آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

عالم ربانی و معلم اخلاق مرحوم حضرت آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی از نمادهای تربیت دینی مردم و پرورش طلاب در  شهر تهران، دردوران معاصر به شمار می رود. آن بزرگ که از شاگردان مراجع ثلاث و نیز آیت‌الله العظمی بروجردی و امام خمینی بود، هرچند که هیچ‌گاه در قامت یک چهره سیاسی ظاهر نشد، اما محفل درسی و اخلاقی وی یکی از خاستگاههای شاخص انقلابیون به شمار می رفت، به گونه ای که بسیاری از روحانیون سیاسی که بعدها در قامت کارگزاران نظام اسلامی نمایان شدند، از شاگردان آیت‌الله مجتهدی به شمار می‌رفتند.

تصاویری که پیش روی دارید، آن عالم نام آور را در ادوار گوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1396/10/25 10:29
 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در دوران تحصیل در حوزه علمیه قم

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در جمع تنی چند از شاگردان و ارادتمندان در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در جمع تنی چند ازروحانیون تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

   آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در جمع تنی چند از شاگردان و ارادتمندان در  تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در جمع تنی چند از شاگردان و ارادتمندان در  تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در یکی از مراسم مذهبی تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله حاج شیخ محمود انصاری در مدرسه علمیه خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  1360. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی به اتفاق طلاب مدرسه علمیه خویش در دیدار با امام خمینی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه60. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنارآیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در مدرسه علمیه خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه60. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنارآیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبرناطق نوری، حبیب الله عسگراولادی و رضا زواره‌ای

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه60. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله سید محمدصادق لواسانی در مدرسه علمیه خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه60. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله سید محمدصادق لواسانی و حجت‌الاسلام و‌المسلمین علی اکبرناطق نوری در  مدرسه علمیه خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه60. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در صف نخست یکی از راهپیماییها

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه60. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در حال اقامه نماز بر پیکر یکی از طلاب شهید مدرسه علمیه خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه60. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در حاشیه حضور در نمازجمعه یکی از شهرهای مرزی ایران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه60.مسجد ارک تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیات: حاج آقا مهدی حائری تهرانی، حاج شیخ حسن سعید تهرانی و حاج شیخ محمدتقی فلسفی در مجلس ترحیم یکی از علمای تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه60. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در دیدار با رهبر معظم انقلاب

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  آذر 1373. مدرسه عالی شهید مطهری، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی اراکی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 70. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد تقی بهجت فومنی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 70. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله العظمی حاج آقا حسن طباطبایی قمی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی در مدرسه علمیه خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی در مدرسه علمیه خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 70. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبرناطق نوری و آیت‌الله سید محمدمهدی موسوی خلخالی در مدرسه علمیه خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبرناطق نوری در مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع)

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 70. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنارآیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری، آیت‌الله دکتر محسن حیدری و حجت‌الاسلام و المسلمین حاج میرزا احمد یبویه در یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 70. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیات و حجج اسلام: سید مرتضی حکمی، منصور عاصمی، اوسطی و شریعتمداری

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 70. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار حجت‌الاسلام و المسلمین حسین انصاریان در مدرسه علمیه خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله سید محسن خرازی در مدرسه علمیه خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در یکی از سخنرانیهای عمومی در مدرسه علمیه خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در یکی ازمجالس روضه در مدرسه علمیه خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در حال انجام تعقیبات نماز

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. قم، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در حال فاتحه اهل قبور

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در حاشیه یکی از مجالس روضه در منزل شخصی خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در واپسین سالیان حیات

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. تهران، آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در واپسین ماههای حیات

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر

  دهه 80. تهران، مراسم باشکوه تشییع پیکر آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.