سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

شاید بتوان گفت که در میان پایه گذاران ومسئولان نظام جمهوری اسلامی اسلامی، شهید آیت‌الله دکترسید محمدحسینی بهشتی ازجمله چهره‌هایی است که هیچگاه حضور بی واسطه وبی پیرایه درمیان اقشار مختلف جامعه را از دست نداد.او درجایگاه یکی از مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی، گاه به دورافتاده ترین نقاط کشور سفر می کرد ومفاد مذاکرات خود با بسیاری از مسئولان کشورهای خارجی، یا اطلاعات قابل انتشارخود از شرایط کشوررا، با صراحت با مردم درمیان می گذارد.ازسوی دیگرگفت وشنودهای متعدد مطبوعاتی ورادیو تلویزیونی  آن بزرگ، خود نشانی از اهمیت او به افکار عمومی وارتقاء آگاهی‌های اجتماعی داشت.
اینک در سالگردی دیگر از عروج شهید آیت‌الله بهشتی ویارانش در7تیرماه 13360، روایتی تصویری از این جنبه ازشخصیت او را به شما تقدیم می داریم.امید آنکه مقبول افتد.

 

تاریخ : 1396/04/07 10:42
 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  مرداد1358.قم، شهید آیت‌الله بهشتی درکنار تنی چند از مردم،  درحاشیه دیدار اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با امام خمینی

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  شهریور1358.بهشت زهرای تهران،  شهید آیت‌الله بهشتی درکنارقبر آیت‌الله سید محمود طالقانی پیش از تدفین ایشان.درتصویر مرحومان آیت‌الله سید ابوالفضل زنجانی وآیت‌الله سید‌هادی خسروشاهی دیده می شوند

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1358.محلِ مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایی از کنفرانس مطبوعاتی شهید آیت‌الله بهشتی درپایان کار این مجلس

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1358.سخنرانی شهید آیت‌الله بهشتی درجمع عده ای از مردم تهران درتبیین خصوصیات قانون اساسی جمهوری اسلامی

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.قم،  شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه سخنرانی در حرم حضرت معصومه(س)

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.قم،  شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه سخنرانی در حرم حضرت معصومه(س)

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه دیدار با برخی دانش آموزان عضو حزب جمهوری اسلامی

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.بهشت زهرای تهران،  شهید آیت‌الله بهشتی درجمع مردمی که دراطراف وی گرد آمده اند

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه سفر به شهرکاشان درمیان تنی چند از دانش آموزان ومردم

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور دریکی از سخنرانی‌ها در جمع تنی چند از پاسداران

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.استان خراسان،  شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور دریکی از سخنرانی‌ها در جمع مردم

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.تهران،  شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور دریکی از مجامع در میان مردم

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.تهران،  شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور دریکی از مجامع در میان تنی چند از پاسداران

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.تهران،  شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور دریکی از مجامع، درحال پاسخگویی به برخی سوالات حاضران.درتصویر سید مصطفی میرسلیم وحجت‌الاسلام سید محمدموسوی همدانی دیده می شوند

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه سفر به شهر میبد برای سخنرانی

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.تهران، شهید آیت‌الله بهشتی درحال سخنرانی درجمع عده ای از درجه داران ارتش جمهوری اسلامی

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.یزد،  شهید آیت‌الله بهشتی درحال سخنرانی درجمع عده ای ازروحانیون.درتصویر شهید آیت‌الله محمد صدوقی وحجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا ناصری دیده می شود

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.شیراز، شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه سفربه استان فارس.درتصویرحجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد‌هاشم دستغیب دیده می شود

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.مشهد،  شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور درآستان قدس رضوی(ع)

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.مشهد،  شهید آیت‌الله بهشتی درحال بازدید ازپروژه توسعه آستان قدس رضوی(ع)

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.مشهد،  شهید آیت‌الله بهشتی درحال بازدید ازپروژه توسعه آستان قدس رضوی(ع)

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی دربازدید ازسازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحال سخنرانی درجمع کارکنان سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور در یکی از پادگان‌های ارتش جمهوری اسلامی

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحال سخنرانی درجمع مردم یکی از روستاهای استان خراسان

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحال سخنرانی درجمع مردم وجانبازان استان خراسان

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.تهران،  شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور دریکی از مجامع در میان تنی چند از پاسداران

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور دریکی از سخنرانی‌ها در حال پاسخ به ابراز احساسات مردم

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور دریکی از سخنرانی‌ها در حال پاسخ به ابراز احساسات مردم

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور دریکی از سخنرانی‌ها در جمع مردم

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور دریکی از سخنرانی‌ها در جمع مردم

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. حضورشهید آیت‌الله بهشتی دریکی از جلسات گفت وگو با خبرنگاران ، ارباب جرایدودانشجویان

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359.اصفهان،  شهید آیت‌الله بهشتی درگفت وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد سالک درحاشیه یکی از سخنرانی‌ها

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور در جمع عده ای از روحانیون استان فارس

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحال بازدید از چاپخانه زندان اوین وطرح کارآفرینی برای زندانیان

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضور دریکی از سخنرانی‌ها در جمع مردم

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضوردر مراسم نمازجمعه تهران

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحال اقامه نمازجماعت دریکی از اردوگاههای دانشجویان در اطراف تهران

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضوردرجمع عده ای از رزمندگان در جبهه‌ها

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضوردرجمع عده ای از رزمندگان در جبهه‌ها

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضوردرجمع عده ای از رزمندگان دریکی از قرارگاهها

 • سلوک مردمی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله بهشتی درحاشیه حضوردرجمع عده ای از رزمندگان دریکی از قرارگاهها

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.