«سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

خردادماه هرسال، یادآورکوچ پرشکوه بزرگمردی است، که ملتی بل جهانی او را رهبر می خواند وکلامش را بردیده اطاعت می‌نهاد. به جرئت می توان گفت که امروزه او پس از سپری گشتن سه دهه، بیش از دوران حیات خویش زنده است و طنین پیامش، در شرق وغرب عالم به گوش می رسد. این نمادی از اعجاز الهی برای آنان است که جز جبهه برخاک بندگی اش نساییده اند و جزاز او نگفتند ونخواستند.
اینک ودربیست ونهمین سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(قده)، جلوه‌هایی از سوگ مردم  در عزای امام در ادوار گوناگون پس از فرقت آن عزیز را به شما تقدیم می‌داریم. امید آنکه مقبول افتد.
 

تاریخ : 1397/03/19 15:38
 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  14 خرداد1368. نمایی از حسینیه جماران در اولین ساعاتِ پس از رحلت امام خمینی

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  14 خرداد1368. نمایی از حسینیه جماران در اولین ساعاتِ پس از رحلت امام خمینی

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1368. نمایی از مکانهای عمومی تهران که پس از اعلام خبر رحلت امام خمینی توسط مردم آراسته شده‌اند

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1368. نمایی از مکانهای عمومی تهران که پس از اعلام خبر رحلت امام خمینی توسط مردم آراسته شده‌اند

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1368. نمایی از مکانهای عمومی تهران که پس از اعلام خبر رحلت امام خمینی توسط مردم آراسته شده‌اند

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  15 خرداد1368. مصلای بزرگ تهران، نمایی از مراسم وداع مردم با پیکر امام خمینی

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  15 خرداد1368. مصلای بزرگ تهران، نمایی از مراسم وداع مردم با پیکر امام خمینی

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  15 خرداد1368. مصلای بزرگ تهران، نمایی از مراسم وداع مردم با پیکر امام خمینی

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  15 خرداد1368. مصلای بزرگ تهران، نمایی از مراسم وداع مردم با پیکر امام خمینی

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  16 خرداد1368. نمایی از آغاز مراسم تشییع پیکر امام خمینی در مصلای بزرگ تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  16 خرداد1368. نمایی از شرکت غلام اسحاق خان رئیس جمهور وقت پاکستان درمراسم تشییع پیکر امام خمینی در مصلای بزرگ تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  16 خرداد1368. نمایی از آغاز مراسم تشییع پیکر امام خمینی در خیابان شهید مطهری تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  16 خرداد1368. نمایی از مراسم تشییع پیکر امام خمینی در خیابانهای منتهی به بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  16 خرداد1368. نمایی از مراسم تشییع پیکر امام خمینی در خیابانهای منتهی به بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  16 خرداد1368. نمایی از مراسم تشییع پیکر امام خمینی در خیابانهای منتهی به بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  16 خرداد1368. نمایی از مراسم تشییع پیکر امام خمینی در خیابانهای منتهی به بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  16 خرداد1368. نمایی ازمرحله نخست مراسم تشییع پیکر امام خمینی در بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  16 خرداد1368. نمایی از مقبره آماده شده برای امام خمینی در بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  16 خرداد1368. نمایی ازلحظات تدفین امام خمینی در بهشت زهرای تهران. درتصویر حجت‌الاسلام علی اکبرناطق نوری دیده می‌شود

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  17 خرداد1368. نمایی ازمرقد امام خمینی در آغازین روزهای پس از تدفین در بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  17 خرداد1368. نمایی ازمرقد امام خمینی در آغازین روزهای پس از تدفین در بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  17 خرداد1368. دانشگاه تهران، نمایی از اولین مراسم ترحیم امام خمینی که از سوی رهبر معظم انقلاب برگزارشد

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  17 خرداد1368. دانشگاه تهران، نمایی از اولین مراسم ترحیم امام خمینی که از سوی رهبر معظم انقلاب برگزارشد

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین روز رحلت امام خمینی در مرقد ایشان در بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین روز رحلت امام خمینی در مرقد ایشان در بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین روز رحلت امام خمینی در مرقد ایشان در بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین روز رحلت امام خمینی در مرقد ایشان در بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین روز رحلت امام خمینی در مرقد ایشان در بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین روز رحلت امام خمینی در مرقد ایشان در بهشت زهرای تهران. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی در حال پاسخگویی به ابراز احساسات شرکت کنندگان است

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  تیر1368. نمایی از آماده سازی مرقد امام خمینی برای مراسم چهلمین روز ارتحال ایشان

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  تیر1368. نمایی از برگزاری مراسم چهلمین روز رحلت امام خمینی در مرقد ایشان در بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  تیر1368. نمایی ازمرقد مطهر امام خمینی در چهلمین روز ارتحال ایشان

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

   تیر1368. سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیداحمدخمینی در مراسم اربعین رحلت امام خمینی در بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  تیر1368. شامگاه چهلمین روز رحلت امام خمینی در مرقد ایشان در بهشت زهرای تهران

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1368. نمایی از مراسم ترحیم امام خمینی که از سوی جامعه روحانیت مبارزتهران برگزارشد. حجت الاسلام علی‌اکبرناطق نوری در حال سخنرانی است

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1368. نمایی از مراسم ترحیم امام خمینی که از سوی مجمع روحانیون مبارزتهران برگزارشد. حجت‌الاسلام علی‌اکبر محتشمی‌پوردر حال سخنرانی است

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1369. نمایی از عزاداری جمعی از پاسداران انقلاب در محضر رهبر معظم انقلاب به مناسبت اولین سالگرد رحلت امام خمینی

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1369. نمایی از برگزاری مراسم اولین سالگرد رحلت امام خمینی در مرقد ایشان

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1369. سخنرانی رهبرمعظم انقلاب در مراسم اولین سالگرد رحلت امام خمینی

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1369. نمایی از برگزاری مراسم اولین سالگرد رحلت امام خمینی در مرقد ایشان

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1369. سخنرانی آیت‌الله محمدیزدی در مراسم اولین سالگرد رحلت امام خمینی

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1369. سخنرانی آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی در مراسم اولین سالگرد رحلت امام خمینی

 • «سوگ بی پایان آفتاب» در آیینه تصاویر

  خرداد1370. نمایی ازبرگزاری مراسم دومین سالگرد رحلت امام خمینی در مرقد ایشان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.