«حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

37 سال پیش در چنین روزهایی،امام خمینی رهبر کبیر انقلاب پس از طی دوران نقاهت در بیمارستان قلب ونیزمدتی اقامت درآپارتمانی در خیابان دربند تهران،به پیشنهاد برخی دوستان، در خانه ای قدیمی در محله جماران تهران سکنی گزید وتاپایان حیات خویش نیز درآنجا به سر برد.جماران دردوران حضور امام،شاهد تصمیمات وسخنان تاریخی وسر نوشت ساز او بود که در تکوین حرکت نظام اسلامی،نقشی درخور داشت.

به مناسبت سالروز این رویداد تاریخی،تصاویری از سالیان مختلف دیدارهای امام در حسینیه جماران را برگزیده ایم که درپی می آید.

تاریخ : 1396/02/31 12:37
 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.ازآغازین دیدارهای امام خمینی در حسینیه جماران با اهالی این منطقه. در تصویرحجت الاسلام سید مهدی امام جمارانی دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی از یکی از آغازین دیدارهای امام خمینی در حسینیه جماران

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی از دیدار شهید آیت الله بهشتی وکارکنان قوه قضائیه با امام خمینی در حسینیه جماران

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی از دیدار شهید آیت الله بهشتی وکارکنان قوه قضائیه با امام خمینی در حسینیه جماران

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی از دیدارکارکنان روزنامه اطلاعات با امام خمینی در حسینیه جماران

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی از دیدارکارکنان روزنامه اطلاعات با امام خمینی در حسینیه جماران. در تصویرحجت الاسلام سید محمود دعایی دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی از دیدارمردم شهر ارومیه با امام خمینی. در تصویرحجت الاسلام شیخ غلامرضا حسنی دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی از دیدارپرسنل نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با امام خمینی.درتصویر شهید موسی نامجوی دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی از دیدارپرسنل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با امام خمینی.درتصویر شهید جواد فکوری وحجت الاسلام غلامحسین محمدی گلپایگانی دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی از دیدارنمایندگان اولین دوره از مجلس شورای اسلامی با امام خمینی.درتصویر فخرالدین حجازی دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی ازدیدارمردم شهرمشهد با امام خمینی. درتصویرآیت الله عباس واعظ طبسی دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی ازدیدارنمایندگان جبهه های آزادیبخش با امام خمینی. درتصویرشهید محمد منتظری دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1360. نمایی از دیدارنمایندگان اولین دوره از مجلس شورای اسلامی با امام خمینی.درتصویر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1360. نمایی از دیدارنمایندگان اولین دوره از مجلس شورای اسلامی با امام خمینی.درتصویر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359. نمایی ازدیدارمردم شهرتبریز با امام خمینی. درتصویرشهید آیت الله سید اسدالله مدنی دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1359.نمایی از درب ورودی حسینیه جماران پس از پایان یکی از دیدارهای امام خمینی

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  مرداد1360.نمایی از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی توسط امام خمینی

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  مهر1360. نمایی از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله سیدعلی خامنه ای توسط امام خمینی

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  مهر1360. نمایی از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله سیدعلی خامنه ای توسط امام خمینی

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1360. نمایی ازدیدارعده ای از خانواده های شهدا با امام خمینی

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1360. نمایی ازیکی از دیدارهای مردمی امام خمینی در حسینیه جماران

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1361. نمایی ازدیدارمیهمانان دهه فجر انقلاب اسلامی با امام خمینی.درتصویر حجت الاسلام عبدالمجید معادیخواه دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1361. نمایی ازدیدارخانواده شهدای شهربانی با امام خمینی در حسینیه جماران

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1361. نمایی ازیکی از دیدارهای مردمی امام خمینی در حسینیه جماران

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1361. نمایی ازدیدار جمعی از کارگزاران نظام اسلامی با امام خمینی.درتصویر آیت الله سیدعلی خامنه ای درحال سخن گفتن است

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1362. نمایی ازدیدار جمعی از کارگزاران نظام اسلامی با امام خمینی.درتصویر آیت الله سیدعلی خامنه ای درحال سخن گفتن است

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  مهرماه 1364. نمایی از مراسم تنفیذ حکم دومین دوره از ریاست جمهوری آیت الله سیدعلی خامنه ای توسط امام خمینی

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  مهرماه 1364. نمایی از مراسم تنفیذ حکم دومین دوره از ریاست جمهوری آیت الله سیدعلی خامنه ای توسط امام خمینی

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1365.نمایی از حضورکارگزاران نظام اسلامی در حاشیه یکی از دیدارهای امام خمینی

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1366. نمایی ازیکی از دیدارهای مردمی امام خمینی در حسینیه جماران.درتصویر آیت الله محمدرضا توسلی دیده می شود

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1366. نمایی ازدیدارجمعی از اعضای کمیته های انقلاب اسلامی با امام خمینی

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1366. نمایی ازدیدارجمعی ازکارگزاران نظام اسلامی با امام خمینی دریکی از اعیاد

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1366. امام خمینی درحال سخنرانی درجمع برخی ازکارگزاران نظام اسلامی دریکی از اعیاد

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1366. امام خمینی درحاشیه سخنرانی درجمع برخی ازکارگزاران نظام اسلامی دریکی از اعیاد

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1366. امام خمینی درحال عزیمت به سوی حسینیه جماران درحاشیه یکی از دیدارها

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1366. امام خمینی دربازگشت از حسینیه جماران درحاشیه یکی از دیدارها

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  1366. امام خمینی دربازگشت از حسینیه جماران درحاشیه یکی از دیدارها

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  خرداد1368.جایگاه جلوس امام خمینی درحسینیه جماران،درروزهای پس از رحلت رهبر کبیر انقلاب

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  خرداد1368.جایگاه جلوس امام خمینی درحسینیه جماران،درروزهای پس از رحلت رهبر کبیر انقلاب

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  حسینیه جماران درسالیان پس از امام...

 • «حسینیه جماران،پایگاه حکمرانی امام»درآیینه تصاویر

  حسینیه جماران درسالیان پس از امام...

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.