سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

چهلمین روز از شهادت سردار پرآوازه سپاه اسلام و ایران، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، در حالی فرا رسید که هنوز ایران و جهان اسلام، مشحون از یاد و خاطره و تصویر اوست. او که در دوران زندگی تجسم قدرت تاریخی و پنهان ایشان بود، پس از شهادت نیز اسطوره آنان شد و ماند.

تصاویری که در پی می‌آید، بهانه ما در تجلیل از آن بزرگوار در موسم اربعین اوست. نامش گرامی و راهش پررهرو باد.

تاریخ : 1398/11/30 13:43
 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در دوران تصدی فرماندهی لشکر 41 ثارالله کرمان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار چند تن از مسئولان و رزمندگان لشکر 41 ثارالله کرمان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حال سخن گفتن برای چند تن از رزمندگان لشکر 41 ثارالله کرمان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار عده‌ای از رزمندگان لشکر 41 ثارالله کرمان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار یکی از رزمندگان لشکر 41 ثارالله کرمان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار یکی از رزمندگان لشکر 41 ثارالله کرمان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار یکی از رزمندگان لشکر 41 ثارالله کرمان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار یکی از رزمندگان لشکر 41 ثارالله کرمان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حال سخن گفتن برای چند تن از رزمندگان لشکر 41 ثارالله کرمان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار عده‌ای از رزمندگان لشکر 41 ثارالله کرمان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار عده‌ای از رزمندگان لشکر 41 ثارالله کرمان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مراسم تشییع پیکر یکی از رزمندگان لشکر 41 ثارالله کرمان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در یکی از کنگره‌های بزرگداشت شهدا

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در یکی از کنگره‌های بزرگداشت شهدا

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حال سخنرانی در یکی از کنگره‌های بزرگداشت شهدا

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  آبان 1397. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در مراسم ترحیم پدر سردار امیر حاجی‌زاده

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  آبان 1397. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در مراسم ترحیم پدر سردار امیر حاجی‌زاده

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  بهمن 1397. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در مراسم گرامیداشت شهدای فاجعه تروریستی سیستان و بلوچستان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  بهمن 1397. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در مراسم گرامیداشت شهدای فاجعه تروریستی سیستان و بلوچستان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  بهمن 1397. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در مراسم گرامیداشت شهدای فاجعه تروریستی سیستان و بلوچستان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  مرداد 1398. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و رزمندگان مدافع حرم

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  مرداد 1398. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی، در حاشیه حضور در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و رزمندگان مدافع حرم

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  مرداد 1398. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی، در حاشیه حضور در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و رزمندگان مدافع حرم

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  مرداد 1398. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و رزمندگان مدافع حرم

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  مرداد 1398. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و رزمندگان مدافع حرم

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  مرداد 1398. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و رزمندگان مدافع حرم

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  مرداد 1398. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و رزمندگان مدافع حرم

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  مرداد 1398. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و رزمندگان مدافع حرم

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  مرداد 1398. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و رزمندگان مدافع حرم

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  1395. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در یکی از محورهای مقاومت

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  1395. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حاشیه حضور در یکی از محورهای مقاومت

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  1397. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حال سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدای مدافع حرم

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  1397. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حال تفقد از یکی از فرزندان شهدای مدافع حرم

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  1397. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار سردار امیر حاجی‌زاده در حاشیه دیدار با رهبر معظم انقلاب

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  1397. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی پس از یکی از دیدارها با رهبر معظم انقلاب

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(2)

  1397. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار شهید ابومهدی المهندس، فرمانده حشدالشعبی عراق

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.