راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

آنچه پیش روی دارید، تصاویری است که عمدتا توسط زنده‌یاد سیدمصطفی مترجم مدنی از راهپیمایی 27 خرداد 1327 بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر برداشته شده است. این راهپیمایی از سوی آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی اعلام و از مسیر منزل ایشان تا برابر مجلس شورای اسلامی انجام شد و نهایتا به درگیری انجامید. امید می بریم که انتشار این اسناد تصویری ارزشمند، تاریخ‌پژوهان نهضت ملی را مفید و مقبول آید.

تاریخ : 1397/04/03 09:59
 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  عبدالحسین هژیر که در23 خرداد1327 به نخست‌وزیری رسید

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  فرودگاه مهرآباد.عبدالحسین هژیر در کنار محمدرضا پهلوی در بازگشت وی از یکی از سفرهای خارجی

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27 خرداد1327. اجتماع یاران آیت‌الله کاشانی در منزل ایشان ساعاتی پیش از آغاز راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر. در تصویر شهیدان: سیدمجتبی نواب صفوی، سیدعبدالحسین واحدی، سیدحسین امامی و نیز شمس قنات‌آبادی، خاقانی کشتی‌گیر و رضا صرافان دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27 خرداد1327. اجتماع یاران آیت‌الله کاشانی در منزل ایشان ساعاتی پیش از آغاز راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر. در تصویر شهیدان: سیدمجتبی نواب صفوی، سیدعبدالحسین واحدی  و نیز خاقانی کشتی‌گیر و رضا صرافان دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27 خرداد1327. اجتماع یاران آیت‌الله کاشانی در منزل ایشان ساعاتی پیش از آغاز راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر. در تصویر شهیدان: سیدمجتبی نواب صفوی، سیدحسین امامی  و نیزامیرعبدالله کرباسچیان دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27 خرداد1327. اجتماع یاران آیت‌الله کاشانی در منزل ایشان ساعاتی پیش از آغاز راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر. در تصویر شهیدان: سیدعبدالحسین واحدی، سیدحسین امامی و نیز شمس قنات‌آبادی دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27 خرداد1327. اجتماع یاران آیت‌الله کاشانی در منزل ایشان ساعاتی پیش از آغاز راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر. در تصویردکتر محمود شروین، خاقانی کشتی‌گیر و رضا صرافان دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27 خرداد1327. اجتماع یاران آیت‌الله کاشانی در منزل ایشان ساعاتی پیش از آغاز راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر. در تصویرشهید سیدمجتبی نواب صفوی، حجت‌الاسلام سید علینقی فیض الاسلام، خاقانی کشتی‌گیر و رضا صرافان دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27 خرداد1327. اجتماع یاران آیت‌الله کاشانی در منزل ایشان ساعاتی پیش از آغاز راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر. در تصویر سیدعلی امامی، خاقانی کشتی‌گیر و رضا صرافان دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. اجتماع یاران آیت‌الله کاشانی در منزل ایشان ساعاتی پیش از آغاز راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر. در تصویرشهید سیدمجتبی نواب صفوی در حال سخنرانی است

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. اجتماع یاران آیت‌الله کاشانی در منزل ایشان ساعاتی پیش از آغاز راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر. در تصویر: آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی، شهید سیدمجتبی نواب صفوی، شهید سیدحسین امامی، سیدعلی امامی،آیت‌الله سید مرتضی مستجابی و حجت‌الاسلام سید علینقی فیض‌الاسلام دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. اجتماع یاران آیت‌الله کاشانی در منزل ایشان ساعاتی پیش از آغاز راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر. در تصویر: آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی، شهید سیدمجتبی نواب صفوی، شهید سیدحسین امامی، آیت‌الله سیدمرتضی مستجابی و حجت‌الاسلام م سید علینقی فیض‌الاسلام دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. اجتماع یاران آیت‌الله کاشانی در منزل ایشان ساعاتی پیش از آغاز راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر.در تصویر: آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی، شهید سیدحسین امامی، سیدعلی امامی، آیت‌الله سیدمرتضی مستجابی و حجت‌الاسلام سید علینقی فیض‌الاسلام دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. آیت‌الله سیدمرتضی مستجابی قرآن به دست، لحظاتی پیش از آغاز راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر در منزل آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. حرکت راهپیمایان بر علیه عبدالحسین هژیراز منزل آیت‌الله کاشانی به سوی مجلس شورای ملی

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. حرکت راهپیمایان بر علیه عبدالحسین هژیر به سوی مجلس شورای ملی. در تصویر آیت‌الله سید مرتضی مستجابی دیده می‌شود

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. حرکت راهپیمایان بر علیه عبدالحسین هژیر به سوی مجلس شورای ملی. در تصویر آیت‌الله سیدمرتضی مستجابی و شهید سیدحسین امامی دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. حرکت راهپیمایان بر علیه عبدالحسین هژیر به سوی مجلس شورای ملی. در تصویر آیت‌الله سیدمرتضی مستجابی و شهید سیدحسین امامی دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. سخنرانی شهید سیدعبدالحسین واحدی در خلال راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. اجتماع راهپیمایان بر علیه عبدالحسین هژیر در برابر محوطه مجلس شورای ملی

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. اجتماع راهپیمایان بر علیه عبدالحسین هژیر در برابر محوطه مجلس شورای ملی

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. صف‌آرایی نظامیان در برابراجتماع راهپیمایان بر علیه عبدالحسین هژیر در برابر محوطه مجلس شورای ملی

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  27خرداد1327. درگیری نظامیان با راهپیمایان بر علیه عبدالحسین هژیر در برابر محوطه مجلس شورای ملی. درتصویر آیت‌الله سیدمرتضی مستجابی دیده می‌شود

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  بستری شدن مجروحان راهپیمایی 27خرداد1327 در منزل آیت‌الله کاشانی. در تصویر: شهید سیدمجتبی نواب صفوی، امیرعبدالله کرباسچیان و رضا صرافان دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  بستری شدن مجروحان راهپیمایی 27خرداد1327 در منزل آیت‌الله کاشانی. در تصویر: شهید سیدعبدالحسین واحدی، شهید سیدحسین امامی، سیدعلی امامی، امیرعبدالله کرباسچیان و رضا صرافان دیده می‌شوند

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  سیدعلی امامی پس ازمجروحیت در راهپیمایی 27خرداد1327 در منزل آیت‌الله کاشانی

 • راهپیمایی بر علیه نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر در آیینه تصاویر

  اجتماع یاران آیت‌الله کاشانی در منزل ایشان پس از راهپیمایی بر علیه عبدالحسین هژیر. در تصویر: آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی، شهید سیدحسین امامی و امیرعبدالله کرباسچیان دیده می‌شوند

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.