«آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

شاهد توحیدی

39 سال پیش در روزهایی اینچنین، کوی «تنکابن» در محله «پیچ شمیران» تهران، شاهد جنب وجوش وآیند وروندی کم مانند بود. درآن محله، منزل آیت‌الله سید محمود طالقانی از رهبران نامدار انقلاب اسلامی قرار داشت که به تازگی از زندان آزاد گشته بود. او به‌رغم کسالتهای ممتد و متعدد سالیان مبارزه و زندان و تبعید، از آغازین روز آزادی، تمامی توان خویش را مصروف ِبه ثمر نشستن نهضت اسلامی کرد و دراین طریق دمی نیاسود و به خود و خانواده اش نیندیشید.

تصاویری که پیش روی شماست، جلوه‌هایی از تکاپوی آن روزگاران آیت‌الله را نشان می دهد. یادش گرامی باد

تاریخ : 1396/08/22 14:12
 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  غروب 8 آبان 1357. آیت‌الله سیدمحمودطالقانی در لحظه آزادی از زندان. فرزندش سیده بدری طالقانی پدر را درآغوش گرفته است

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

   غروب 8 آبان 1357. آیت‌الله سیدمحمودطالقانی در لحظات آزادی از زندان

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  صبحگاه 9 آبان 1357. اجتماع گسترده مردم در خیابان منتهی به منزل آیت‌الله سید محمود طالقانی

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  9 آبان 1357. از اولین تصاویر آیت‌الله سید محمود طالقانی پس از آزادی که توسط عکاس روزنامه اطلاعات برداشته شده است

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

   آبان 1357.  آیت‌الله سید محمود طالقانی درگفت وشنود با محمدمهدی جعفری پس از آزادی از زندان در منزل شخصی

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  9 آبان 1357. از اولین تصاویر آیت‌الله سید محمود طالقانی پس از آزادی که توسط عکاس روزنامه اطلاعات برداشته شده است

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  9 آبان 1357. از اولین تصاویر آیت‌الله سید محمود طالقانی پس از آزادی که توسط عکاس روزنامه اطلاعات برداشته شده است

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  آبان 1357. از اولین تصاویر آیت‌الله سید محمود طالقانی پس از آزادی که توسط میشل ستبون، عکاس فرانسوی برداشته شده است

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  9 آبان 1357. از اولین تصاویر آیت‌الله سید محمود طالقانی پس از آزادی که توسط عکاس روزنامه اطلاعات برداشته شده است

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  آبان 1357.  آیت‌الله سید محمود طالقانی دردیدار با مردم مشتاق، پس از آزادی در برابر منزل شخصی

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  آبان 1357.  آیت‌الله سید محمود طالقانی در دیدار با مردم مشتاق،پس از آزادی در برابر منزل شخصی

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  آبان 1357.  آیت‌الله سید محمود طالقانی در دیدار با مردم مشتاق، پس از آزادی در برابر منزل شخصی

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  آبان 1357.  آیت‌الله سید محمود طالقانی در مسافرت یکروزه به جنگل سی سنگان، به همراه فرزند ونواده اش

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  آبان 1357.  آیت‌الله سید محمود طالقانی در حال نماز، درمسافرت یکروزه به جنگل سی سنگان 

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  آبان 1357.  آیت‌الله سید محمود طالقانی درحال نماز، درمسافرت یکروزه به جنگل سی سنگان

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  تاسوعای 1357. اقامه نماز ظهر وعصر به امامت آیت‌الله سید محمود طالقانی در پایان راهپیمایی تاریخی در میدان آزادی

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  آذر1358.  آیت‌الله سید محمود طالقانی در حاشیه یک مصاحبه مطبوعاتی. عکس از اکبر ناظمی

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  آذر1358.  آیت‌الله سید محمود طالقانی در کنار جعفر دانیالی عکاس روزنامه اطلاعات، در حاشیه یک مصاحبه مطبوعاتی

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی در حاشیه حضور در جمع اساتید متحصن در دانشگاه تهران

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358.  حضور آیت‌الله سید محمود طالقانی در جمع اساتید متحصن در دانشگاه تهران

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358.  حضور آیت‌الله سید محمود طالقانی در جمع اساتید متحصن در دانشگاه تهران

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358.  حضور آیت‌الله سید محمود طالقانی در جمع اساتید متحصن در دانشگاه تهران

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی درحال سخنرانی درجمع اساتید متحصن دردانشگاه تهران 

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی در حال دعا در جمع اساتید متحصن در دانشگاه تهران

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی در حاشیه حضور در جمع عظیم دانشجویان و مردم در دانشگاه تهران

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی و آیت‌الله سیدمحمدبهشتی در حاشیه حضور در جمع عظیم دانشجویان و مردم در دانشگاه تهران

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی در حال سخنرانی در جمع عظیم دانشجویان و مردم دردانشگاه تهران

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی در حال سخنرانی در جمع عظیم دانشجویان و مردم در دانشگاه تهران

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358. اجتماع عظیم دانشجویان و مردم در دانشگاه تهران به هنگام سخنرانی آیت‌الله سید محمود طالقانی

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

   دی ماه 1358. اجتماع عظیم دانشجویان و مردم دردانشگاه تهران به هنگام سخنرانی آیت‌الله سید محمود طالقانی

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی پس از پایان سخنرانی در جمع عظیم دانشجویان و مردم در دانشگاه تهران

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی پس از پایان سخنرانی در جمع عظیم دانشجویان و مردم در دانشگاه تهران

 • «آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان وپیامدهای آن» درآیینه تصاویر

  دی ماه 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی در یک گفت وشنود مطبوعاتی پس از پایان سخنرانی در جمع عظیم دانشجویان و مردم در دانشگاه تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.