انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

مردمی که در جای جای ایران حماسه بزرگ انقلاب اسلامی را رقم زدند در عداد بهترین و موثق‌ترین راویان آن‌اند. تصاویری که آنان از این رستاخیز عظیم ثبت کرده‌اند اگرچه ممکن است چندان حرفه‌ای و استاندارد نبوده باشد، آئینه‌ای زلال و شفاف از حرکتی بود که از اعماق ذهن و دل مردمی جوشید و جهانی را به خویش متوجه داشت. هم از این روست که ما نیز در این مجموعه ترجیح داده‌ایم روایت تصویری ایشان را به تماشا بنشینیم.

تاریخ : 1396/11/18 10:28
 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، اجتماع مردم در کنار جایگاه یکی از تندیسهای واژگون‌شده شاه

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، استماع سخنان یک روحانی توسط مردم در حاشیه یکی از راهپیماییها

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. میدان فردوسی تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. چهارراه کالج تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. خیابان آزادی تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، نمایی از یکی از راهپیماییهای انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. حضور مردم در ساختمان معروف خیابان آزادی تهران

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. حضور مردم در ساختمان معروف خیابان آزادی تهران

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. حضور مردم در ساختمان معروف خیابان آزادی تهران

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. مسجد دانشگاه تهران، حضور مردم در روزهای اوج‌گیری انقلاب

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. دانشگاه تهران، حضور مردم در روزهای اوج‌گیری انقلاب

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از یکی از پلاکاردها در حاشیه یکی از راهپیماییهای انقلاب

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از یکی از پلاکاردها در حاشیه یکی از راهپیماییهای انقلاب

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از یکی از پلاکاردها در حاشیه یکی از راهپیماییهای انقلاب

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از یکی از پلاکاردها در حاشیه یکی از راهپیماییهای انقلاب

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از سردر بهشت زهرای تهران در روزهای اوج‌گیری انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از بهشت زهرای تهران در روزهای اوج‌گیری انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از بهشت زهرای تهران در روزهای اوج‌گیری انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از بهشت زهرای تهران در روزهای اوج‌گیری انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از بهشت زهرای تهران در روزهای اوج‌گیری انقلاب اسلامی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از انهدام یک مشروب‌فروشی توسط مردم انقلابی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از انهدام یک مشروب‌فروشی توسط مردم انقلابی

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از انهدام چند اتوبوس در جریان درگیریها در تهران

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. نمایی از انهدام چند اتوبوس در جریان درگیریها در تهران

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. میدان انقلاب تهران، آتش گرفتن یک سینما در جریان درگیریها

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، نمایی از یکی از راهپیماییها که به درگیری انجامیده است

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، نوجوانی که دست و لباس خود را به خون شهدا آغشته است

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، پیوستن جمعی از نظامیان به صف ملت

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. خیابان انقلاب تهران، نمایی از حضور نظامیان در حاشیه یکی از تظاهرات

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. خیابان انقلاب تهران، نمایی از حضور نظامیان در حاشیه یکی از تظاهرات

 • انقلاب اسلامی از دریچه دوربین مردم

  1357. تهران، راهپیمایی مردم در حمایت از انتصاب مهندس مهدی بازرگان به نخست‌وزیری. در تصویر داریوش فروهر دیده می‌شود

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.