«تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

آیین تحلیف روسای جمهور در مجلس شورای اسلامی، ازمناسکی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ، منتخبان ملت برای این مسند را بدان ملزم ساخته است. از این روی، این مراسم درپی آغازین دوره از انتخابات ریاست جمهوری تا هم اینک ادامه داشته است.

تصاویری که درپی می آید، جلوه هایی از این مراسم در دهه نخست حیات نظام اسلامی را در خود دارد. امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1396/05/17 10:47
 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  31 تیر 1359. آیین تحلیف ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  31 تیر 1359. آیین تحلیف ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  31 تیر 1359. آیین تحلیف ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  31 تیر 1359. آیین تحلیف ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  31 تیر 1359. آیین تحلیف ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  26 مرداد 1360.  آیین تحلیف شهید محمدعلی رجایی دومین رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  26 مرداد 1360.  آیین تحلیف شهید محمدعلی رجایی دومین رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  26 مرداد 1360. سخنرانی شهید محمدعلی رجایی پس از آیین تحلیف، درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  26 مرداد 1360. سخنرانی شهید محمدعلی رجایی پس از آیین تحلیف، درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  26 مرداد 1360. سخنرانی شهید محمدعلی رجایی پس از آیین تحلیف، درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  26 مرداد 1360. سخنرانی شهید محمدعلی رجایی پس از آیین تحلیف، درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  26 مرداد 1360. سخنرانی شهید محمدعلی رجایی پس از آیین تحلیف، درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  21 مهر1360. آیت‌الله  سیدعلی خامنه‌ای در حال ورود به مجلس شورای اسلامی برای انجام مراسم تحلیف اولین دوره از ریاست جمهوری

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  21 مهر1360. آیت‌الله  سیدعلی خامنه‌ای در حال ورود به مجلس شورای اسلامی برای انجام مراسم تحلیف اولین دوره از ریاست جمهوری

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  21 مهر1360. آیت‌الله  سیدعلی خامنه‌ای درکنار آیت‌الله  سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی لحظاتی پیش از انجام مراسم تحلیف اولین دوره از ریاست جمهوری

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  21 مهر1360.  آیین تحلیف آیت‌الله  سیدعلی خامنه‌ای سومین رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  21 مهر1360.  آیین تحلیف آیت‌الله  سیدعلی خامنه‌ای سومین رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  21 مهر1360.  سخنرانی آیت‌الله  سیدعلی خامنه‌ای پس از آیین تحلیف، درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  21 مهر1360.  آیت‌الله  سیدعلی خامنه‌ای درکنار آیت‌الله  سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی لحظاتی پس از انجام مراسم تحلیف اولین دوره از ریاست جمهوری

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  21 مهر1360.  آیت‌الله  سیدعلی خامنه‌ای پس از انجام مراسم تحلیف ودرحال ترک محوطه مجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  18 مهر1364.  آیین تحلیف آیت‌الله  سیدعلی خامنه‌ای چهارمین رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  18 مهر1364.  آیین تحلیف آیت‌الله  سیدعلی خامنه‌ای چهارمین رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی

 • «تحلیف روسای جمهور درآغازین دهه از حیات نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  18 مهر1364.  سخنرانی آیت‌الله  سیدعلی خامنه‌ای پس از آیین تحلیف، درمجلس شورای اسلامی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.