آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

ایامی که گذشت مصادف بود با سالروز ارتحال عالم ربانی و فقیه اهل بیت(ع) زنده‌یاد آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی(قده) (7 شهریور 1369). این ایام، فرصت مناسبی است برای بازشناسی منش فردی و اجتماعی آن بزرگ که در زمره اعلام نامدار جهان تشیع به‌شمار می‌آید.

تصاویری که پیش روی دارید بخشی دیگر از یادگارهای آن فرهنگبان اسلام و شیعه است که به مناسبت فوق به شما تقدیم می‌شود.

تاریخ : 1398/06/17 11:13
 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در دوران جوانی

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در دهه 1330

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در دهه 1330

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه حضور در یک مراسم

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه حضور در یک مراسم

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه حضور در یک مراسم

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه حضور در یکی از جشن‌های آزادی امام خمینی از حبس و حصر

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال تدریس فقه و اصول در حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه حضور در یک مراسم در حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه حضور در یک مراسم

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه حضور در یک مراسم

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه حضور در یک مراسم

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در منزل شخصی

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در منزل شخصی

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال اقامه نماز عید فطر در حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال اقامه نماز عید فطر در حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. نمایی از اقامه نماز عید فطر در حرم حضرت معصومه(س) توسط آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه اقامه نماز عید فطر در حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه حضور در یک مراسم

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه حضور در یک مراسم در حسینیه خویش

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه حضور در یک مراسم در حسینیه خویش

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در جمع چند تن از فرزندان و اطرافیان

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1358. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال عزیمت از منزل برای شرکت در رفراندم جمهوری اسلامی

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه شرکت در یکی از انتخابات

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه شرکت در یکی از انتخابات

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در کتابخانه منزل شخصی

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه یک سفر استعلاجی به خارج از کشور

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه یک سفر استعلاجی به خارج از کشور

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال بازدید از کتابخانه عمومی خویش در شهر قم

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360.  آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال بازدید از کتابخانه عمومی خویش در شهر قم

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال بازدید از کتابخانه عمومی خویش در شهر قم

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال بر زمین زدن کلنگ یکی از مساجد

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه اقامه نماز عید فطر در حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  اواخر دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی پس از بستری شدن در یکی از بیمارستان‌های تهران

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  اواخر دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی پس از بستری شدن در یکی از بیمارستان‌های تهران

 • آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر(3)

  شهریور 1369. نمایی از مراسم پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.