سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

کاری از: شاهد توحیدی

سازمان مجاهدین خلق ایران از گروهی از جوانان عضو در نهضت آزادی تشکیل یافت که رویه سران این نهضت را در مبارزه قانونی بارژیم پهلوی، ناکارآمد می انگاشتند وچاره کار را در مبارزات مسلحانه می دیدند.آنان به مرور در استنباط از مبانی دینی نیز، خود را مستقل یافتند وبه گونه ای خودبنیاد عمل می کردند.این رویکرد زمینه ساز التقاط با مکتب چپ وتاکتیک های مبارزاتی آن را فراهم آورد ونهایتا به تغییرایدئولوژی درآغازین سالیان دهه 50 انجامید.درسال 1351، بنیانگذاران سازمان دستگیر واعدام شدند وگروهی از اعضای درجه 2و3 سازمان-که به ظاهر هنوز به رویکرد اسلامی وفادار مانده بودند-داعیه دار تداوم مسیر سازمان ورهبری آن شدند که مسعود رجوی درزمره آنان به شمار می رود.رفتار سران سازمان پس از آزادی اززندان ودرآستانه پیروزی انقلاب اسلامی،به گونه ای بود که نشان می داد آنان به کمتر از دراختیار گرفتن سیستم سیاسی جامعه وحکومت برآن، قانع نیستند وهمین امر موجب اصطکاک آنان با نظام تازه تاسیس اسلامی ورهبری آن شد.رهبران وبسیاری از اعضای سازمان پس از وزن کشی سیاسی در سال های 58تا 60،از ایران خارج وتعدادی از اعضا وهواداران آنها نیز دستگیرومحاکمه شدند.

تصاویری که پیش روی دارید،سیر شکل گیری سازمان تا مقطع خروج از ایران را نشان می دهد.

تاریخ : 1395/11/17 14:11
 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1340.محمدحنیف نژاد(بنیانگذارسازمان مجاهدین خلق)درکنار مهندس مهدی بازرگان وآیت الله طالقانی درحاشیه یکی از اردوهای انجمن اسلامی مهندسین

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1340. محمدحنیف نژاد(بنیانگذارسازمان مجاهدین خلق)درگفت وگو با استاد سیدهادی خسروشاهی درحاشیه یکی از مراسم مذهبی درمسجد جامع نارمک تهران

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1340. محمدحنیف نژاد(بنیانگذارسازمان مجاهدین خلق)دردوران سپری کردن خدمت سربازی.به اذعان او اندیشه تاسیس سازمان،دراین دوره در ذهن وی قوت گرفت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1340. محمدحنیف نژاد(بنیانگذارسازمان مجاهدین خلق)دردوران سپری کردن خدمت سربازی.به اذعان او اندیشه تاسیس سازمان،دراین دوره در ذهن وی قوت گرفت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1340. محمدحنیف نژاد(بنیانگذارسازمان مجاهدین خلق)دردوران سپری کردن خدمت سربازی.به اذعان او اندیشه تاسیس سازمان،دراین دوره در ذهن وی قوت گرفت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1340. محمدحنیف نژاد(بنیانگذارسازمان مجاهدین خلق)دردوران سپری کردن خدمت سربازی.به اذعان او اندیشه تاسیس سازمان،دراین دوره در ذهن وی قوت گرفت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1340.علی اصغر بدیع زادگان در کنار آیت الله طالقانی،دکتریدالله سحابی وتنی چند از اعضای انجمن اسلامی مهندسین در یکی از روستاهای بوئین زهرا پس از زلزله

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1340. علی اصغر بدیع زادگان (ازبنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق)دردوران سپری کردن خدمت سربازی

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1340. علی اصغر بدیع زادگان (ازبنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق)دردوران سپری کردن خدمت سربازی

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  سعید محسن ازبنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  نمایی از مدفن  محمدحنیف نژاد(بنیانگذارسازمان مجاهدین خلق)

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  نمایی از مدفن علی اصغر بدیع زادگان (ازبنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق)

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  نمایی از مدفن سعید محسن (ازبنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق)

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  بهمن 1350.دادگاه اعضای دستگیر شده مجاهدین خلق،درتصویر ردیف جلو:ناصر صادق وعلی میهن دوست دیده می شوند

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  بهمن 1350.دادگاه اعضای دستگیر شده مجاهدین خلق،درتصویر ردیف جلو:ناصر صادق،محمدبازرگانی،مسعود رجوی،علی میهن دوست ومنصوربازرگان دیده می شوند

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  مسعودرجوی دردوران دانشجویی

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  کارت وعکس مسعود رجوی پس از دستگیری در سال 1350

