شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

بار دیگر در اسفندماه، درپی دیدار با یکی از مخلص‌ترین و نیز سختکوش‌ترین یاران نهضت اسلامی هستیم. هم او که از دوران نهضت ملی و همکاری با جمعیت فداییان اسلام تا واپسین دم حیات، هماره درپی آرمان دینی و انقلابی خویش بود و تا واپسین لحظات حیات نیز همان را می‌جست. بی‌تردید شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در زمره منادیان اولیه انقلاب و نظام اسلامی است که هنوز نقش گسترده وی در این طریق ــ آن‌گونه که در خور آن است ــ‌ مورد بازخوانی قرار نگرفته است.

امید آنکه انتشار این یادمان تصویری در تجدید خاطره آن عالم مجاهد موثر افتد.

تاریخ : 1396/12/19 13:27
 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه یکی از دیدارها با رزمندگان اسلام

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه یکی از جلسات جامعه روحانیت مبارز در تهران

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در کنار آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی وحجت‌الاسلام شیخ‌عباسعلی سرفرازی در حاشیه یکی از سفرها به شمال کشور

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در کنار آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی و حجت‌الاسلام شیخ عباسعلی سرفرازی در حاشیه یکی از سفرها به شمال کشور

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی به اتفاق  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دیدار با آیت‌الله سید مجدالدین قاضی دزفولی

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی به اتفاق  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دیدار با آیت‌الله سید مجدالدین قاضی دزفولی

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی به اتفاق  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در بازدید از برخی مناطق جنگ‌زده

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی به اتفاق  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در بازدید از برخی مناطق جنگ‌زده

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی به اتفاق  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در بازدید از برخی مناطق جنگ‌زده

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی به اتفاق  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در بازدید از برخی مناطق جنگ‌زده

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی به اتفاق  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه یکی از سفرها

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی به اتفاق  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه یکی از سفرها

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی به اتفاق  آیت‌الله مرتضی مقتدایی و آیت‌الله شیخ عبدالنبی نمازی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه حضور در یکی از نمازهای جمعه تهران

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه سفرحج

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی به اتفاق  آیات: محمد مهدی ربانی املشی و محمد مومن در حاشیه سفرحج

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه سفر زیارتی به سوریه

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه سفر زیارتی به سوریه

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه سفر زیارتی به سوریه

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در دفتر نمایندگی امام‌خمینی در سپاه

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در بازدید از یکی از واحدهای وزارت کارواموراجتماعی

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در بازدید از یکی از واحدهای وزارت کارواموراجتماعی

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در منزل شهید دکتر مصطفی چمران

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی به اتفاق مرحوم رضا زواره‌ای و سید مصطفی میرسلیم در حاشیه یکی از بازدیدها

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در گفت وگو با تنی چند از روحانیون همکار با دفتر نمایندگی امام خمینی در سپاه

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه سمینار روحانیون شاغل در سپاه

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه سمینار روحانیون شاغل در سپاه

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ایرانی در حاشیه سمینار روحانیون شاغل درسپاه

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه سمینار روحانیون شاغل درسپاه

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه یکی از مجالس در جمع رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه یکی از مجالس در جمع رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حاشیه یکی از مجالس در جمع رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حال سخنرانی در  جمع عده‌ای از رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حال سخنرانی در  جمع عده‌ای از رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حال سخنرانی در  جمع عده‌ای از رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حال اقامه جماعت برای عده‌ای از رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در حال اقامه جماعت برای عده‌ای از رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در یکی از محافل توسل، در جمع عده‌ای از رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله حاج‌شیخ فضل‌الله محلاتی در شهر قم

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.