«حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

عالم سخت‌کوش و خدوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی، موسس جامعه تعلیمات اسلامی، از چهره‌های نامدار و موفق فرهنگی در دوره حاضر به‌شمار می‌آید. وی با تاسیس دهها مدرسه دینی در سراسر ایران، نقشی مهم در تربیت مذهبی چند نسل از نوباوگان این مرزوبوم داشت و از این منظر، می‌توان او را در زمره بسترسازان فرهنگی انقلاب اسلامی قلمداد نمود. تصاویری که پیش روی شماست جلوه‌هایی از تکاپوی این روحانی جهادگر در دوره‌های گوناگون را برای تبلیغ و تاسیس مدارس جامعه تعلیمات اسلامی نشان می‌دهد.

تاریخ : 1397/04/20 09:36
 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی (ردیف اول، نفر اول از چپ) در کنار تنی چند از روحانیان شهر مشهد

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  قصر شیرین، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در کنار تنی چند از سرپرستان و محصلان جامعه تعلیمات اسلامی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در سفر به آبادان به نمایندگی از سوی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در سفر به آبادان به نمایندگی از سوی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در سفر به آبادان به نمایندگی از سوی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در کنار تنی چند از علما و مردم آبادان

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  آبادان، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در کنار آیت‌الله حاج شیخ عبدالرسول قائمی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در بازدید از یکی از محلات فقیرنشین آبادان

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در کنار آیت‌الله سیدمحمدعلی انگجی و تنی چند از مردم شهر تبریز

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در کنار تنی چند از روحانیان و معلمان مدرسه تدین

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در کنار تنی چند از معلمان مدرسه تدین

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در کنار هیئت‌مدیره مدرسه علوی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در کنار تنی چند از روحانیان در منزل آیت‌الله حاج میرزا حسن لواسانی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در کنار آیات: سید ابوالقاسم خویی و سیدعلی‌اکبر خویی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در جمع اعضای هیئت قرآن و اسلام

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در جشن افتتاحیه مکتب الغدیر تهران

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در جشن افتتاحیه مکتب الغدیر تهران

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در جمع مدیران و معلمان دانشسرای راهنمایی تهران

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در کنار آیت‌الله سیدمحمود طالقانی در مراسم کلنگ‌زنی یکی از مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در جمع برخی دبیران و محصلان مدرسه جعفری

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در حال سخنرانی در یکی از جشنهای مبعث

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در کتابخانه مسجد اعظم قم

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  قم، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی در دیدار با آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  شیراز، استقبال جمعی از علما و مردم از حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی اسلامی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی موسس جامعه تعلیمات اسلامی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی موسس جامعه تعلیمات اسلامی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی موسس جامعه تعلیمات اسلامی

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی در بازدید از مدرسه ناشنوایان

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی در جمع معلمان و دانش‌آموزان مدرسه منتدی النشر نجف

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  کراچی پاکستان، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی در جشن هزاره امیرالمومنین(ع)

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  کراچی پاکستان، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی در حال سخنرانی در جشن هزاره امیرالمومنین(ع)

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی در واپسین سالیان حیات

 • «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و جامعه تعلیمات اسلامی» در آیینه تصاویر

  تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی در کنار فرزندش حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اسلامی در بیمارستان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.