شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

روزهایی که بر ما گذشت نشان از سالگرد شهادت آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی، اولین شهید محراب، داشت. نقش آن بزرگ در رهبری انقلاب در آذربایجان و شهر تبریز و همچنین اداره شرایط خطیرِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این منطقه، در زمره فصول شاخص تاریخ انقلاب اسلامی است.

تصاویری که در پی می‌آید در ادامه گزارش‌های پیشین این تارنما، آن بزرگ را در ادوار گوناگون حیات نشان می‌دهد.

تاریخ : 1398/08/20 12:54
 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در کنار برادر و در دوران نوجوانی

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در دوران جوانی

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در دوران جوانی

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در صف نخست یکی از عزاداری‌های محرم در شهر تبریز

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی پس از پایان یکی از سخنرانی‌ها در مسجد مقبره تبریز

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از حضور مردم تبریز در مسجد مقبره برای استماع سخنرانی شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  1343. نمایی از استقبال مردم تبریز از شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در راه آهن این شهر پس از آزادی ایشان از زندان 

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  1343. نمایی از حضور مردم تبریز در بیت شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی پس از آزادی ایشان از زندان 

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  1343. نمایی از یکی از دیدارهای شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در تبریز پس از آزادی ایشان از زندان

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  1343. نمایی از یکی از دیدارهای شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در تبریز پس از آزادی ایشان از زندان

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  1343. قم؛ دیدار شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی با امام خمینی پس از آزادی ایشان از زندان

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  1343. قم؛ دیدار فضلای حوزه علمیه قم با شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در منزل علامه سیدمحمد حسین طباطبائی

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. نجف؛ دیدار شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی با آیت‌الله سیدجواد تبریزی

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در خلوت خویش

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در خلوت خویش

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در خلوت خویش

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در خلوت خویش

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در خلوت خویش

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در کنار دو تن از نزدیکان

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در کنار یکی از نزدیکان

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در خلوت خویش

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی هنگام اقامت در تبعیدگاه

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در کنار آیت‌الله سیدابوالفضل خسروشاهی و چند تن از علمای تبریز

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در کنار نزدیکان و اطرافیان

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در کنار نزدیکان و اطرافیان

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی به اتفاق عده‌ای از مردم در مرقد آیت‌الله حاج میرزا عبدالفتاح شهیدی تبریزی

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی به اتفاق عده‌ای از مردم در مرقد آیت‌الله حاج میرزا عبدالفتاح شهیدی تبریزی

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در کنار یکی از روحانیان تبریز

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  1357. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در صف نخست یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر تبریز

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  1358. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی درحال گفت‌وگو با نخستین فرماندار شهر تبریز پس از پیروزی انقلاب

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  1358. شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در واپسین ماه‌های حیات

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در آیینه تصاویر(3)

  طرحی از چهره شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.