سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

سید حسن تقی‌زاده ابتدا لباس روحانیت به تن داشت و امام جماعت مسجد حاج صفرعلی تبریز بود، اما آشنایی با افکار طالبوف و میرزا ملکم‌خان، او را به سمت متجددین سوق داد. پس از انقلاب مشروطیت، سیدحسن به عنوان نماینده طبقه اصناف تبریز، به مجلس راه یافت و لیدر مشروطه‌خواهان سکولار و افراطی شد. او و همگنانش در به بن‌بست کشیدن مشروطه اول سهمی اساسی داشتند. تقی‌زاده در مشروطه دوم و در پی مواضع ضد اسلامی خویش، از سوی آیت‌الله آخوند ملامحمدکاظم خراسانی مورد تفسیق سیاسی قرار گرفت. در پی قتل آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی و نامساعد شدن اوضاع علیه وی، این نماینده سه ماه از مجلس مرخصی گرفت و به تبریز رفت. او در پی امتداد این وضعیت، سیزده سال در خارج از کشور زیست. در دوران رضاخان مورد توجه وی بود و از مساعی او در توجیه «دیکتاتوری منور» بهره می‌گرفت. وی در دوره نهضت ملی، ریاست مجلس سنا را برعهده داشت. تقی‌زاده در سالهای پایانی عمر، بیشتر زینت‌المجالس بود و به عنوان نمادی از گذشته سیاسی خویش در مشروطه، در مجامع حضور می‌یافت.

سالروز وقوع انقلاب مشروطیت ایران، فرصتی مغتنم است که بر کارکرد سیاسی وی مروری تصویری داشته باشیم.

تاریخ : 1397/05/15 13:02
 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در دوره مشروطیت

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در کنار هیئت علمیه اعزامی از نجف در دوره مشروطیت

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در دوره مشروطیت

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در کنار تنی چند از مشروطه‌خواهان تبریز دوره مشروطیت

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در دوره سفر به اروپا

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در دوره سفر به اروپا

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده پس از شهریور 1320

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در حال سخنرانی پس از شهریور 1320

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در گفت‌وگو با محمدرضا پهلوی پس از 28 مرداد 1332

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در کنار محمدرضا پهلوی، در دیدار وی با پادشاه عربستان

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  1334. باغی در نیاوران، سیدحسن تقی‌زاده در کنار تنی چند از رجال سیاسی و فرهنگی ایران

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در کنار تنی چند از رجال سیاسی و فرهنگی ایران در حاشیه یک بازدید

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در کنار آورل هریمن در حاشیه سفر وی به ایران در دوره نهضت ملی

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در کنار آورل هریمن در حاشیه سفر وی به ایران در دوره نهضت ملی

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در جایگاه ریاست مجلس سنا

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در کنار تنی چند از دوستان در دوران ریاست مجلس سنا

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در حال گفت‌وگو با صادق رضازاده شفق

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در کنار تنی چند از دوستان در دوره ریاست مجلس سنا

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در کنار یکی از دوستان در دوره ریاست مجلس سنا

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در کنار یکی از دوستان در دوره ریاست مجلس سنا

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در گفت‌وگو با عبدالله ریاضی در سالهای پایانی حیات

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده به اتفاق همسر آلمانی خود در ورود به سینما مولن روژ

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در گفت‌وگو با محمدرضا پهلوی در سالهای پایانی حیات

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در سفر حج در سالهای پایانی حیات

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در سالهای پایانی حیات

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  سیدحسن تقی‌زاده در سالهای پایانی حیات

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از مراسم تشییع پیکر سیدحسن تقی‌زاده

 • سیدحسن تقی‌زاده در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از مراسم تشییع پیکر سیدحسن تقی‌زاده

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.