«انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

برحسب شواهد واسناد موجود،حضور منظم وپیوسته حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در منزل شهیدان انقلاب ودفاع مقدس ونیزتفقد ایشان ازاین طیف،از بهمن ماه 1363 آغاز وتاهم اینک تداوم دارد.این پایبندی مستمر از سوی یکی عالی ترین مسئول نظام اسلامی- که جایگاههای خطیری چون رهبری وریاست جمهوری دارد-امری کم نظیر وبه مثابه الگویی برای کارگزاران نظام اسلامی است.این رویداد در خور تامل که به لحاظ قدمت،خود به یک تاریخ مبدل گشته،ارتباط صمیمی سلسله جنبان انقلاب را با صدها خانواده شهید وایثارگر انقلاب را به ارمغان آورده که دستاوردی بزرگ برای نظام اسلامی به شمار می رود.


اینک درتکریم این مناسبت ارجمند،جلوه هایی از انس رهبری معظم انقلاب با یادگارهای شهیدان از سال 1358 تا هم اینک را به شما تقدیم می داریم.امید آنکه تاریخ پژوهان انقلاب وعموم علاقمندان را مفید ومقبول آید.

تاریخ : 1395/11/26 14:32
 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1358.دیدار یکی از فرزندان شاهد با  رهبر معظم انقلاب در حاشیه اقامه نماز جمعه تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1365.حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1365.حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366.حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. حضور رهبر معظم انقلاب درمحفلی متشکل از فرزندان ونزدیکان شهدا درتهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. حضور رهبر معظم انقلاب درمحفلی متشکل از فرزندان ونزدیکان شهدا درتهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1365.حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از فرزندان شهدا وایثارگران درتهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از فرزندان شهدا وایثارگران درتهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1367. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از فرزندان شهدا وایثارگران درتهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از فرزندان شهدا وایثارگران در درنهاد ریاست جمهوری

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از فرزندان شهدا وایثارگران درتهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از فرزندان شهدا وایثارگران درتهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1366. حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1367. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از خانواده های شهدا وایثارگران درنهاد ریاست جمهوری

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1367. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از فرزندان شهدا وایثارگران درتهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1374. حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1367. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از فرزندان شهدا وایثارگران درتهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1379. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از خانواده های شهدا وایثارگران دربیت رهبری

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1380. حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1382. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از خانواده های شهدا وایثارگران دربیت رهبری

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1378.دیدار رهبر معظم انقلاب با خانواده یک شهید در حاشیه حضور در قطعه شهدا در بهشت زهرای تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1378.دیدار رهبر معظم انقلاب با خانواده یک شهید در حاشیه حضور در قطعه شهدا در بهشت زهرای تهران

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1384. حضور رهبر معظم انقلاب درمنزل یکی ازشهدای دفاع مقدس در کرمان

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1388. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از خانواده های شهدا وایثارگران دربیت رهبری

 • «انس رهبر با یادگاران شهیدان»درآیینه تصاویر

  1388. دیدار رهبر معظم انقلاب باجمعی از خانواده های شهدا وایثارگران دربیت رهبری

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.