روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

روزهایی که برما گذشت تداعی‌گر آغاز اقامت حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب در دهکده نوفل لوشاتو بود که در رسانه‌های جهان بازتابی گسترده یافت و موجب شد تا بیش از پیش صدای حق‌طلبانه ایشان به ایران و جهان برسد و آنان را با اهداف انقلاب اسلامی آشنا سازد.

تصاویری که پیش روی شماست جلوه‌هایی از دوران حضور رهبر کبیر انقلاب در این دهکده را در خویش دارد و در تکمیل گزارش‌های تصویری دیگری است که تاکنون در این موضوع منتشر شده است.

تاریخ : 1398/08/01 15:51
 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  نمایی از اقامتگاه اولیه امام خمینی پس از حضور در دهکده نوفل لوشاتو در حومه پاریس

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  نمایی از اقامتگاه اولیه امام خمینی پس از حضور در دهکده نوفل لوشاتو در حومه پاریس

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی پس از وضو ساختن و در حال بازگشت به اقامتگاه اولیه در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو. در تصویر ابراهیم یزدی نیز مشاهده می‌شود

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو. در تصویر حجج اسلام اسماعیل فردوسی‌پور و سیدحمید روحانی نیز مشاهده می‌شوند

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حاشیه اقامه نماز جماعت در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حاشیه اقامه نماز جماعت در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال اقامه نماز جماعت در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال اقامه نماز جماعت در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال اقامه نماز جماعت در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  نمایی از اقامه نماز جماعت توسط امام خمینی در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی پس از اقامه نماز جماعت و بازگشت به اقامتگاه خویش در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو. در تصویر ابراهیم یزدی نیز مشاهده می‌شود

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی پس از اقامه نماز جماعت و بازگشت به اقامتگاه خویش در آغازین روزهای اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال مطالعه نامه‌ها و گزارش‌های روزانه در محل اقامت اولیه خویش در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال مطالعه نامه‌ها و گزارش‌های روزانه در محل اقامت اولیه خویش در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال مطالعه نامه‌ها و گزارش‌های روزانه در محل اقامت اولیه خویش در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال خروج از اقامتگاه خویش برای اقامه نماز جماعت در «چادر انقلاب»

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال خروج از اقامتگاه خویش برای اقامه نماز جماعت در «چادر انقلاب»

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال خروج از اقامتگاه خویش برای اقامه نماز جماعت در «چادر انقلاب»

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال خروج از اقامتگاه خویش برای اقامه نماز جماعت در «چادر انقلاب»

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال خروج از اقامتگاه خویش برای اقامه نماز جماعت در «چادر انقلاب»

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال حرکت به سوی «چادر انقلاب» برای اقامه نماز جماعت

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال اقامه نماز جماعت در «چادر انقلاب»

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی پس از اقامه نماز جماعت در «چادر انقلاب» و بازگشت به اقامتگاه خویش

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی پس از اقامه نماز جماعت در «چادر انقلاب» و بازگشت به اقامتگاه خویش

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی پس از اقامه نماز جماعت در «چادر انقلاب» و بازگشت به اقامتگاه خویش. در تصویر صادق قطب‌زاده دیده می‌شود

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی پس از اقامه نماز جماعت در «چادر انقلاب» و بازگشت به اقامتگاه خویش

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی پس از اقامه نماز جماعت در «چادر انقلاب» و بازگشت به اقامتگاه خویش

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی پس از اقامه نماز جماعت در «چادر انقلاب» و بازگشت به اقامتگاه خویش

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حاشیه یک گفت‌وشنود مطبوعاتی در محل اقامت خویش در نوفل لوشاتو. در تصویر آیت‌الله شیخ شهاب‌الدین اشراقی دیده می‌شود

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حاشیه یک گفت‌وشنود مطبوعاتی در محل اقامت خویش در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در حال اقامه نماز جماعت در محل اقامت خویش در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوقل لوشاتو(4)

  امام خمینی در فرودگاه پاریس لحظاتی پیش از سوار شدن به هواپیما و حرکت به سوی ایران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.