شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

شاهد توحیدی

عالم عارف و فرزانه، شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی(قده)گذشته از ملکات علمی واخلاقی، در  زمره معدود چهره‌هایی است که در سالیان دشوار مبارزه، هماره با اعتراضات مداوم خویش، مانع از خموشی شعله عصیان بر رویکردهای سیاسی وفرهنگی رژیم گذشته می گشت و از این منظر، در دیده تمامی مجاهدان انقلاب، شان و مرتبتی بس بزرگ داشت. دامنه نفوذ واحترام به او، از مرزهای استان فارس فراتر رفت و  وی را به چهره‌ای ملی مبدل ساخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، وی در  عداد لنگرگاههای استوار نظام اسلامی در  استانها بود و با کلام و وجاهت گسترده خویش، مردم را به پایمردی وادای وظیفه فرا می خواند. یادش گرامی باد.
مجموعه تصاویری که پیش روی دارید، آن بزرگ را در ادوار گوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1396/09/21 14:13
 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در دوران جوانی

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب بر فراز منبر مسجد جامع عتیق شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در  میان جمعی از علاقه‌مندان در صحن مسجد جامع عتیق شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حال اقامه نماز بر پیکر یکی از علمای شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در کنار برادر،  فرزند و تنی چند از اعضای خاندان

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در کنار دوتن از خواهرزادگان خویش

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  اواخر دهه 40. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در بازدید از یکی از کارخانجات شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  دهه50. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  دهه50. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در کنار آیت‌الله حاج شیخ بهاء‌الدین محلاتی شیرازی

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1357. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در کنار تنی چند از روحانیون شهر شیراز در  حیاط منزل شخصی

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1357. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در کنار تنی چند از روحانیون شهر شیراز در  حیاط منزل شخصی

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1357. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در یکی از محافل

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1357. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در کنار فرزندش مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد هاشم دستغیب

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1357. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در کنار فرزندش مرحوم سید بهاء‌الدین دستغیب

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1357. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در صف نخست یکی از راهپیماییهای انقلاب در  شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1357. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در صف نخست یکی از راهپیماییهای انقلاب در  شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1357. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در صف نخست یکی از راهپیماییهای انقلاب در  شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1357. اجتماع مردم شیراز در صحن مسجد جامع عتیق برای استماع سخنرانی شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1357. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حاشیه یکی از گفت وشنودهای مطبوعاتی

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1358.شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حال عزیمت به سوی جایگاه ایراد خطبه‌های نمازجمعه شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1358.شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حال ایراد خطبه‌های نمازجمعه شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1358.شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حال ایراد خطبه‌های نمازجمعه شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حال ایراد خطبه‌های نمازجمعه شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حال ایراد خطبه‌های نمازجمعه شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حال اقامه نمازجمعه شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حال اقامه نمازجمعه شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1360. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حال اقامه نمازجمعه شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1360. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حال اقامه نمازجمعه شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1360. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در صف نخست یکی از راهپیماییها در  شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1360. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در صف نخست یکی از راهپیماییها در  شیراز. در تصویر حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری دیده می شود

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1360. شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حال اقامه نماز بر پیکر تنی چند از شهدای جنگ تحمیلی در  صحن حضرت شاهچراغ شیراز(ع)

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1360. نزدیکان شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در حال وداع با پیکر وی

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  1360. نمایی از مراسم تشییع پیکرتنی چند از پاسداران شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در  شیراز

 • شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی در آیینه تصاویر(2)

  تندیس شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در موزه عبرت ایران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.