دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

 37 سال پیش درچنین روزهایی، امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، طی حکمی شهید آیت الله دکتر سید محمد بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی را به سمت دادستان کل کشور منصوب کردند. به اذعان دوست و دشمن، دوران مدیریت شهید بهشتی بر قوه قضائیه، از موفق ترین و در عین حال مکتبی و انقلابی ترین ادوار، درطول تاریخ قوه قضائیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و همین امر نیز درآن مقطع، موجب شکل گرفتن حجم گسترده ای از هجمه ها و فشارها به این نهاد گشت.


تصاویری که پیش روی دارید،جلوه هایی از حضور کارساز شهید آیت الله بهشتی را در خود دارد.
 

تاریخ : 1395/12/02 11:18
 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.شهید آیت الله دکتر بهشتی وعده ای از همکارانش در قوه قضائیه در دیدار با امام خمینی

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.شهید آیت الله دکتر بهشتی وعده ای از همکارانش در قوه قضائیه در دیدار با امام خمینی

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.شهید آیت الله دکتر بهشتی وعده ای از همکارانش در قوه قضائیه در دیدار با امام خمینی

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.شهید آیت الله دکتر بهشتی وعده ای از همکارانش در قوه قضائیه در دیدار با امام خمینی

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.شهید آیت الله دکتر بهشتی وعده ای از همکارانش در قوه قضائیه درحاشیه دیدار با امام خمینی

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.شهید آیت الله دکتر بهشتی وعده ای از همکارانش در قوه قضائیه درحاشیه دیدار با امام خمینی

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.جماران،شهید آیت الله دکتر بهشتی درحال یک گفت وشنود مطبوعاتی پس از دیدار با امام خمینی

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت الله دکتر بهشتی درکنارعده ای از همکارانش درکاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.سخنرانی شهید آیت الله دکتر بهشتی برای عده ای از همکارانش درکاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت الله دکتر بهشتی درکنار عده ای از همکارانش درکاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.سخنرانی شهید آیت الله دکتر بهشتی برای عده ای از همکارانش درکاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.نمایی ازجلسه شهید آیت الله دکتر بهشتی وتنی چند از همکارانش درکاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.نمایی ازیکی ازجلسات شهید آیت الله دکتر بهشتی وتنی چند از همکارانش درکاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.نمایی ازیکی ازجلسات شهید آیت الله دکتر بهشتی وتنی چند از همکارانش درکاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359.نمایی ازیکی ازجلسات شهید آیت الله دکتر بهشتی وتنی چند از همکارانش درکاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت الله دکتر بهشتی درحال اقامه نماز جماعت در طبقه همکف کاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت الله دکتر بهشتی دردفتر ریاست دیوان عالی کشور در کاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت الله دکتر بهشتی دردفتر ریاست دیوان عالی کشور در کاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1359. شهید آیت الله دکتر بهشتی دردفتر ریاست دیوان عالی کشور در کاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1360.نمایی از یکی از جلسات گفت وشنود مطبوعاتی شهید آیت الله دکتر بهشتی در کاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1360.نمایی از یکی از جلسات گفت وشنود مطبوعاتی شهید آیت الله دکتر بهشتی در کاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1360.نمایی از یکی از جلسات گفت وشنود مطبوعاتی شهید آیت الله دکتر بهشتی در کاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1360.نمایی از یکی از جلسات گفت وشنود مطبوعاتی شهید آیت الله دکتر بهشتی در کاخ دادگستری تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی بر قوه قضائیه درآیینه تصاویر

  1360.نمایی از یکی از جلسات گفت وشنود مطبوعاتی شهید آیت الله دکتر بهشتی در کاخ دادگستری تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.