«سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

38 سال پیش در چنین روزهایی، پس ازشعله کشیدن آتش جدایی طلبی ودسیسه جویی ضد انقلاب از استان کردستان ومشخصاشهر سنندج،مرحوم آیت الله سیدمحمود طالقانی با همراهی برخی از اعضای شورای انقلاب که عبارت بودند از آیات:سید محمد بهشتی،اکبرهاشمی رفسنجانی ونیز ابوالحسن بنی صدر،به کردستان عزیمت کردند بلکه بتوانند به رویارویی حزب دموکرات با نظام نوپای اسلامی پایان دهند.این سفر برای این چهره هایی که ازآنان نام رفت،موجد آشنایی واقع بینانه ای از ماهیت آتش افروزی ها در کردستان گشت وعملا مشخص شد که منشاء بسیاری از این شورش ها،نه بدنه مردم کردستان وخواسته های آنان که تحریکات دشمنان شناخته شده انقلاب اسلامی است.

اینک در سالروز این سفر تاریخی،تصاویری از این رویداد را که نمایانگر برنامه های این هیئت درکردستان است را به شما تقدیم می داریم.امید آنکه تاریخ پژوهان انقلاب  را مفید افتد.

تاریخ : 1396/01/15 10:52
 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358.فرودگاه سنندج،آیات:سید محمود طالقانی،سید محمدبهشتی واکبرهاشمی رفسنجانی دراولین لحظات ورود به کردستان

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. سنندج،آیات:سید محمود طالقانی،سید محمدبهشتی واکبرهاشمی رفسنجانی درگفت وگو با نمایندگان کردها

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. سنندج،آیات:سید محمود طالقانی،سید محمدبهشتی واکبرهاشمی رفسنجانی درگفت وگو با نمایندگان کردها

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. سنندج،آیت الله سید محمود طالقانی درحال گفت وگو بایکی از نمایندگان کردها

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. سنندج،آیت الله سید محمود طالقانی درحاشیه یکی ازجلسات گفت وگو با نمایندگان کردها

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. سنندج،آیت الله سید محمود طالقانی دردیدار باتنی چند از روحانیون اهل سنت کردستان.درتصویر احمدصدرحاج سیدجوادی واحمدمفتی زاده دیده می شوند

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. سنندج،آیت الله سید محمود طالقانی درحال سخنرانی برای مردم در مسجد جامع این شهر.درتصویر آیات سید محمود طالقانی واکبرهاشمی رفسنجانی دیده می شوند

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. سنندج،آیت الله سید محمود طالقانی درحال سخنرانی برای مردم در میدان اصلی این شهر

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. سنندج،آیت الله سید محمود طالقانی درحال سخنرانی برای مردم در میدان اصلی این شهر

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. سنندج،آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی درحاشیه سخنرانی آیت الله سید محمود طالقانی در میدان اصلی این شهر. درتصویراحمدمفتی زاده دیده می شود

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. سنندج، آیات:سید محمود طالقانی،سید محمدبهشتی واکبرهاشمی رفسنجانی دریکی از جلسات گفت وگو با نمایندگان کردها

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. سنندج، آیات:سید محمود طالقانی،سید محمدبهشتی واکبرهاشمی رفسنجانی دریکی از جلسات گفت وگو با نمایندگان کردها

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. سنندج، آیات:سید محمود طالقانی،سید محمدبهشتی واکبرهاشمی رفسنجانی دریکی از جلسات گفت وگو با نمایندگان کردها

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358.سنندج،آیات:سید محمود طالقانی وسید محمدبهشتی درحاشیه پیاده روی صبحگاهی دریکی از مناطق این شهر

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

   فروردین 1358. سنندج،آیات:سید محمود طالقانی،سید محمدبهشتی واکبرهاشمی رفسنجانی درحاشیه صرف صبحانه دریکی از مناطق این شهر

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  رفروردین 1358. سنندج،آیات:سید محمود طالقانی وسید محمدبهشتی درحاشیه صرف صبحانه دریکی از مناطق این شهر

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358.سنندج،آیت الله سید محمود طالقانی درحاشیه پیاده روی صبحگاهی دریکی از مناطق این شهر

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. آیت الله سید محمود طالقانی درحال ارسال پیام برای مردم کردستان، درهلی کوپتر وبرفراز شهر سنندج

 • «سفر هیئت حسن نیت به کردستان درفروردین 58»درآیینه تصاویر

  فروردین 1358. آیت الله سید محمود طالقانی درحال ارسال پیام برای مردم کردستان، درهلی کوپتر وبرفراز شهر سنندج. درتصویر آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی دیده می شود

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.