«آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

درنهمین روز ازفروردین ماه 1291،گنبد مطهر امام هشتم شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا(ع)توسط نیروهای روسیه تزاری به توپ بسته وخاطره ای تلخ از این رویداد اسف بار،درتاریخچه این آستان مقدس رقم خورد.این رویداد تاریخی بهانه ای است که تاریخچه تصویری این آستان مقدس را درمعرض دید شما گرامیان قرار دهیم.امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1396/01/21 14:20
 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  ازآغازین تصاویر مجموعه آستان قدس رضوی(ع)وفضای مسکونی اطراف آن در مشهد مقدس

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  ازآغازین تصاویرصحن  عتیق آستان قدس رضوی(ع) دردوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی ازفرآیند تعمیر آستان قدس رضوی(ع)درواپسین سالیان سلطنت قاجار در مشهد مقدس

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از قبرستان جنبِ آستان قدس رضوی(ع)دردوران سلطنت قاجار

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از ایوان نقاره خانه صحن عتیق آستان قدس رضوی(ع).این تصویر درسال 1300 برداشته شده است

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  ازآغازین تصاویرصحن عتیق آستان قدس رضوی(ع) دردوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  گنبد وگلدسته مطهر آستان قدس رضوی(ع)پس از فاجعه به توپ بستن آن توسط نیروهای روسیه تزاری درسال1291.این تصویر از ضلع جنوب شرقی حرم مطهر برداشته شده است.

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از کلیت صحن عتیق آستان قدس رضوی(ع).درآن دوره برج ساعت ساختار فلزی داشت که درسال 1335 برچیده وبرج کنونی به جای آن احداث شد.

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی بیرونی از مسجد گوهرشادِ آستان قدس رضوی(ع)درآغازین سالیان سلطنت پهلوی اول

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از صحن عتیق آستان قدس رضوی(ع)درآغازین سالیان سلطنت پهلوی اول 

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  گلدسته شرقی مسجد گوهرشاد آستان قدس رضوی(ع)که در زلزله سال 1315 شمسی شکست برداشت وبعدها تعمیرشد

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  گوشه ای  از صحن عتیق آستان قدس رضوی(ع)به هنگام انجام تعمیرات درآغازین سالیان سلطنت پهلوی اول

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از صحن مسجد گوهرشاد درسال 1300شمسی، که آب شرب آن از رودخانه سناباد تامین می شد

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از ورودی باب الجواد(ع)آستان قدس رضوی(ع) درواپسین سالیان سلطنت قاجار

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از ورودی باب الجواد(ع)آستان قدس رضوی(ع) درآغازین سالیان سلطنت پهلوی اول

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از پنجره فولاد صحن عتیق آستان قدس رضوی(ع) درآغازین سالیان سلطنت پهلوی اول

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی ازنقاره خانه آستان قدس رضوی(ع) درآغازین سالیان احداث آن

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی ازبرج ساعت آستان قدس رضوی(ع) درآغازین سالیان احداث آن

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  ضریح فولاد مضجع شریف رضوی(ع)که دردوران فتحعلی شاه قاجار احداث وبعدها برچیده شد.این ضریح هم اینک درموزه آستان قدس رضوی(ع)نگاهداری می شود

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  ضریح مضجع شریف رضوی(ع)که درسالیان گذشته برچیده وضریح کنونی به طراحی استاد محمود فرشچیان به جای آن نصب گردید

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از شهر مقدس مشهد که از داخل نقاره خانه آستان قدس رضوی(ع) برداشته شده است

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از خیابان جنب آستان قدس رضوی(ع) که درآغازین سالیان سلطنت پهلوی دوم برداشته شده است

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی ازفضای صحن عتیق آستان قدس رضوی(ع) که درآغازین سالیان سلطنت پهلوی دوم برداشته شده است

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از مسجدگوهرشاد آستان قدس رضوی(ع) که دردهه40 واز محوطه بیرونی حرم مطهر برداشته شده است

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از مسجدگوهرشاد آستان قدس رضوی(ع) که دردهه40 واز محوطه بیرونی حرم مطهر برداشته شده است

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از صحن عتیق آستان قدس رضوی(ع) که دردهه40 برداشته شده است

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از صحن نو آستان قدس رضوی(ع) که دردهه40 برداشته شده واکنون ساختارآن تغییرکرده است

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  تصویری هوایی از فلکه اطراف آستان قدس رضوی(ع)که درسال 1330 برداشته شده است

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی از ورودی باب الجواد(ع)آستان قدس رضوی(ع) که دردهه40 برداشته شده است

 • «آستان قدس رضوی(ع)درگذر زمان»درآیینه تصاویر

  نمایی ازبالاخیابان مشهد مقدس که درسال 1316 ودوران منع حجاب برداشته شده است

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.