«فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

«مدرسه علمیه فیضیه قم»، درطول ادوار گوناگون حیات حوزه این شهر، به مثابه نمادی برای تحرک علمی وعملی این کانون پژوهشی بوده است. این نقش دردوره اخیر وهمزمان با آغاز نهضت امام خمینی تا هم اینک، بس پررنگ تر گشته واساسا این مدرسه را به مثابه یکی از نهادهای سیاست ورزی دینی درآورده است. 42 سال قبل در چنین روزهایی، مدرسه فیضیه قم صحنه مواجهه طلاب با ماموران امنیتی  ساواک بود که یادبود فاجعه 15 خرداد 42 را برنمی تافتند. درپی این رویداد، مدرسه فیضیه تا مدت‌ها تعطیل بود تا سرانجام وپس از ارتحال آیت‌الله حاج میرزا ابوالفضل زاهدی، توسط مردم بازگشایی شد وفعالیت خود را از سر گرفت.

تصاویری که پیش روی شماست، حضور«فیضیه»را در متن رویدادهای نهضت اسلامی ایران نشان می دهد.

تاریخ : 1396/03/24 12:25
 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  عاشورای 1342. امام خمینی در حال ورود به مدرسه فیضیه قم برای ایراد نطق تاریخی خویش

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  عاشورای 1342. امام خمینی در حال ایراد نطق تاریخی خویش درمدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  خرداد1354. ضرب وشتم یک روحانی درپی درگیری ساواک با طلاب مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  1357. اقامه نمازجماعت درمدرسه فیضیه قم به امامت آیت‌الله سید صادق روحانی درپی بازگشایی آن پس از رحلت آیت‌الله حاج میرزا ابوالفضل زاهدی

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  1357. اقامه نمازجماعت درمدرسه فیضیه قم به امامت آیت‌الله سید صادق روحانی درپی بازگشایی آن پس از رحلت آیت‌الله حاج میرزا ابوالفضل زاهدی

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  اسفند 1357. برگزاری مراسم ترحیم شهدای انقلاب اسلامی در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

   اسفند 1357.  مدرسه فیضیه قم،  برگزاری مراسم ترحیم شهدای انقلاب اسلامی با حضور آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی. در تصویر آیات: محمدفاضل لنکرانی، محمدمهدی ربانی املشی وحسین راستی کاشانی دیده می شوند

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  اسفند 1357.  مدرسه فیضیه قم،  برگزاری مراسم ترحیم شهدای انقلاب اسلامی با حضور آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  اسفند 1357. برگزاری مراسم ترحیم شهدای انقلاب اسلامی در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  اسفند 1357.  آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی درحاشیه حضور در مراسم ترحیم شهدای انقلاب اسلامی در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  اسفند 1357.  آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی درحاشیه حضور در مراسم ترحیم شهدای انقلاب اسلامی در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  اسفند 1357. پاسداری طلاب از محوطه مدرسه فیضیه قم درآستانه ورود امام خمینی

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  اسفند 1357. پاسداری طلاب از محوطه مدرسه فیضیه قم درآستانه ورود امام خمینی

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  10 اسفند1357. اولین لحظات حضور امام خمینی در مدرسه فیضیه پس از15 سال تبعید از شهر قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  بهار1357. نمایی از ملاقات‌های عمومی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  بهار1358. نمایی از ملاقات‌های عمومی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  بهار1358. نمایی از ملاقات‌های عمومی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  بهار1358. نمایی از ملاقات‌های عمومی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  بهار1358. نمایی از ملاقات‌های عمومی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  بهار1358. نمایی ازاجتماع بانوان دریکی از ملاقات‌های عمومی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  بهار1358. نمایی ازاجتماع بانوان دریکی از ملاقات‌های عمومی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

   بهار1358. نمایی از ملاقات‌های عمومی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  اردیبهشت 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی در حال عزیمت به محل سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم. در تصویر مرحومان حاج سید احمد خمینی وشهاب الدین اشراقی دیده می شوند

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

   اردیبهشت 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی در ایراد سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

   اردیبهشت 1358. آیت‌الله سید محمود طالقانی در ایراد سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  اردیبهشت 1358 مدرسه فیضیه قم. مراسم بزگداشت شهید آیت‌الله مطهری از سوی امام خمینی. درتصویرآیت‌الله اکبر‌هاشمی رفسنجانی درحال سخنرانی دیده می شود

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  اردیبهشت 1358. مدرسه فیضیه قم،  نمایی از حضور گسترده مردم درمراسم بزگداشت شهید آیت‌الله مطهری از سوی امام خمینی

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  اردیبهشت 1358. مدرسه فیضیه قم،  نمایی از حضور گسترده مردم درمراسم بزگداشت شهید آیت‌الله مطهری از سوی امام خمینی

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

   اردیبهشت 1358. مدرسه فیضیه قم،  نمایی از حضورمراجع تقلید وقت درمراسم بزگداشت شهید آیت‌الله مطهری

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

   اردیبهشت 1358. مدرسه فیضیه قم،  نمایی از حضورمراجع تقلید وقت درمراسم بزگداشت شهید آیت‌الله مطهری

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  خرداد1358.  مدرسه فیضیه قم،  نمایی ازحضور امام خمینی درمراسم چهلمین روزشهادت آیت‌الله مطهری.  حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی فلسفی درحال سخنرانی دیده می شود

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  1359.  مدرسه فیضیه قم، حضورآیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی دریکی از مراسم ترحیم شهدای انقلاب. درتصویر آیات:محمدفاضل لنکرانی واحمدآذری قمی دیده می شوند

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  1359.  مدرسه فیضیه قم، حضورعلامه سید محمدحسین طباطبایی در سمینار انقلاب فرهنگی. درتصویر آیات وحجج اسلام: محمدتقی فلسفی، ناصرمکارم شیرازی، احمدآذری قمی، محمدیزدی و محمدمهدی ربانی املشی دیده می شوند

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  1360.  مدرسه فیضیه قم،  آیات: ناصرمکارم شیرازی،  محمدفاضل لنکرانی وحسین نوری همدانی دریکی از مراسم ترحیم شهدای انقلاب

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  1360.  مدرسه فیضیه قم،  حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی فلسفی درحال سخنرانی دیده می شود

 • «فیضیه وسیاست،پیش وپس از انقلاب» درآیینه تصاویر

  1360.  مدرسه فیضیه قم،  حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی فلسفی درحال سخنرانی دیده می شود

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.