حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

خطیب نامدار جهان تشیع زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی، در زمره آن طیف از شخصیتهای دینی، اجتماعی وسیاسی است که دامنه گفت وگو و چالش درباره کارنامه ایشان، تا دهه‌ها پس از درگذشت ایشان تداوم می یابد،هم از این روی است که گفتن از ایشان همچنان به هنگام ومفید به نظر می رسد. در مجموعه تصاویری که پیش روی دارید، جلوه‌هایی از منش اجتماعی و تبلیغی مرحوم فلسفی نمایان شده‌اند. امید آنکه تاریخ‌پژوهان وعلاقه‌مندان را مفید آید.

تاریخ : 1397/02/31 13:48
 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 20. یکی از روستاهای اطراف تهران،  حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی درکنار آیات: سیدابوالقاسم کاشانی و سیدمحمدبهبهانی و جمعی از اطرافیان در حال صرف نهار

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه20. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در کنارآیت الله سیدمحمدصدر از علمای کاظمین

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1330. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در سفر به مشهد

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1330. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در سفر به مشهد و در کنار تنی چند از روحانیون این شهر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه30. استقبال مردم یکی از شهرهای شمالی ایران از حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 30. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال خطابه در سفر به گرگان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  بهمن 1335. فرودگاه مهرآباد تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در بازگشت از سفرتبلیغی به کشور پاکستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  اواسط دهه 30، نمایی از یکی از سخنرانیهای حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حرم حضرت معصومه(س)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1335. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال سخنرانی در سفارت پاکستان به مناسبت سالروز درگذشت محمدعلی جناح

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1339. فرودگاه مهرآباد تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حلقه مشایعت کنندگان در سفر استعلاجی به کشور آلمان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1339. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در بیمارستان شهر هامبورگ آلمان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1339. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در دیدار با تنی چند از دانشجویان ایرانی در حاشیه سفر استعلاجی به کشور آلمان. درتصویر حجت‌الاسلام والمسلمین محققی نماینده آیت‌الله العظمی بروجردی در آلمان نیز دیده می شود

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1339. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در کنار فرزندش در حاشیه سفر استعلاجی به کشور آلمان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1339. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه سفر استعلاجی به کشور آلمان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1339. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه سفر استعلاجی به کشور آلمان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1339. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه سفر استعلاجی به کشور آلمان. در تصویر حجت‌الاسلام والمسلمین محققی نماینده آیت‌الله العظمی بروجردی در آلمان نیز دیده می شود

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1339. فرودگاه مهرآباد تهران، نمایی ازمراسم استقبال از حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در بازگشت از سفر استعلاجی به کشور آلمان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1341. اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال تشکر ازمردمِ استقبال کننده

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 40. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی درسفر به محله کله‌بست بابل برای افتتاح یک پل دراین منطقه. درتصویر آیت‌الله حاج شیخ هادی روحانی دیده می شود

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه40. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در کنار یکی از نزدیکان در حال ورود به یکی از مجالس

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

   دهه40. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در کنار برادر و حسین مهدیان داماد برادرش

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1347. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه سفر تبلیغی به گنبد

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1347. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه سفر تبلیغی به گنبد

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1347. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه سفر تبلیغی به گنبد

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1347. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه سفر تبلیغی به گنبد

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1347. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه سفر تبلیغی به رامیانِ گنبد

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 50. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال سخنرانی در یکی از مجالس دینی تهران

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  شهریور1358. مسجد اعظم قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در کنار مراجع تقلید وقت در حاشیه مراسم ترحیم آیت‌الله سید محمود طالقانی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1358. حسینیه فاطمیون تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در دیدار با آیت‌الله العظمی سید عبدالله شیرازی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1358. تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در کنار آیت الله سیدکاظم شریعتمداری

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1359. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه سفر به تبریز و دیدار با شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1359. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه سفر به تبریز و درگفت وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدحسین انزابی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1360. حسینیه جماران، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی درکنار امام خمینی درحاشیه دیداروعاظ تهران با رهبرانقلاب

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1365. مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه شرکت در کنگره جهانی امام رضا(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1365. مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در جمع مدرسین و طلاب حوزه علمیه این شهر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 60. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در کنار تنی چند ازپاسداران در حاشیه یکی از جلسات

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 60. دانشگاه امام صادق(ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در کنار آیت الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 60. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال سخنرانی در صبحگاه مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  خرداد1368. دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در کنار آیت‌الله سیدعلی خامنه ای در مراسم ترحیم امام خمینی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(3)

  1370. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال سخنرانی در مدرسه عالی شهید مطهریِ تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.