قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

زهرا عباسی

همه ما اگر به یاد نداشته باشیم، ولی مطمئنا شنیده‌ایم که در گذشته چگونه پدران و مادران ما خانه‌هایشان را در مقابل سرما گرم می‌کردند؛ از کرسی گرفته تا بخاریهای هیزمی و نفتی هرکدام در دوران خاص به خانه‌هایشان  گرمی می‌بخشید و چه سختیهایی را برای تهیه سوخت آن متحمل می‌شدند، ولی امروزه نه تنها از آن وسایل گرمایی دیگر خبری نیست و فقط در داستانها شنیده می‌شوند، بلکه دیگر طعم واقعی گرم شدن را نیز احساس نمی‌کنیم . البته در گذشته مردم به سرما بیشتر عادت داشتند. و در زمستان با برفهای سنگین و بارانهای دم ریز، لباس گرم به تن می‌کردند، و دمای داخل خانه با بیرون خیلی تفاوت نداشت، آنها زیر کُرسی می‌رفتند، و فقط آن فضای کوچک را با آتش زغال و هیزم  و...گرم نگه می‌داشتند. خرید زغال چوب و زغال سنگ یکی از دغدغه‌های مردم در آن روزگار بود. اسناد این مجموعه مربوط می‌شود به تاریخ رجب 1318- 1319قمری و قبض خرید زغال چوب و  زغال سنگ برای  اندرون و بیرون، حمام شهر و بخاریهای عمارت و رسید تحویل آن به افراد.

از دیگر وسیله‌هایی که مردم  با آن خود را گرم می‌کردند، هیزم بود که علاوه بر اجاق و پخت و پز برای گرم کردن آب حمامها و پخت نان مورد استفاده قرار می‌گرفت.  اسناد حاکی این مطلب است که  قیمت هر خروار هیزم سه قران بود. بنابر این کرسی نقش زیادی در گرم کردن مردم داشت لذا هیزم و زغال می‌بایستی قبل از زمستان خریداری و ذخیره شود.

----------------------------------

هیمه: هیزم سوختنی.

تاریخ : 1396/10/09 10:22
 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

  الواصل

  به توسط کارگزاران جناب مستطاب اجل اکرم افخم آقای منصورالدوله دام اقباله العالی قیمت چهار خروار زغال چوبی برای اندرون و بیرون تحویل این بنده درگاه گردید چهار خروار زغال خریده تحویل اندرون و بیرون داده  قبض دریافت دارم.

  سنه سیچقان ئیل 4 خروار مقدار چهار خروار زغال چوب است به تاریخ شهر رجب 1318 مهر بیضی شکل باقر موسوی

  شماره آرشیو: 122362ق

 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

  الواصل

  به توسط عالیجاه مهدی‌بیک به جهت بخاریهای عمارت شهر

  هیزم 10خروار

  سنه سیچقان ئیل 10 خروار مقدار ده خروار هیزم است 5خروار. فی دهم شهر رجب‌المرجب 1318 مهر بیضی شکل

  شماره آرشیو: 122366ق

 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

   

  قیمت زغال چوب برای اندرون و بیرون به تاریخ شهر رجب 1318 تحویل آقا سید باقر مطابق قبض

  4خروار فی 1125دینار : 45 تومان مقرر بعلاوه خرج 12بار فی 1500دینار: ا تومان و 8000دینار

  46تومان و 8000 دینار مقرر شد.

  سنه سیچقان ئیل مبلغ چهل و شش تومان وهشت هزار دینار رایج است 23تومان و 4000دینار. تحریراً فی شهر رجب سنه 1318

  شماره آرشیو: 156572ق

 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

  الواصل بتوسط آقای آقا سید باقر زغال چوبی تحویل اندرون شده 2 خروار و 80 من

  سنه سیچقان ئیل

  2خروار و 80 من مقدار دو خروار و هشتاد من تبریز زغال چوبی است  1خروار و 40 من

  فی شهر رمضان المبارک 1318 مهر بیضی شکل یامحمد

  شماره آرشیو:‌ 156573ق

 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

  الواصل بتوسط سرکار آقای آقاسید باقر از بابت مقرری زمستان تحویل قهوه خانه شده از غره رمضان المبارک لغایت سلخ ذی القعده‌الحرام زغال چوبی 44 من سنه سیچقان ئیل مقدار 44 من مقدار چهل و چهار من زغال چوب است 22 من‌

  تحریرا" فی غره رمضان المبارک 1318 مهر بیضی عبدالله

  شماره آرشیو: 156574ق

 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

  هو

  الواصل به توسط سرکار آقای آقاسید باقر از بابت مقرری اینجانبان قراولها تحویل شده

  زغال چوب 32 من سنه سیچقان ئیل 32 من مقدار سی و دو من زغال چوب است 16 من

  تحریرا" فی غره رمضان المبارک 1318 مهر بیضی ابراهیم علی

  شماره آرشیو: 156575ق

 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

  تسلیم خدمه اندرون حضرت مستطاب اجل امجد ارفع افخم آقای ناصرالملک مدظله‌ا‌لعالی برای ملبوس زمستانی به تاریخ 3 شهر رجب 1318موافق صورت جزو خط سرکار مستطاب علیه عالیه خانم شاهزاده دامت شوکتها

  55تومان و 4000دینار مقرر شد.

