«رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

دولت انگلستان پس از ناامیدی از اخذ نتیجه کافی در نهضت مشروطیت ایران به‌رغم تمامی دخالتها بر آن شد که ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور را دگرگون و آن را کاملا به خویش وابسته سازد؛ ازاین‌رو با تدارک کودتای 3 اسفند 1299، یک مهره بی‌سواد، خشن و البته گوش‌به‌فرمان را به صحنه آورد و قدم به قدم او را بر سرنوشت ایران مسلط کرد. آنان با نمایش تجدد و مدرنیسم در دوران حاکمیت رضاخان، در واقع منافع مادی و معنوی خویش را طی دهها سال تضمین کردند و ایران را از اساس و جنبه‌های گوناگون، به صورت تابعی از متغیر خود درآوردند.

تصاویری که در پی می‌آید جلوه‌هایی است از همین نمایش توسعه که به‌رغم باطن پلید خود، طی سالها و حتی در زمان حال، در بخشهایی از فضای مجازی، نقطه قوت عملکرد قزاق سوادکوهی قلمداد می‌شود. امید است انتشار این مجموعه همراه توضیحات آن در سالمرگ رضاخان، برای تاریخ‌پژوهان ایران معاصر مفید آید.

تاریخ : 1397/05/09 09:24
 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان به گاه فرماندهی نیروهای قزاق در کرمانشاه

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان به گاه فرماندهی نیروهای قزاق در کرمانشاه

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان چندی پس از کودتای 1299 

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در میان فوجی از نیروهای تحت امر خویش، چندی پس از کودتای 1299 

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در نخستین روز از سلطنت خویش در کاخ گلستان

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در آغازین سالهای سلطنت خویش در میان تنی چند از اطرافیان در حاشیه یکی از سفرها

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در آغازین سالهای سلطنت خویش در بازدید از چشمه نفت در کرمانشاه. در زمان سلطنت وی، قرارداد نفتی 1933 منعقد گشت که از سیاه‌ترین نقاط در کارنامه اوست

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در حاشیه یکی از سفرهای خویش به مشهد و در محوطه آستان قدس رضوی(ع). کشتار فجیع مردم معترض به تغییر لباس در مسجد گوهرشاد در تیرماه 1314، برگی از دفتر قطور خشونت و کشتارِ اوست

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در کنار محمدعلی فروغی دردشتی که بسیاری از تحولات فرهنگی و سیاسی حکومت او را در دوره‌ای نسبتا طولانی دیکته می‌کرد

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در بازدید از کتیبه‌های تخت جمشید شیراز. ترویج باستان‌گرایی افراطی به عنوان بدیلِ فرهنگ دینی همواره مورد اهتمام وی بود

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در بازدید از کتیبه‌های تخت جمشید شیراز. ترویج باستان‌گرایی افراطی به عنوان بدیلِ فرهنگ دینی همواره مورد اهتمام وی بود

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در بازدید از یکی از مدارس دخترانه پس از کشف حجاب. اجرای این طرح تا پایان سلطنت وی، با خشونت شدید تداوم داشت

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در بازدید از یکی از مدارس دخترانه پس از کشف حجاب. اجرای این طرح تا پایان سلطنت وی، با خشونت شدید تداوم داشت

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در سفر به قم و در حرم مطهر حضرت معصومه(س). او در همین مکان، آیت‌الله حاج شیخ محمدتقی بافقی را به دلیل اعتراض به حرمت‌شکنی خانواده‌اش مورد ضرب و شتم قرار داد!

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در حال خواندن متنی که برای قرائت در مراسم هزاره فردوسی برای وی نوشته شده بود. جالب اینجاست که متولیان این مراسم چندی پس از آن، از سوی او یا کشته یا منزوی شدند!

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در استقبال از فرزندش محمدرضا در بازگشت از سفر تحصیلی به سوئیس. خاطرات همراهان ولیعهد در آن سفر درباره کندذهنی و فساد اخلاقی وی خواندنی است

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان با پوشاندن لباس نظامی به ولیعهد سعی می‌کرد به او شخصیتی محکم ببخشد. این در حالی است که به اذعان مطلعان، او در میان فرزندان شاه، در زمره ضعیف‌ترینها بود

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در کنار ولیعهد خویش، محمدرضا، در حاشیه یکی از سفرها

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در کنار ولیعهد خویش، محمدرضا، در حاشیه یکی از سفرها

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در کنار ولیعهد خویش در حاشیه بازدید از یکی از مناطق عشایری. کشتن و کوچاندن بخش مهمی از عشایر، از جمله سرفصلهای مهم دوره سلطنت اوست

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در کنار ولیعهد خویش در حاشیه بازدید از یکی از مناطق عشایری. کشتن و کوچاندن بخش مهمی از عشایر، از جمله سرفصلهای مهم دوره سلطنت اوست

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در کنار ولیعهد خویش در حاشیه بازدید از خط آهن جنوب به شمال. به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران، این راه اساسا به کار مبادلات تجاری در ایران نمی‌آمد

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در کنار ولیعهد خویش در حاشیه بازدید از یکی از بنادر کشور

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در کنار ولیعهد خویش در حاشیه بازدید از یکی از بنادر کشور

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در حال سان دیدن از دانشکده افسری. ارتش مورد مباهات او حتی یک روز هم در برابر بیگانگان تاب نیاورد!

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در حال سان دیدن از دانشکده افسری. ارتش مورد مباهات او حتی یک روز هم در برابر بیگانگان تاب نیاورد!

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در کنار ولیعهد خویش در حاشیه بازدید از یکی از کارخانجات منسوجات. در دوره پهلوی اول و از راه تغییر لباس، البسه و منسوجات خارجی بازاری وسیع یافتند که ضربه‌ای به تولیدات داخلی به‌شمار می‌آمد

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در کنار ولیعهد و تنی چند از کارگزاران حاکمیت خویش. بسیاری از همراهان وی در آخرین سالهای سلطه او مورد غضب قرار گرفتند و به فرجامی تلخ گرفتار آمدند

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  رضاخان در واپسین سالهای حاکمیت خویش، بس عصبی، پرخاشگر و بی‌طاقت می‌نمود. تصویر او را در مشهد و در بیمارستان رضانور نشان می‌دهد

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  بالاخره در شهریور 1320 اربابان، رضاخان را به‌رغم تمامی داعیه و شلتاقها از ایران راندند

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  نمایی از تشییع رضاخان سالها پس از مرگ وی در قم. تابوت او با بی‌اعتنایی مردم این شهر مواجه شد

 • «رضاخان و نمایش توسعه در ایران» در آیینه تصاویر

  نمایی از تشییع رضاخان در پایتخت. در این مراسم عمدتا گروهی از درجه‌داران و وابستگان به حکومت حضور داشتند

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.