«محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

احمدشاه قاجار به دلیل آنکه به گاهِ احراز سلطنت فرزندی نداشت، برادرش محمدحسن‌میرزا ولایتعهدی وی را بر عهده گرفت. شاه پس از چندی برادر و ولیعهد خود را به حکومت تبریز گماشت. تصاویری که در پی می‌آید مربوط به همان دوره است. به شهادت اسناد و خاطرات، ولیعهد به عکاسی از برنامه روزانه خویش بس علاقه نشان می‌داد و از آنها عکس‌های فراوانی تهیه می‌کرد. گفتنی است محمدحسن‌میرزا پس از مرگ برادرش احمدشاه قاجار در خارج از کشور، اعلام پادشاهی کرد.

تاریخ : 1398/04/25 16:51
 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  محمدحسن‌میرزا قاجار در دوره ولایتعهدی در دارالحکومه تبریز

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

   مراسم سلام در حضور محمدحسن‌میرزا قاجار در دوره ولایتعهدی در دارالحکومه تبریز

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

   مراسم سلام در حضور محمدحسن‌میرزا قاجار در دوره ولایتعهدی در دارالحکومه تبریز

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

   مراسم سلام در حضور محمدحسن‌میرزا قاجار در دوره ولایتعهدی در دارالحکومه تبریز

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

   مراسم سلام در حضور محمدحسن‌میرزا قاجار در دوره ولایتعهدی در دارالحکومه تبریز

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  محمدحسن‌میرزا قاجار در کنار برخی اطرافیان خویش در دارالحکومه تبریز

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  بازدید محمدحسن‌میرزا قاجار و اطرافیانش از اداره تذکره در تبریز

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

   محمدحسن‌میرزا قاجار و اطرافیانش در یکی از شکارگاه‌های اطراف تبریز

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  اطرافیان محمدحسن‌میرزا قاجار پس از بازگشت از شکار در دارالحکومه تبریز

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  محمدحسن‌میرزا قاجار در کنار برخی اطرافیان خویش در دارالحکومه تبریز

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  محمدحسن‌میرزا قاجار در کنار برخی اطرافیان خویش در دارالحکومه تبریز

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  محمدحسن‌میرزا قاجار در کنار برخی از درجه‌داران روسی در دارالحکومه تبریز

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم جشنی در دارالحکومه تبریز در دوران ولایتعهدی محمدحسن‌میرزا قاجار

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم جشنی در دارالحکومه تبریز در دوران ولایتعهدی محمدحسن‌میرزا قاجار

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم جشنی در دارالحکومه تبریز در دوران ولایتعهدی محمدحسن‌میرزا قاجار

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم جشنی در دارالحکومه تبریز در دوران ولایتعهدی محمدحسن‌میرزا قاجار

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم جشنی در دارالحکومه تبریز در دوران ولایتعهدی محمدحسن‌میرزا قاجار

 • «محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز» در آیینه تصاویر

  حضور مؤسسان دارالعجزه تبریز در دارالحکومه در دوران ولایتعهدی محمدحسن‌میرزا قاجار

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.