آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

شاهد توحیدی

فقیه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) حضرت آیت‌الله العظمی سید محمدرضا موسوی گلپایگانی(قده)، از مراجع نامدار و بزرگ معاصر و از ارکان علمی و اداری حوزه علمیه قم در دوران حیات به شمار می‌رفتند. در سالیان قبل، گزارشهایی تصویری از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی آن بزرگ را به شما تقدیم داشتیم .مجموعه تصاویر ناب و منتشر نشده‌ای که هم اینک منتشر می‌شود،عمدتا ناظر به خلوت و حالات عبادی آن بزرگوار است. امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1396/09/13 10:50
 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در دهه 40

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 40، آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حاشیه یکی از مجالس روضه در بیرونی بیت خویش. در تصویر آیت‌الله سید محمد باقر سلطانی طباطبایی دیده می شود

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 40، آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در کنار فرزندش مرحوم حجت الاسلام  والمسلمین سید مهدی گلپایگانی

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 50، آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حاشیه یکی از مجالس عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه قم

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  1357. حرم حضرت معصومه(س)، آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی بر مزار فرزندش مرحوم حجت‌الاسلام  والمسلمین سید مهدی گلپایگانی

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  1358. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در کنار فرزندش حجت‌الاسلام  والمسلمین سید محمدباقر گلپایگانی

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  1359. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در دیدار با تنی چند از پرسنل ارتش جمهوری اسلامی

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  1359. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در دیدار با تنی چند از پرسنل ارتش جمهوری اسلامی

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  1359. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حاشیه دیدار با تنی چند از پرسنل ارتش جمهوری اسلامی

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  1357. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در اتاق ملاقاتها در بیت خویش

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  1360. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حال سخن گفتن برای جمعی از دیدار کنندگان

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  1360. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در جلسه استفتای خویش

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  1364. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در جلسه استفتای خویش

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  اواخر دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در جلسه استفتای خویش

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در  یکی از مجالس عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه قم

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

   دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حال تدریس در مسجد اعظم قم

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

   اواخر دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حال زیارت حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

   اواخر دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حال زیارت حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

   اواخر دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حال زیارت حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  اوایل دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حال اقامه یکی از نمازهای مستحبی در حاشیه یکی از سفرها

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حاشیه یکی از مجالس روضه در بیرونی بیت خویش

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  اواخر دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حاشیه یکی از مجالس روضه در بیرونی بیت خویش

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  اواخر دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حاشیه اقامه نماز در کنار یکی از نوادگانش

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در بیت خویش در قم

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  اواخر دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حال صرف صبحانه در بیت خویش در قم

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در بیت خویش در قم

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  1362. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در کنار دامادش مرحوم آیت‌الله سید مرتضی علوی

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در بیت خویش در قم

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در بیت خویش در قم

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حاشیه یکی از سفرها در کنار نوادگانش

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

   دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در یکی از کنار نوادگانش در اتاق ملاقاتها

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  اواخردهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در کنار یکی از نوادگانش در اتاق ملاقاتها

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در بیت خویش در قم

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  اواخردهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در بیت خویش در قم

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  اواخردهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در بیت خویش در قم

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حاشیه یکی از سفرهای استعلاجی به خارج از کشور

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حاشیه بستری شدن در یکی از بیمارستانهای تهران

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 60. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در حاشیه بستری شدن در یکی از بیمارستانهای تهران

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  اوایل دهه 70. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در واپسین سالیان حیات

 • آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در آیینه تصاویر(2)

  اوایل دهه 70. آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در واپسین سالیان حیات

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.