حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

روزهای اکنون، یادآور بازگشت تاریخی امام خمینی به شهر قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. این اقامت یک‌ساله، محمل وقایع مهم و تعیین‌کننده‌ای در تاریخ برقراری نظام اسلامی بود و هم از این روی، برنامه‌های فشرده بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را در پی داشت.

تصاویری که پیش روی دارید، مجموعه‌ای دیگر از یادگارهای حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم است که به همین مناسبت به شما تقدیم می‌شود.

تاریخ : 1398/12/11 13:56
 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. عزیمت اتومبیل حامل امام خمینی به یکی از مناطق شهر قم در حاشیه یکی از دیدارها

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. مدرسه فیضیه قم؛ امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. مدرسه فیضیه قم؛ امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. مدرسه فیضیه قم؛ سخنرانی امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. مدرسه فیضیه قم؛ سخنرانی امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. مدرسه فیضیه قم؛ امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. مدرسه فیضیه قم؛ امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. مدرسه فیضیه قم؛ امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. مدرسه فیضیه قم؛ امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. مدرسه فیضیه قم؛ امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. مدرسه فیضیه قم؛ امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. مدرسه فیضیه قم؛ امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. مدرسه فیضیه قم؛ امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. کتابخانه مدرسه فیضیه قم؛ امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. کتابخانه مدرسه فیضیه قم؛ سخنرانی امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. کتابخانه مدرسه فیضیه قم؛ سخنرانی امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. کتابخانه مدرسه فیضیه قم؛ سخنرانی امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. کتابخانه مدرسه فیضیه قم؛ سخنرانی امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی بر بام اقامتگاه خویش در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی بر بام اقامتگاه خویش در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی بر بام اقامتگاه خویش در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی بر بام اقامتگاه خویش در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی بر بام اقامتگاه خویش در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در حیاط اقامتگاه خویش در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در حیاط اقامتگاه خویش در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در حیاط اقامتگاه خویش در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارها در اقامتگاه خویش در قم. در تصویر آیت‌الله سیدمرتضی پسندیده دیده می‌شود

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حال ورود به اقامتگاه خویش در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حال ورود به اقامتگاه خویش در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حال ورود به اقامتگاه خویش در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حال ورود به اقامتگاه خویش در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارها در خارج از اقامتگاه خویش در شهر قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارها در خارج از اقامتگاه خویش در شهر قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حال سخنرانی در یکی از دیدارها در خارج از اقامتگاه خویش در شهر قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(5)

  1358. امام خمینی در حال سخنرانی در گورستان بقیع شهر قم

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.