«کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

به اذعان تمامی تحلیل گران تاریخ، تشکیل دولت های گوناگون درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی، به رغم شرایط دشوار ترورهای داخلی وجنگ تحمیلی، از نقاط قوت نظام اسلامی به شمار می رود.به عبارت دیگر وبه رغم آنکه در چنین شرایطی، حکومت ها دنبال راههایی آسان تر وکم هزینه تر هستند، جمهوزی اسلامی اصرار داشت که راه قانونی تشکیل دولت وکابینه پیموده وامورکشور برریل قانون پیش رود.تصاویری که پیش روی دارید، جلوه هایی ازدولت های دهه نخست انقلاب را درخود دارد.امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1396/05/18 10:38
 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1358.مهندس مهدی بازرگان واعضای کابینه اش دردولت موقت انقلاب

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.دیدار اعضای کابینه شورای انقلاب با امام خمینی

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.دیدار اعضای کابینه شورای انقلاب با امام خمینی

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.دیدارشهید محمدعلی رجایی واعضای کابینه اش با امام خمینی

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درحاشیه دیدار اعضای کابینه اش با امام خمینی

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی از جلسه کابینه شهید محمدعلی رجایی درمحل نخست وزیری

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.عکس یادگاری کابینه شهیدان محمدعلی رجایی ومحمدجواد باهنر در محل نخست وزیری

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.عکس یادگاری کابینه شهیدان محمدعلی رجایی ومحمدجواد باهنر در محل نخست وزیری

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.اعضای کابینه شهیدان محمدعلی رجایی ومحمدجواد باهنر در دیدار با امام خمینی 

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.اعضای کابینه شهیدان محمدعلی رجایی ومحمدجواد باهنر در دیدار با امام خمینی  

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.اعضای کابینه شهیدان محمدعلی رجایی ومحمدجواد باهنر در دیدار با امام خمینی  

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.اعضای کابینه شهیدان محمدعلی رجایی ومحمدجواد باهنر در دیدار با امام خمینی  

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.اعضای کابینه شهیدان محمدعلی رجایی ومحمدجواد باهنر در دیدار با امام خمینی  

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.عکس یادگاری کابینه آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در محل نخست وزیری

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.اعضای کابینه آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دیدار با امام خمینی  

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.اعضای کابینه آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دیدار با امام خمینی  

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.اعضای کابینه آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دیدار با امام خمینی  

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.اعضای کابینه آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دیدار با امام خمینی  

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.اعضای کابینه آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی پس ازدیداربا امام خمینی  

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.عکس یادگاری کابینه آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در محل نخست وزیری

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.عکس یادگاری کابینه آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در محل نخست وزیری

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.عکس یادگاری کابینه آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در محل نخست وزیری

 • «کابینه ها درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.عکس یادگاری کابینه آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در محل نخست وزیری

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.