«فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

درفروردین ماه 1334،اختلافات محمدرضا پهلوی وفضل الله زاهدی به اوج خود رسید.شاه به کمتر از برکناری او رضایت نمی دادوالبته زمینه های داخلی وخارجی لازم را برای این امر ایجاد کرده بود.زاهدی اما، خود را بازگرداننده تاج وتخت به محمدرضا می انگاشت وبرایش دشوار بود که شاه چنین فرجامی را برای او رقم زند.نهایتا او درقبال امتیازاتی پذیرفت که به عنوان نمایندگی دائمی ایران درسازمان ملل به سوئیس برود وبه تبعیدی محترمانه تن دردهد.درواقع سرنوشت فضل الله زاهدی درس مهمی است برای آنان که دردوره ای خود را آلت فعل استعمار واستبداد ِدست نشانده آن قرار می دهند وپس از چندی در عرصه سیاسی مات می شوند.

تصاویری که به همین مناسبت تقدیم حضورتان می شود،فضل الله زاهدی را در ادوار گوناگون حیات نظامی وسیاسی خویش نشان می دهد.

تاریخ : 1396/01/26 11:21
 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درلباس قزاقی ودرحاشیه یکی از ماموریت های نظامی

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درلباس نظامی دردوران رضاخان

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درلباس نظامی دردوران رضاخان

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درلباس غیر نظامی دردوران جوانی

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درلباس غیر نظامی ودرکنار فرزندش اردشیر زاهدی

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درلباس غیر نظامی ودرکنار تنی چنداز مردم ترکمن صحرا، دردوران ماموریت درآن منطقه

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی در کنار دکتر محمدمصدق و اعضای کابینه نخست وی،آنگاه که عهده دار سمت وزارت کشورشد

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درکنارآیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، آنگاه که عهده دار سمت وزارت کشوربود

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی در ظهرگاه 28 مرداد 1332،آنگاه که می خواست تلگرامی به شاه بنویسد وخبر پیروزی خود را اطلاع دهد

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درکنار فرزندش اردشیر زاهدی،علی امینی وتنی چند از اطرافیانش یک روز پس از موفقیت کودتای 28 مرداد

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درکنار فرزندش اردشیر زاهدی وتنی چند از اطرافیانش یک روز پس از موفقیت کودتای 28 مرداد

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درکنار فرزندش اردشیر زاهدی یک روز پس از موفقیت کودتای 28 مرداد

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فرودگاه تهران. فضل الله زاهدی درکنارتنی چند از سفرای خارجی درایران،درانتظار بازگشت محمدرضا پهلوی

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فرودگاه تهران. فضل الله زاهدی درکنار محمدرضا پهلوی،لحظاتی پس از بازگشت وی به ایران

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فرودگاه تهران. فضل الله زاهدی درکنار محمدرضا پهلوی،لحظاتی پس از بازگشت وی به ایران

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فرودگاه تهران. فضل الله زاهدی درکنار محمدرضا پهلوی،لحظاتی پس از بازگشت وی به ایران

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درکنار فرزندش اردشیر زاهدی درروزهای آغازین نخست وزیری خویش

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  عکس نگاشته اهدایی محمدرضا پهلوی به فضل الله زاهدی یک سال پس از رویداد 28 مرداد1332

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درگفت وگو با محمدرضا پهلوی درحاشیه یکی از مراسم سلام دریکی از اعیاد

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درحاشیه یکی از مراسم سلام دریکی از اعیاد

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درگفت وگو با محمدرضا پهلوی درحاشیه یکی از بازدیدهای رسمی وی

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درکنار محمدرضا پهلوی وغلامرضا پهلوی درحاشیه یکی از بازدیدهای رسمی وی

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  آذر1332، فضل الله زاهدی درکنار ریچارد نیکسون درحاشیه سفر وی به تهران

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  آذر1332، فضل الله زاهدی درکنار ریچارد نیکسون درحاشیه سفر وی به تهران

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

   فضل الله زاهدی درکنار فرزندش اردشیر زاهدی درفضای غیررسمی

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درکنارتنی چند از اطرافیانش درباشگاه افسران

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

   فضل الله زاهدی درروزهای پس از استعفا ودرآستانه خروج از کشور

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  بدرقه فضل الله زاهدی از سوی برخی اطرافیان ودوستان درروز ترک ایران درفرودگاه تهران

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  بدرقه فضل الله زاهدی از سوی برخی اطرافیان ودوستان درروز ترک ایران درفرودگاه تهران

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  فضل الله زاهدی درلحظه خداحافظی وترک ایران درفرودگاه تهران

 • «فضل الله زاهدی» درآیینه تصاویر

  اردشیر زاهدی فرزند فضل الله زاهدی که چندی پس از عزل پدر،داماد محمدرضا پهلوی شد وتاپایان سلطنت با وی همکاری داشت

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.