دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

دانشمند والاقدر ایران زنده‌یاد استاد دکتر سیدجعفر شهیدی، در زمره ناموران پژوهش در تاریخ اسلام به شمار می‌آید. او به‌ویژه در سیره‌شناسی پیامبر اسلام و ائمه معصومین، از نگاه و پژوهش‌هایی ژرف برخوردار بود که در آثار متنوع وی منعکس شده است.

آنچه پیش روی دارید بخشی دیگر از تصاویر آن بزرگ است که عمدتا به دوره فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی ایشان در دهه 1360 باز می‌گردد.

تاریخ : 1398/10/24 14:04
 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در کتابخانه منزل شخصی

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در حال سخنرانی

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. مشهد؛ استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در یکی از مجامع علمی. در تصویر آیات: سیدعزالدین زنجانی، محمد واعظ‌زاده خراسانی، رضا استادی و... دیده می‌شوند

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. مشهد؛ استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در یکی از مجامع علمی. در تصویر آیات: سیدموسی شبیری زنجانی، رضا استادی و... دیده می‌شوند

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در یکی از کنگره‌های علمی

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در یکی از کنگره‌های علمی

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی و چند تن از استادان و دانشوران ایرانی در برابر مسجد بادشاهی در لاهور پاکستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی و چند تن از استادان و دانشوران ایرانی در سفر به پاکستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در سفر به پاکستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی همراه دکتر علی شیخ‌الاسلامی و در حاشیه سفر به پاکستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی همراه دکتر علی شیخ‌الاسلامی در حاشیه سفر به پاکستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی همراه دکتر علی شیخ‌الاسلامی در حاشیه سفر به پاکستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی همراه دکتر علی شیخ‌الاسلامی و چند تن از استادان و دانشوران ایرانی در حاشیه سفر به پاکستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در بازدید از «قطب منار» در دهلی نوی هندوستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در بازدید از «قطب منار» در دهلی نوی هندوستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در بازدید از «قطب منار» در دهلی نوی هندوستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در کنار جمعی از استادان دانشگاه‌های هندوستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در محفل اهدای جوایز به برخی از استادان دانشگاه‌های هندوستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در محفل اهدای جوایز به برخی از استادان دانشگاه‌های هندوستان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در محفل اهدای جوایز به برخی از استادان دانشگاه‌های هندوستان و خانواده‌های آنان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در کنار جمعی از دانشجویان خویش

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در یکی از جلسات دفاع دانشجویان از پایان‌نامه‌های خویش

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در کنار آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی و چند تن از روحانیان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در حاشیه یکی از آیین‌ها

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در حاشیه یکی از آیین‌ها در تالار علامه امینی دانشگاه تهران

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در حاشیه مراسم اعطای دکترای افتخاری یکی از دانشگاه‌ها به ایشان

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در حاشیه مراسمی در سفارت پاکستان در تهران

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در حاشیه مراسمی در سفارت پاکستان در تهران

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در سفارت پاکستان در تهران

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در حاشیه یکی از کنگره‌های علمی در تهران

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در مراسم تقدیر از کارکنان لغتنامه دهخدا در تهران

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در سفر به آمریکا. در تصویر آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و دکتر احمد مهدوی دامغانی دیده می‌شوند

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در حاشیه یکی از سفرهای خارجی

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در حاشیه یکی از سفرهای خارجی

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در سفر حج

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. حضور استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در سفارت مصر در تهران

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در یکی از جلسات لغتنامه دهخدا در تهران

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت دکتر محمد معین

 • دکتر سیدجعفر شهیدی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. استاد دکتر سیدجعفر شهیدی در حال نگارش تقدیم‌نامه بر صفحه نخست کتاب نهج‌البلاغه با ترجمه خویش

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.