«دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

دکتر محمدمصدق پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت وبعد از فترتی که به نخست وزیری حسین علاء گذشت،زمام دولت را به دست گرفت.به باور اغلب تحلیل گران نهضت ملی ایران،این آغازین دوره،محمل توفیقات وکامیابی های فراوان برای این جنبش بود.چه اینکه قطع رابطه ایران وانگلیس،حضور پیروزمند دردادگاه لاهه وطراحی واجرای نسبی اندیشه«اقتصاد بدون نفت»از دستاوردهای این دوره به شمار می رود.توفیقاتی که دردوره دوم نخست وزیری مصدق،کمتر میتوان ازآن سراغ گرفت.

تصاویری که پیش روی دارید،دکتر مصدق را درحال انجام فعالیت های خویش،درآغازین دوره صدارت نشان می دهد.

تاریخ : 1396/02/06 09:00
 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درآغازِ دوره اول نخست وزیری خویش

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درحال ورود به کاخ مرمر در حاشیه یکی از برنامه های دیدار با محمدرضا پهلوی

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق در اولین دیدار خود با محمدرضا پهلوی وثریا اسفندیاری بختیاری پس از احراز نخست وزیری

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق در اولین دیدار خود با محمدرضا پهلوی پس از احراز نخست وزیری

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درآغازین روزهای احراز نخست وزیری

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق در دیدار با آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی پس از بازگشت ایشان از سفرحج

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق در دیدار با آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی پس از بازگشت ایشان از سفرحج

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق در دیدار بااعضای شاخص جبهه ملی ایران در منزل شخصی

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درحاشیه یکی از دیدارهای خویش درآغازین دوره از نخست وزیری.درتصویر دکتر مظفر بقایی نیز دیده می شود

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درضیافت شامی که به افتخارآورل هریمن وهمسرش درنخست وزیری ترتیب داده بود

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درحاشیه ضیافت شامی که به افتخارآورل هریمن وهمسرش درنخست وزیری ترتیب داده بود

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درکنار دکتر مظفر بقایی درهواپیما ودرحال مسافرت به آمریکا

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درکنار تنی چند از مهمانداران هواپیما ودرحال مسافرت به آمریکا

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درحال عزیمت به محل آرامگاه جرج واشنگتن درحاشیه سفر به آمریکا

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درحال ادای احترام به آرامگاه جرج واشنگتن در حاشیه سفر به آمریکا

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق دردیدار با آورل هریمن وهمسرش درحاشیه سفر به آمریکا

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق دردیدار با آورل هریمن درحاشیه سفر به آمریکا.درتصویر اللهیار صالح وکاظم حسیبی نیز دیده می شوند

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درکنارفرزندانش ضیا اشرف مصدق وغلامحسین مصدق درسفر به آمریکا

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درحال گفت وگو با نصرالله انتظام در حاشیه سفر به آمریکا.درتصویر ضیا اشرف مصدق نیز دیده می شود

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درنشست شورای امنیت درآمریکا. درتصویر دکتر مظفر بقایی نیز دیده می شود

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درنشست شورای امنیت درآمریکا. درتصویردکتر حسین فاطمی نیز دیده می شود

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق دردیدار با تریکو لی دبیرکل وقت سازمان ملل متحد

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درسفر به قاهره،دربازگشت ازسفر به آمریکا. درتصویردکتر حسین فاطمی و دکتر مظفر بقایی نیز دیده می شوند

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دیدار آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی با دکتر محمد مصدق پس از بازگشت وی از سفرآمریکا

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  یکی از دیدارهای آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی با دکتر محمد مصدق پس از بازگشت وی از سفرآمریکا

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر حسین فاطمی دردیدار با دکتر محمد مصدق درمنزل شخصی وی

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  محمود مانیان هدیه یادبود بازاریان تهران را به دکتر محمد مصدق اهداء می کند

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر غلامحسین مصدق در حال معاینه پدر درمنزل شخصی وی

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  فاتحه خوانی دکتر محمد مصدق برمزار شهدای 30 تیردرگورستان ابن بابویه تهران

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درحاشیه فاتحه خوانی برمزار شهدای 30 تیردرگورستان ابن بابویه تهران

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  دکتر محمد مصدق درآغازین دوره نخست وزیری

 • «دکتر محمد مصدق در آغازین دوره نخست وزیری» درآیینه تصاویر

  سکه یادبودی که به مناسبت توفیقات دکتر محمد مصدق درآغازین دوره نخست وزیری ضرب شد

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.