«30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

در تاریخ معاصر ایران،  در سی‌امین روز از تیرماه 1331،  جانبازی و ایثارگری ملت حق طلب و استقلال جوی ایران،  درخشش ویژه دارد. در این روز، به رغم تدارک یک ظاهر قانونی برای ازمیان بردن دستاوردهای نهضت ملی، مردم ایران به ندای رهبر روحانی این جنبش، آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی پاسخ مثبت گفتند و با همت والای خویش، دربار و دیگر نمایندگان استعمار را به عقب راندند و قدرت خود را به رخ جهانیان کشیدند.

درمجموعه ای که پیش روی دارید، نقش آفرینان مثبت و منفی این رویداد تاریخی و نیز پیامدهای آن به تصویر کشیده شده اند. امید آنکه تاریخ پژوهان نهضت ملی را به کارآید.
 

تاریخ : 1396/04/26 13:46
 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  درسال1331بیشتر وقت دکترمحمد مصدق، به چالش ومذاکره با دولتهای خارجی به ویژه دولت آمریکا گذشت، با این حال به نظر می رسید که دربه سرانجام رساندن ملی شدن نفت، توفیق چندانی نیافته است.تصویر او را در مذاکره با «هریمن«وزیر خارجه وقت آمریکا نشان می دهد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  دکتر مصدق در معرفی کابینه خود به محمدرضا پهلوی، اعلام کرد که وزارت جنگ را خود برعهده خواهد داشت، امری که مطابق عرف نبود وشاه با آن مخالفت کرد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  دکتر مصدق پس از مخالفت شاه با تصدی وزارت جنگ توسط وی، به منزل رفت واستعفای خود از نخست وزیری را اعلام نمود.او درباره این استعفا،  با هیچیک از همپیمانان سیاسی خود مشورت نکرد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  به شهادت اسناد، درمیان اعضای جبهه ملی وهمپیمانان سیاسی دکتر مصدق، تنها حسین مکی توانست در دوران خانه نشینی وی، با او دیدار کند

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  مجلس بلافاصله پس از استعفای مصدق، به نخست وزیری احمد قوام ملقب به «قوام السلطنه»رای داد.محمدرضا پهلوی نیز حکم نخست وزیری را به نام وی صادر کرد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  اسناد تاریخی نشان می دهد که به رغم عدم تمایل محمدرضا پهلوی به نخست وزیری قوام، اشرف پهلوی نقش شاخصی درنیل او به این مقام ایفا کرد

  شماره آرشیو:  1342-11ع

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  احمد قوام پس از جلوس برکرسی صدارت، دربیانیه ای مخالفان را تهدید به محاکمه صحرایی واعدام کرد!برخی براین باورند که این اطلاعیه، به قلم مورخ الدوله سپهر به نگارش درآمده بود

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  پس از انتشار بیانیه قوام، آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی دربیانیه و نیز گفت وشنودی مطبوعاتی، با محکوم کردن تهدیدات وی، به طور قاطع خواهان بازگشت دکتر مصدق به نخست وزیری شد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  درروزهای 26 تا30 تیرماه1331، چهره‌هایی چون علی امینی وحسین علاء برای وساطتِ پذیرش نخست وزیری قوام،  نزد آیت‌الله کاشانی آمدند که با پاسخ منفی وی مواجه شدند

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  شاه در روز30 تیر، 1331برای اعضای جبهه ملی پیام فرستاد تا یکی از میان خود را برای نخست وزیری برگزینند که با واکنش منفی مظفر بقایی وچند تن دیگر روبرو شد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  بعدها فاش شد که درجریان مبارزات منتهی به 30 تیر، عیسی سپهبدی از اعضای حزب زحمتکشان به دیدار قوام رفته بود.این حزب پس از افشای این خبر اعلام کرد که ملاقات او خودسرانه بوده واین فرد مستعفی شناخته می شود.در تصویر سپهبدی درکنار شمس قنات آبادی دیده می شود

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  گروهی از کفن پوشان شهرهای کرمانشاه وقصرشیرین که برای کمک به مردم تهران در30 تیر، عازم پایتخت شدند

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  نمایی از اجتماعات ودرگیری های 30 تیر در میدان بهارستان تهران

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  نمایی از اجتماعات ودرگیری های 30 تیر در میدان بهارستان تهران

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  نمایی از اجتماعات ودرگیری های 30 تیر در میدان بهارستان تهران

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  نمایی از تجمعات عصرگاه 30 تیر، آنگاه که خبر استعفای قوام اعلام شد. این تصویر به امضای آیت‌الله کاشانی رسیده است

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  درعصرگاه 30 تیر، حسین علاء به دستورشاه وبدون هماهنگی با قوام، خبراستعفای او را اعلام کرد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری پیکر شهدای 30 تیر درگورستان ابن بابویه تهران

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  مراسم بزرگداشت شب هفت شهدای 30 تیر از سوی مجمع مسلمانان مجاهد.درتصویر سید مصطفی کاشانی در حال قرائت بیانیه آیت‌الله کاشانی درتجلیل از ملت ایران است.

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  نمایی ازمراسم بزرگداشت شب هفت شهدای 30 تیر از سوی مجمع مسلمانان مجاهد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  نمایی ازمراسم بزرگداشت شب هفت شهدای 30 تیر از سوی مجمع مسلمانان مجاهد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  نمایی از حضور دکتر مصدق بر مزار شهدای 30 تیر درگورستان ابن بابویه تهران

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  چند روز پس از بازگشت دکتر مصدق به نخست وزیری، آیت‌الله کاشانی درنامه ای به وی، از برخی انتصابات وی انتقاد کرد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  دکتر مصدق درپاسخ به نامه انتقادی آیت‌الله کاشانی، اورا از مداخله دراموردولت برحذر داشت!

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  مجلس شورای ملی پس از 30 تیر وبه رغم عدم تمایل دکتر مصدق، آیت‌الله کاشانی را به ریاست برگزید

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

   مجلس شورای ملی دریکی از اولین مصوبات خود پس از30 تیر، قانون محاکمه ومصادره اموال احمد قوام را تصویب کرد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  مجلس شورای ملی دریکی از اولین مصوبات خود پس از30 تیر، قانون عفو شهید خلیل طهماسبی را صادر کرد.درتصویر او پس از آزادی ودردیدار با آیت‌الله کاشانی دیده می شود

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  دراولین جلسات مجلس شورای ملی پس از30 تیر، کمیسیونی به ریاست مظفر بقایی کرمانی برای تعقیب عاملان وآمران کشتار30 تیر ازجمله احمد قوام ،  تشکیل شد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  دکتر مصدق اعتقادی به تعقیب ومجازات احمد قوام به دلیل کشتار30 تیر نداشت، لذا او را تحت حمایت خود گرفت

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  مظفر بقایی کرمانی پس ازمدتی اعلام کرد که به دلیل کارشکنی‌های دولت،  تعقیب عاملان وآمران کشتار30 تیرمقدور نیست

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  چندی پس از 30تیر ودرخواست دولت برای دریافت اختیارات یک ساله از مجلس، اختلاف میان آیت‌الله کاشانی ودکتر مصدق بالا گرفت ودیدارهای آشتی درمنزل برخی دوستان مشترک نیز موجب ازمیان رفتن آن نشد

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم بزرگداشت قیام 30 تیر درمیدان بهارستان تهران

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم بزرگداشت قیام 30 تیر درمیدان بهارستان تهران

 • «30تیر1331 وآفرینندگان آن»درآیینه تصاویر

  احمد قوام در28 تیر1334 درگذشت

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.