«آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

در چهارمین سالروز ارتحال حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی به مرور تصویری یکی از ماندگارترین و نیز تاریخی‌ترین فصول حیات او پرداخته‌ایم که همانا تلاش پیگر برای تاسیس و شکوفایی علمی دانشگاه امام صادق(ع) است. این مرکز علمی به‌مرور، به نهادی برای تربیت مدیران و کارگزاران نظام اسلامی مبدل گشت و اینک یکی از موفق‌ترین دانشگاههای کشور به‌شمار می‌آید.

تاریخ : 1397/07/29 13:58
 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در حاشیه یکی از بازدیدهای خویش از دانشگاه امام صادق(ع) و در گفت‌وگو با آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در حاشیه یکی از بازدیدهای خویش از دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در حاشیه یکی از بازدیدهای خویش از دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در حاشیه یکی از بازدیدهای خویش از دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله محمد یزدی در حاشیه یکی از بازدیدهای خویش از دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سیدمحمدحسین فضل‌الله در حاشیه یکی از بازدیدهای خویش از دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در جمع عده‌ای از استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در جمع عده‌ای از استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال بدرقه عده‌ای از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) که عازم جبهه‌های جنگ هستند

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال خوش‌آمدگویی به میهمانان شرکت‌کننده در جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در جمع عده‌ای از استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال سخن گفتن برای عده‌ای از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) در نمازخانه دانشگاه

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال سخن گفتن برای عده‌ای از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) در نمازخانه دانشگاه

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در جمع عده‌ای از استادان و هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در جمع عده‌ای از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) در سفر به مشهد

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در جمع عده‌ای از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) در سفر به مشهد

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در جمع عده‌ای از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) در سفر به مشهد

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار عده‌ای از مدیران دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال ایراد سخنرانی در مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال اقامه نماز جماعت در مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم عزاداری شهادت امام صادق(ع) در مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در نماز جماعتِ مسجد دانشگاه امام صادق(ع) درمراسم نیمه ماه مبارک رمضان

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) در مراسم نیمه ماه مبارک رمضان

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم قرائت قرآن دانشجویان در مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی بر مزار شهدای گمنام در کنار مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در جشن بیستمین سالروز تاسیس دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در همایش خانه و دانشگاه در دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  اوایل دهه 1390. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم عمامه‌گذاری عده‌ای از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  اوایل دهه 1390. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال سخنرانی در جلسه عمومی کارکنان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  اوایل دهه 1390. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم تجلیل از استادان نمونه دانشگاه امام صادق(ع) در روز معلم

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  اوایل دهه 1390. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم تجلیل از استادان نمونه دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  اوایل دهه 1390. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در جمع عده‌ای از استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  اوایل دهه 1390. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دیدار عمومی با مسئولان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  اوایل دهه 1390. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دیدار با فارغ‌التحصیلان قدیمی دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر

  اوایل دهه 1390. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دیدار با گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.