سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

کاری از: شاهد توحیدی

در روز گذشته آغازین گزارش تصویری ما درباره سازمان موسوم به مجاهدین خلق، از تاسیس تا خروج از ایران را منتشرکردیم. اینک واپسین بخش از این گزارش که از مقطع ترک ایران تا اکنون را در بر می گیرد، تقدیم شما       می کنیم.شایان ذکر است که این دو مجموعه به مناسبت سالروز اعلام موجودیت این سازمان منتشر شده است.

تاریخ : 1395/11/18 13:27
 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  7 مرداد1360.مسعود رجوی پس ازمدت ها اختفا،همراه با ابوالحسن بنی صدر از ایران گریخت.خلبان هواپیمای آنان،بهزاد معزی خلبان مخصوص شاه بود

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  7 مرداد1360.مسعود رجوی پس ازمدت ها اختفا،همراه با ابوالحسن بنی صدر از ایران گریخت.خلبان هواپیمای آنان،بهزاد معزی خلبان مخصوص شاه بود

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  1360.مسعود رجوی درکنار بهزاد معزی(نفراول از راست)وتنی چند از خلبانان وارتشیان ضد انقلاب درپاریس

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  فیروزه بنی صدر دختر ابوالحسن بنی صدر که پس از فرارمسعود رجوی به پاریس با وی ازدواج کرد وچندی بعد از او جدا شد.او بعدها ابعادی از فساد اخلاقی رجوی را افشا کرد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  مسعود رجوی ومهدی ابریشمچی در حال ورود به عراق.آنها تصمیم گرفته بودند که زیرچتر حمایتی صدام به مقابله با جمهوری اسلامی بپردازند

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از یکی از دیدارهای مسعود رجوی با صدام حسین رئیس جمهور معدوم عراق.صدام در قبال جمع آوری اطلاعات،به مجاهدین اجرت می داد!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از یکی از دیدارهای مسعود رجوی با صدام حسین رئیس جمهور معدوم عراق.صدام در قبال جمع آوری اطلاعات،به مجاهدین اجرت می داد!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  مریم قجر عضدانلو همسر مهدی ابریشمچی که به دستور رجوی همسرش را طلاق داد وبه عقد مسعود رجوی درآورد.رجوی نیز خواهر خردسال موسی خیابانی را به او بخشید!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از مراسم رسمی ازدواج مسعود رجوی با مریم قجرعضدانلو.ازدواج ها وطلاق های سازمانی درمیان مجاهدین،ازمصادیق انقلاب ایدئولوژیک به شمار می رود

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از محدوده ای که در استان دیالی عراق، دراختیار نیروهای تحت امر رجوی قرار گرفت.این مکان سال ها قبل،مورد استفاده تیمور بختیار ویارنش قرار داشت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از محدوده ای که در استان دیالی عراق، دراختیار نیروهای تحت امر رجوی قرار گرفت.این مکان سال ها قبل،مورد استفاده تیمور بختیار ویارنش قرار داشت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از محدوده ای که در استان دیالی عراق، دراختیار نیروهای تحت امر رجوی قرار گرفت.این مکان سال ها قبل،مورد استفاده تیمور بختیار ویارنش قرار داشت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از محدوده ای که در استان دیالی عراق، دراختیار نیروهای تحت امر رجوی قرار گرفت.این مکان سال ها قبل،مورد استفاده تیمور بختیار ویارنش قرار داشت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از محدوده ای که در استان دیالی عراق، دراختیار نیروهای تحت امر رجوی قرار گرفت.این مکان سال ها قبل،مورد استفاده تیمور بختیار ویارنش قرار داشت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  دیدار مسعود رجوی با ملک حسین پادشاه سابق اردن.وی از حامیان سازمان منافقین به شمار می رفت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  دیدار مریم قجرعضدانلو با ملک حسین پادشاه سابق اردن.وی از حامیان سازمان منافقین به شمار می رفت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  رجوی پس از پذیرش قطعنامه 598،دستورحمله به ایران را صادرکرد.او پیش بینی کرد که 48 ساعته درتهران خواهند بود!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  گروه رجوی در عملیات مرصاد،شکست سختی خورد.70 درصد از نیروها وتجهیزات نظامی این گروه، دراین عملیات از بین رفت!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  گروه رجوی در عملیات مرصاد،شکست سختی خورد.70 درصد از نیروها وتجهیزات نظامی این گروه، دراین عملیات از بین رفت!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  گروه رجوی در عملیات مرصاد،شکست سختی خورد.70 درصد از نیروها وتجهیزات نظامی این گروه، دراین عملیات از بین رفت!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  گروه رجوی در عملیات مرصاد،شکست سختی خورد.70 درصد از نیروها وتجهیزات نظامی این گروه، دراین عملیات از بین رفت!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  گروه رجوی در عملیات مرصاد،شکست سختی خورد.70 درصد از نیروها وتجهیزات نظامی این گروه، دراین عملیات از بین رفت!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  اشرف السادات مرتضایی هفشجانی ملقب به«مرضیه»در حال اجرای برنامه موسیقی در حضور مسعود رجوی دراشرف!اینگونه رفتارهای سازمان مصداقی از انقلاب ایدئولوژیک این گروه به شمار می رود

