«آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

عالم مجاهد وروحانی نامدار،زنده یاد آیت الله سید ابوالقاسم حسینی کاشانی،دربهمن ماه 1327 ومتعاقب ترور نافرجام محمدرضا پهلوی در دانشگاه تهران،شبانه دستگیر وبه قلعه فلک الافلاک خرم آباد تبعید گشت.پس از مدتی وبه دنبال اعتراض علما ومردم متدین وبه ویژه اقدامات اعضای جمعیت فدائیان اسلام،محل تبعید ایشان به بیروت پایتخت کشور لبنان تغییر یافت.آیت الله به مدت یک سال ونیم در شهر بیروت به سر برد ودراین مدت پذیرای علما ومردم شیعه وسنی لبنان ونیز گروههایی بود که از ایران به دیدار او می رفتند.آیت الله کاشانی پس ازتجدید انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی وبرخورداری از مصونیت پارلمانی،به ایران بازگشت وبا استقبال گسترده وکم نظیر مردم تهران مواجه گشت.

تصاویری که پیش روی دارید،آیت الله کاشانی را در دوران تبعید به لبنان نشان می دهد.

تاریخ : 1395/12/21 11:26
 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در برابر تبعیدگاه خود در شهر بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار آیت الله سیدشرف الدین موسوی عاملی وتنی چند ازاطرافیان، درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار آیت الله سیدشرف الدین موسوی عاملی وتنی چند ازاطرافیان، درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار آیت الله سیدشرف الدین موسوی عاملی وتنی چند ازاطرافیان، درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار آیت الله سیدشرف الدین موسوی

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار آیت الله سیدشرف الدین موسوی عاملی وتنی چند ازاطرافیان، درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.ملاقات کنندگان با آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار آیت الله سیدشرف الدین موسوی عاملی وتنی چند ازاطرافیان، درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار آیت الله سیدشرف الدین موسوی عاملی وتنی چند ازاطرافیان، درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار رشید بیضون ازشخصیت های سیاسی لبنان وتنی چند ازاطرافیان، درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  سید مصطفی کاشانی(فرزند آیت الله کاشانی )وتنی چند از اطرافیان که برای دیدار با آیت الله،از راه عراق عازم بیروت هستند

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  سید مصطفی کاشانی(فرزند آیت الله کاشانی )وتنی چند از اطرافیان که برای دیدار با آیت الله،از راه عراق عازم بیروت هستند

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  استقبال عشایر عراق از سید مصطفی کاشانی(فرزند آیت الله کاشانی ) درعتبه مقدسه کاظمین

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  استقبال عشایر عراق از سید مصطفی کاشانی(فرزند آیت الله کاشانی ) درعتبه مقدسه کاظمین

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  14-1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار دیدارکنندگان خود از تهران.درتصویر رضا صرافان وسید مرتضی مستجابی دیده می شوند

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنارتنی چند از دیدارکنندگان لبنانی وایرانی خود درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنارتنی چند از دیدارکنندگان لبنانی وایرانی خود درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنارتنی چند از دیدارکنندگان لبنانی وایرانی خود درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار رشید بیضون ازشخصیت های سیاسی لبنان درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328.آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار رضا صرافان وسید مرتضی مستجابی درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  1328. سید مصطفی کاشانی(فرزند آیت الله کاشانی )درکنار رضا صرافان ویکی از شخصیت های لبنانی درتبعیدگاه بیروت

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  نمایی از استقبال پرشکوه مردم تهران از آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی دربازگشت از تبعید لبنان

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  نمایی از استقبال پرشکوه مردم تهران از آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی دربازگشت از تبعید لبنان

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درحال پاسخ دادن به ابراز احساسات استقبال کنندگان، دربازگشت از تبعید لبنان

 • «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درتبعید گاه لبنان» درآیینه تصاویر

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درحال ورود به حیاط منزل مسکونی خود دربازگشت از تبعید لبنان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.