق که در دوران نهضت ملی نقش شده است

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.