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از یکی از مراسم عضوگیری گروه رجوی در اشرف.به اذعان کارشناسان،بخش مهمی از این عضو گیری ها،به مدد فریب ومغزشویی صورت می گرفت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از یکی از مراسم عضوگیری گروه رجوی در اشرف.به اذعان کارشناسان،بخش مهمی از این عضو گیری ها،به مدد فریب ومغزشویی صورت می گرفت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  سازمان دردودهه اخیر تصمیم به پوست اندازی گرفت،لذا حضوروتصویر رجوی دررسانه را محدود وحذف کرد.اوسال هاست که در برابر دوربین ها حضور ندارد!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  مریم قجرعضدانلودرغیبت رجوی،با انجام چند عمل زیبایی،حضور رسانه ای خویش را افزایش داد!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  مریم قجرعضدانلودر حال پخش«موز»درمیان نیروهای جمع شده در اشرف!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  مریم قجرعضدانلودر حال پخش«موز»درمیان نیروهای جمع شده در اشرف!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

   مریم قجرعضدانلواز دریچه پنجره ای کوچک،به جمع فشرده آن سوی پنجره،گل هدیه می دهد.این تصویر نمادی روشن از مناسبات اعضای سازمان با رهبری آن است

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

   مریم قجرعضدانلواز دریچه پنجره ای کوچک،به جمع فشرده آن سوی پنجره،گل هدیه می دهد.این تصویر نمادی روشن از مناسبات اعضای سازمان با رهبری آن است

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  مریم قجرعضدانلو درحاشیه یکی از تجمعات سازماندهی شده سازمان درپاریس

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  مریم قجرعضدانلودرسال های اخیر،درپاریس اقامت دارد و بیشتر وقت خود را به انجام برنامه های نمایشی می گذراند.او در تصویر درحال برگزاری مراسم«مرضیه »است

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  مریم قجرعضدانلودرسال های اخیر،درپاریس اقامت دارد و بیشتر وقت خود را به انجام برنامه های نمایشی می گذراند.او در تصویر درحال برگزاری مراسم بزرگداشت مقتولان اشرف است

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از اخراج نیروهای رجوی از اشرف.دولت مردمی عراق،فعالیت این گروه تروریست در خاک خود را تحمل نکرد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از اخراج نیروهای رجوی از اشرف.دولت مردمی عراق،فعالیت این گروه تروریست در خاک خود را تحمل نکرد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از اخراج نیروهای رجوی از اشرف.دولت مردمی عراق،فعالیت این گروه تروریست در خاک خود را تحمل نکرد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از اردوگاه اشرف پس از اخراج نیروهای رجوی

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از اردوگاه اشرف پس از اخراج نیروهای رجوی

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از گورستانِ اردوگاه  اشرف پس از اخراج نیروهای رجوی

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از گورستانِ اردوگاه  اشرف پس از اخراج نیروهای رجوی

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از گورستانِ اردوگاه  اشرف پس از اخراج نیروهای رجوی

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از گورستانِ اردوگاه  اشرف پس از اخراج نیروهای رجوی

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از گور مادرمریم قجرعضدانلو دراردوگاه تخلیه شده اشرف

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.