آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

شاهد توحیدی

شواهد نمایانگر آن است که سخن گفتن از مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمد صادق صادقی گیوی مشهور به آیت‌الله صادق خلخالی، با سپری گشتن 14 سال پس از در گذشت او، هنوز برای تاریخ‌نگاران جذاب است، چه اینکه او در دورانی خطیر از تاریخ انقلاب، نقشی را برعهده گرفت که بس حساس و بحث بر‌انگیز بود.

در سالگرد رحلت آن روحانی انقلابی، مجموعه ای دیگر از تصاویر وی را ــ که بی شک در عداد اسناد زندگی او به‌شمار می روند ــ به شما تقدیم می‌داریم. امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1396/09/20 10:09
 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1343. آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در کنار امام خمینی در یکی از جشنهای آزادی ایشان از حبس وحصر

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1343. آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در کنار امام خمینی در یکی از جشنهای آزادی ایشان از حبس وحصر

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1343. آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در کنار امام خمینی در یکی از جشنهای آزادی ایشان از حبس وحصر. در تصویر آیت‌الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی نیز دیده می شود

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1357. نوفل لوشاتو، آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در کنار امام خمینی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  12 بهمن 1357. سالن فرودگاه تهران، آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در حلقه استقبال کنندگان از امام خمینی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  12 بهمن 1357. سالن فرودگاه تهران، آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در حلقه استقبال کنندگان از امام خمینی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  بهمن 1357. مدرسه علوی تهران، آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در کنار امام خمینی. در تصویر آیت‌الله حاج شیخ احمد مولایی نیز دیده می شود

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  اسفند1357.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در حال ایراد یکی از سخنرانیهایش

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1358. قم، آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در کنار امام خمینی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1358. قم، آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در کنار امام خمینی در جشن آغاز پانزدهمین قرن از هجرت پیامبر اسلام(ص)

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1358. قم، آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در کنار امام خمینی در جشن آغاز پانزدهمین قرن از هجرت پیامبر اسلام(ص)

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1358.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در  دوران تصدی مسئولیت دادگاههای انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1358. بیمارستان قلب شهید رجایی تهران، آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در کنار امام خمینی و ابوالحسن بنی صدر

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1359.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در گفت وگو با شهید آیت‌الله دکتر سید محمد بهشتی در  حاشیه افتتاحیه اولین دوره از مجلس شورای اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1359.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در حال سخن گفتن در مجلس بزرگداشت یکی از شهدای دفاع مقدس در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1360.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی وهمراهان در سفر به کشور لیبی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1360.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی وهمراهان در سفر به کشور لیبی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1360.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی وهمراهان در سفر به کشورسوریه

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1360.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی وهمراهان در سفر به کشورسوریه

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1360.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی وهمراهان در بازدید از یکی از ابنیه تاریخی سوریه

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1360.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در گفت وگو با یکی از مقامات سیاسی کشورسوریه

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1360.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در سفر به کشورسوریه

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1360.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی وهمراهان در سفر به کشورسوریه

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1359.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در جمع برخی از نیروهای جهاد سازندگی در جنوب کشور

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1359.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در جمع برخی از نیروهای جهاد سازندگی در جنوب کشور

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1359.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در کنار شهید سید مجتبی هاشمی و برخی از نیروهای گردان فدائیان اسلام

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1362.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در جمع برخی رزمندگان روحانی تیپ امام جعفر صادق(ع) در قم

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1360. مدرسه فیضیه قم، آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در مراسم ترحیم علامه سید محمدحسین طباطبایی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1365.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در دیدار با خانواده یکی از شهدای دفاع مقدس

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1365.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در دیدار با خانواده یکی از شهدای دفاع مقدس

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1366.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در کنار مرحومان: حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی وشهید آیت‌الله سید محمدباقر حکیم

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1365.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در کنار تنی چند از روحانیون حوزه علمیه قم

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  مرداد1369.  آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در گفت وگو با آیت‌الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی در حاشیه مراسم کلنگ زنی کتابخانه ایشان

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1371. حسینیه ارشاد تهران، آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در مراسم معارفه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان به عنوان ریاست بنیاد شهید انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1373. مدر سه فیضیه قم، آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در مراسم روضه سالیانه آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در آیینه تصاویر(2)

  1379. دیدار سید مهدی طالقانی فرزند آیت‌الله سید محمود طالقانی با آیت‌الله حاج شیخ محمدصادق خلخالی در منزل وی در  قم

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.