  سنه سیچقان ئیل مبلغ پنجاه و پنج تومان و چهارهزاردینار رایج است 27 تومان و 7000دینار.تحریراً فی شهر رجب المرجب سنه 1318

  شماره آرشیو: 156579ق

 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

  قیمت زغال سنگ برای حمام شهر از بابت شهر رجب

  1 خروار و 20 من فی 3تومان و 7000دینار : 4 تومان و 4400دینارمقررشد.

  سنه سیچقان ئیل مبلغ چهار تومان و چهارهزار و چهارصد دینار است 2تومان و 2200دینار. تحریراً فی شهررجب سنه1318

  شماره آرشیو: 156585ق

 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

  قیمت هیزم برای زمستان که به توسط مهدی بیک ابتیاع شده و تحویل خود است  به تاریخ شهر رجب 1318

  10خروار فی 3تومان و 1000دینار : 31 تومان مقرر شد.

  سنه سیچقان ئیل مبلغ سی و یک تومان وجه رایج است 15 تومان و 5000دینار. تحریراً فی شهر شعبان سنه 1318

  شماره آرشیو: 156588ق

 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

  قیمت زغال سنگ برای حمام از چهارم محرم الحرام لغایت چهارم ربیع الثانی

  22 تومان و 6000 دینار : محرم 1 خروار و 20 من مقرر 6 تومان ، صفر 1 خروار و 20 من مقرر 5 تومان و 4000 دینار ، ربیع الاول 1 خروار و 20 من مقرر 6 تومان و 3000 دینار ، چهارم ربیع الاول 1 خروار و 20 من مقرر 4 تومان و 8000 دینار ، حمالی زغال 1000 دینار  سنه سیچقان ئیل 22 تومان و 6000 دینار مبلغ بیست و دو تومان و شش هزار دینار رایج است 11 تومان و 3000 دینار

  تحریرا فی شهر ربیع الثانی سنه 1318

  شماره آرشیو: 157142 ق

 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

  قیمت زغال سنگ که در سنه ماضیه سیچقان ئیل 1318 به توسط مهدی بیک برای صرف سوخت عمارت حضرت مستطاب اجل امجد افخم عالی آقای ناصرالملک روحی فدا خریده شده است.

  40 خروار ( از بابت حمام از غره شعبان لغایت آخر ذیعقده 4 ماهه 6 خروار ؛ برای اطاق معلم 5 خروار ، تحویل استاد عبدالحسین برای باغ 5 خروار ، تحویل اندرون 3 خروار ، برای اطاق آقا در شعبان و رمضان و شوال 20 خروار ، در ذیقعده برای حاجی آقا به مصرف رسیده 1 خروار ) فی 4 تومان و 5000 دینار : 180 تومان  منهای   به موجب حواله جناب منصورالدوله اوقات تشریف داشتن حضرت اجل به فرنگستان مهدی‌بیک از بانک دریافت داشته و در کتابچه او ثبت است 140 تومان ( 14 صفر 40 تومان ،‌دوم ربیع الاول 60 تومان ، ایضاً 40 تومان) الباقی 40 تومان مقرر

  سنه اودئیل 40 تومان مبلغ چهل تومان وجه رایج است 20 تومان

  تحریرا" فی شهر ربیع‌الثانی سنه1319

  شماره آرشیو: 164711 ق

 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

  قیمت زغال سنگ از غره ذی‌قعده 1319 لغایت اخر جمادی‌الاولی برای حمام عمارت شهر حضرت مستطاب اجل امجد افخم آقای ناصرالملک روحی فداه که به توسط مهدی خریده شده است.

  5 ماهه فی 1 خروار و 20 من : 6 خروار 

  26 تومان و 5200 دینار ( 1خروار و 20 من فی 4 تومان و 1000 دینار : 4 تومان و 9200 دینار ، 4 خروار و 80 من فی 4 تومان و 5000 دینار : 21 تومان و 6000 دینار )

  سنه اودئیل 26 تومان و 5200 دینار مبلغ بیست و شش تومان و پنج هزار و دویست دینار است.13 تومان و 2600 دینار

  تحریراً فی شهر جمادی‌الاولی سنه 1319 مهر بیضی

  شماره آرشیو: 164758ق

 • قیمت هیمه؛ به روایت اسناد سیاق

  الواصل به توسط کارگزاران حضرت مستطاب اجل اکرم افخم آقای منصورالدوله مدظله العالی از بابت قیمت زغال سنگ و زغال چوب به تاریخ شهر جمادی الاولی 1319

  152 تومان و 2375 دینار:

  زغال سنگ 25 خروار ( برای بیرون و حمام 20 خروار ؛‌تحویل عبدالحسین 5 خروار ) فی 4 تومان و 1000 دینار : 102 تومان و 5000 دینار ، زغال چوب 5 خروار و 75 من ( اندرون 4 خروار و 52 من  و 20 سیر ، خاتمه و بیرون؟ 1 خروار و 22 من و 20 سیر ) فی 8 تومان و 6500 دینار :  49 تومان و7375 دینار

  سنه اودئیل 152 تومان و 2375 دینار مبلغ یک صد و پنجاه و دو تومان و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج دینار است 76 تومان و 1187 دینار و نیم 

  تحریرا" فی 12 جمادی الاولی سنه 1319 مهر بیضی شکل

  شماره آرشیو: 164765ق

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.