آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

عالم ربانی مرحوم آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی فرزند آیت‌الله العظمی حاج‌میرزا محمدعلی شاه‌آبادی،از تربیت یافته‌گان حوزه‌های علمیه قم و نجف وعالمان نامدار معاصر به شمار می‌رفت. وی از جنبه علمی آمیزه‌ای از اندیشه‌های امام‌خمینی، آیت‌الله العظمی خویی و پدر ارجمندش به شمار می‌رفت و از جنبه سیاسی، از دوران نهضت ملی فعال بود و با جمعیت فداییان اسلام و شهید نواب صفوی ارتباطی صمیمی داشت. وی در دوران انقلاب از فعالان این حرکت عظیم به شمار می‌رفت و پس از آن نیز، مسئولیتهای یکی از کمیته‌های انقلاب در تهران را بر عهده داشت. آخرین سمت آیت‌الله شاه‌آبادی، نمایندگی مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری بود.

تصاویری که پیش روی دارید، آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی را در ادوار گوناگون حیات به شمار می‌دهد.

تاریخ : 1396/12/23 11:39
 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله العظمی حاج‌میرزا محمدعلی شاه‌آبادی پدر آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

   آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی درمراسم نماز بر پیکرآیت‌الله حاج‌میرزا عبدالله چهلستونی تهرانی. در تصویرآیت‌الله العظمی حاج سیداحمد خوانساری، آیت‌الله حاج شیخ حسن سعید تهرانی و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ مصطفی مسجد جامعی دیده می‌شود

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1357. نوفل‌لوشاتو، آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در اقتدا به امام‌خمینی

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1357. نوفل‌لوشاتو، آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در کنار امام‌خمینی. درتصویر شهید مهدی عراقی دیده می‌شود

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1357. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی، آیت‌الله محمدفاضل لنکرانی و حجت‌الاسلام والمسلمین ملایری در سفر به قاهره

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1357.تهران، آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در صف نخست یکی از راهپیماییهای انقلاب

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1357 .تهران، آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در صف نخست یکی از راهپیماییهای انقلاب

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1357. تهران، آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در صف نخست یکی از راهپیماییهای انقلاب. در تصویر آیت‌الله حاج شیخ محمود انصاری و حجت‌الاسلام والمسلمین حسن ثقفی دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1357. تهران، آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در حال سخنرانی در حاشیه یکی از راهپیماییهای انقلاب

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1357. تهران، آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در صف نخست یکی از راهپیماییهای انقلاب

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1358. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در مقام ریاست یکی از کمیته های انقلاب اسلامی در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1358. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در کنار عده‌ای از نیروهای کمیته زیر نظرخود در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1358. قم، آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در دیدار با آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی. در تصویر آیت‌الله محمدعلی حقی نیز دیده می‌شود

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1358. قم، آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در دیدار با آیت‌الله سید محمد کاظم شریعتمداری. در تصویر آیت‌الله محمدعلی حقی نیز دیده می‌شود

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1358. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در محفلی از علمای قم. در تصویر آیات: سیدمحمد روحانی، سید‌رضی شیرازی و شیخ محمود انصاری دیده می‌شود

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1359. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در حاشیه یکی از سفرها

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1359. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در اقتدا به آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در یکی از نمازهای جمعه تهران. درتصویرآیات: محمدرضا مهدوی کنی،محمدیزدی، سید عبدالکریم هاشمی ن‍ژاد و محمد مهدی ربانی املشی دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1360. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در محل حزب جمهوری اسلامی پس از انفجار

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1362. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در کنار آیت‌الله محمدیزدی در حاشیه یکی از بازدیدها از جبهه‌های جنگ

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1363. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در حاشیه یکی از بازدیدها از جبهه‌های جنگ

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1363. محل مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در کنار آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در اقامه نماز بر پیکر برادرش شهید آیت‌الله حاج شیخ مهدی شاه‌آبادی

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1363.مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در مراسم تشییع پیکر برادرش شهید آیت‌الله حاج شیخ مهدی شاه‌آبادی

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1363. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در کناربرادرش آیت‌الله حاج شیخ محمد شاه‌آبادی و آیت‌الله حاج سید محمد علی حسینی تهرانی

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1366. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1364. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در کتابخانه منزل شخصی خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1368. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  دهه70. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در دیدار با سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  دهه70. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در دیدار با شیخ محمد مهدی شمس الدین رهبر مجلس اعلای شیعیان لبنان

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  دهه 80. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در حاشیه یکی از گفت‌وشنودهای تلویزیونی

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1389. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در دیدار با رهبر معظم انقلاب در سفر ایشان به شهر قم

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  1390.دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیداربا آیت‌الله حاج‌شیخ نصرالله شاه‌آبادی

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  دهه 90. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در حاشیه یکی از دیدارها در منزل شخصی

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  دهه 90. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در حاشیه مراسم تشییع پیکر یکی از علمای قم

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  دهه 90. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در حال قرائت قرآن در منزل شخصی

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  دهه 90. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در کنار برادر

 • آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در آیینه تصاویر

  دهه 90. آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در حاشیه یکی از مجالس توسل به اهل بیت(ع)

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.