حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

روحانی مبارز، فعال و روشنگر زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی از چهره‌های شاخص جمعیت فدائیان اسلام و یاران شهید سیدمجتبی نواب صفوی به‌شمار می‌آید. او پس از شهادت رهبر فدائیان اسلام نیز به فعالیت‌های روشنگر خویش تداوم بخشید و در این طریق بارها پذیرای زندان گشت. مرحوم گلسرخی پس از پیروزی انقلاب در سمت‌هایی چون رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در کشور هندوستان و نیز رئیس ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها به خدمت پرداخت.

تصاویری که پیش روی دارید حجت‌الاسلام والمسلمین گلسرخی کاشانی را در ادوار گوناگون حیات نشان می‌دهد.

تاریخ : 1398/04/31 10:19
 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی (نفر سمت راست) در دوران نوجوانی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی (نفر دوم، ایستاده از چپ) در کنار واعظ شهیر حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر تربتی در سفر وی به کاشان. در تصویر تنی چند از روحانیان این شهر نیز دیده می‌شوند.

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1331. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار شهید سیدمجتبی نواب صفوی در سفر وی و اعضای فدائیان اسلام به مشهد

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار شهیدان: سیدمجتبی نواب صفوی، خلیل طهماسبی و سیدمحمد واحدی. در تصویر محمدمهدی عبدخدایی نیز دیده می‌شود

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در سفر وی به کاشان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار حجج اسلام محسن قرائتی و محمدعلی تسخیری در سفر به اهواز

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  دهه 1350. اردبیل، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی در بازدید از یکی از موزه‌ها

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار مقبره ابن سینا در همدان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حال تدریس در یکی از سفرهای تبلیغی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حال تدریس در یکی از سفرهای تبلیغی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حال سخنرانی در مؤسسه مکتب قرآن

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حال سخنرانی در یکی از سفرهای تبلیغی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  بیروت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار امام موسی صدر. در تصویر آیات: سیدرضا صدر، شیخ عبدالامیر قبلان، شیخ مجتبی محمدی عراقی و سیدیونس عرفانی دیده می‌شوند

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  بیروت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار امام موسی صدر. در تصویر آیات: شیخ عبدالامیر قبلان، شیخ مجتبی محمدی عراقی و سیدیونس عرفانی دیده می‌شوند

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار اطرافیان در سفر حج

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1361. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در سفر آنان به هندوستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1361. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در سفر آنان به هندوستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1361. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی درکنار آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در سفر آنان به هندوستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1361. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حال سخنرانی در دوران تصدی‌گری رایزنی فرهنگی ایران در کشور هندوستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1361. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حاشیه سخنرانی در دوران تصدی‌گری رایزنی فرهنگی ایران در کشور هندوستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1361. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری رایزنی فرهنگی ایران در کشور هندوستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1366. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌های جنگ در حاشیه یکی از بازدیدها

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1366. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌های جنگ در حاشیه یکی از بازدیدها

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1366. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌های جنگ در حاشیه یکی از بازدیدها

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1366. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌های جنگ در حاشیه یکی از بازدیدها

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1366. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌های جنگ در حاشیه یکی از بازدیدها

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر

  1366. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌های جنگ در حاشیه یکی از بازدیدها

مطالب مرتبط
حالات و مقامات «گل سرخ فدائیان اسلام» - بخش دوم
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.