آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

در این روزها، دومین سالگرد ارتحال روحانی انقلابی و معتمد امام‌خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان خراسان، زنده یاد آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی را پشت سر می‌نهیم. آن عالم مبارز در دورانی در خراسان در زمره مبارزین بود که امثال وی در تفکر سیاسی وانقلابی چندان فراوان نبودند، با این همه وی با اعتماد به نفس و پایداری مداوم بر صراط نهضت اسلامی پای می‌فشرد. پس از پیروزی انقلاب نیز، اعتماد امام به وی برای قرار گرفتن در مسند تولیت آستان قدس رضوی(ع)، منشأ خدماتی فراوان گشت که حاصل آن پیش روی زائران آن بارگاه منور است.

در بخش دیگری از تصاویر آن روحانی متعهد که هم اکنون پیش روی شماست، بخشهایی از تلاشهای پس از انقلاب ِآن بزرگوار قابل رویت است. امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1396/12/16 13:15
 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1362. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در کنار آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای. در تصویر آیات: میرزاعلی فلسفی، محمدرضا مهدوی کنی و شیخ ابوالحسن شیرازی دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1362. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در کنار آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای. در تصویر آیات: میرزاعلی فلسفی، محمدرضا مهدوی کنی، ابوالحسن شیرازی، محمد امامی کاشانی و احمدآذری قمی دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1363. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در کنار آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای. در تصویر آیات: عبدالله جوادی آملی، سید حسن طاهری خرم آبادی و محمدمهدی ربانی املشی دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1363. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در کنار آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای. در تصویر آیات: عبدالله جوادی آملی، سید حسن طاهری خرم آبادی و محمدمهدی ربانی املشی دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1359. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در کنارشهید آیت‌الله دکتر سید محمد بهشتی، شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد و تنی چند از اطرافیان

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1362. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی. در تصویرآیات: محمدرضا مهدوی کنی، ابوالحسن شیرازی، محمد امامی کاشانی و احمد آذری قمی دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1362. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی. در تصویرآیات: محمدرضا مهدوی کنی، ابوالحسن شیرازی، محمد امامی کاشانی، احمدآذری قمی و تنی چند از اطرافیان دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1362. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در کنار آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی به هنگام سخنرانی وی در صحن مطهر

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1368. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در کنار آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1363. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در کنار آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه یکی از سفرها

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1364. دانشگاه امام صادق(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در کنار آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی و آیت‌الله محمدرضا توسلی

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1361. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در حال سخن گفتن برای عده‌ای از جانبازان

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

   1363. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در اقامه جماعت در صحن مطهر. درتصویر محمود مرتضایی‌فر دیده می‌شود

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1364. حسینیه جماران، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در مراسم تنفیذ حکم دومین دوره از ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای توسط امام‌خمینی

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1364. حسینیه جماران، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در مراسم تنفیذ حکم دومین دوره از ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای توسط امام‌خمینی

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1363. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در حاشیه یک گفت‌وشنود مطبوعاتی

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1368. قم، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در دیدار با آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1370. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در حاشیه یکی از مجالس ترحیم. در تصویر آیت‌الله حاج آقا مهدی حائری تهرانی دیده می‌شود

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1383. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله حاج میرزا حسنعلی مروارید

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1385. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در حاشیه یکی از جلسات

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1390. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در حاشیه یکی از محافل روضه اهل بیت(ع)

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1390. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در حاشیه مراسم غبارروبی از مضجع مطهر

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1390. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در حاشیه مراسم غبارروبی از مضجع مطهر

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1391. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در حاشیه یکی از مراسم احیا در صحن مطهر

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1392. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در دیدار با جمعی از روحانیون استان خراسان

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1393. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در دیدار با جمعی از روحانیون استان خراسان

 • آیت‌الله حاج‌شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(3)

  1393. آستان قدس رضوی(ع)، آیت‌الله عباس واعظ طبسی در  حاشیه یکی از مراسم خطبه خوانی در صحن مطهر

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.