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  تقی شهرام از اعضای مرکزی سازمان درسال 1354.او پس از گرایش سازمان به مارکسیسم،متولی بخشی از تصفیه های درون گروهی شد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  مجید شریف واقفی به دلیل عدم تمکین به اندیشه مارکسیستی،ازسوی مرکزیت سازمان طرد وسرانجام به شکلی فجیع کشته شد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  نمایی از بقایای جسد مجید شریف واقعی پس از قتل فجیع وی

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  مرتضی صمدیه لباف به دلیل عدم تمکین به اندیشه مارکسیستی،ازسوی مرکزیت سازمان طرد وسرانجام توسط ساواک دستگیر واعدام شد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  سید مجتبی طالقانی فرزند آیت الله طالقانی(نفر اول از راست).او طی نامه ای به پدرش اعلام کرد که تغییرایدئولوژی را پذیرفته است!

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  بهمن 1357.مسعود رجوی وموسی خیابانی پس از آزادی از زندان در منزل خلیل الله رضایی پدر رضایی ها

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

   بهمن 1357.مسعود رجوی پس از آزادی از زندان در منزل خلیل الله رضایی پدر رضایی ها

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

   بهمن 1357.مسعود رجوی پس از آزادی از زندان در منزل خلیل الله رضایی پدر رضایی ها

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

   بهمن 1357.دیدار آیت الله طالقانی با مجاهدین آزاد شده در منزل خلیل الله رضایی.هزینه کردن از وجهه دینی وانقلابی آیت الله،هماره در زمره رویکردهای تبلیغی سازمان بوده است

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  بهمن 1357. مجاهدین از راهپیمایی های انقلاب،به مثابه فرصتی برای تبلیغ نمادهای خویش استفاده می کردند.این رویکرد،به شدت مورد انتقاد چهره هایی چون شهید آیت الله مطهری قرار داشت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  بهمن 1357. مجاهدین از راهپیمایی های انقلاب،به مثابه فرصتی برای تبلیغ نمادهای خویش استفاده می کردند.این رویکرد،به شدت مورد انتقاد چهره هایی چون شهید آیت الله مطهری قرار داشت

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  بهمن 1357. مسعود رجوی پس از آزادی از زندان،سلسله سخنرانی های تبیین مواضع ایدئولوژیک را در دانشگاه تهران آغاز کرد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  12 بهمن 1357.بهشت زهرای تهران،حمدالله حنیف نژادپدر محمد حنیف نژاد،محمودبدیع زادگان پدر علی اصغر بدیع زادگان واحمد صادق پدر ناصرصادق،درجایگاه سخنرانی کنار امام خمینی نشسته اند

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  12 بهمن 1357.بهشت زهرای تهران،حمدالله حنیف نژادپدر محمد حنیف نژاد،محمودبدیع زادگان پدر علی اصغر بدیع زادگان واحمد صادق پدر ناصرصادق،درجایگاه سخنرانی کنار امام خمینی نشسته اند

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  بهمن 1357. مسعود رجوی دردیدار با یاسرعرفات پس از سفر وی به تهران درپی پیروزی انقلاب

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  شهریور1358.بهشت زهرای تهران، مسعود رجوی درکنار حجت الاسلام حاج سید احمدخمینی در مراسم هفتمین روز ارتحال آیت الله طالقانی

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  15 دی ماه 1358.کنفرانس مطبوعاتی مجاهدین برای اعلام کاندیداتوری مسعود رجوی برای انتخابات ریاست جمهوری

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1358.موسی خیابانی،اودر تبلیغات سازمان،عملا به عنوان نفردوم این تشکل معرفی می شد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  محمدرضا سعادتی از اعضای مجاهدین خلق.او در دوم شهریور1358به اتهام جاسوسی توسط کمیته مستقردرسفارت آمریکا دستگیرشد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1358.محمد مدیر شانه چی درحال ابلاغ پیام حجت الاسلام حاج سید احمدخمینی به جمعی ازمجاهدین که دردادگستری برای آزادی محمدرضا سعادتی متحصن شده اند.درتصویر موسی خیابانی ومهدی ابریشمچی دیده می شوند

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1358.نمایی از تحصن«مادررضایی ها»دردادگستری برای آزادی محمدرضا سعادتی

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1360.نمایی از دادگاه محمدرضاسعادتی که به ریاست سیدحسین موسوی تبریزی ودادستانی شهید سیداسدالله لاجوردی تشکیل شد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  1360.محمدرضا سعادتی پس ازوقایع سال 60 وافشای اسناد وروابط مخفی،به اعدام محکوم شد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  تیر1359.تقی شهرام درحال گفت وگو با عبدالمجید معادیخواه در حاشیه دادگاهی که او را به اتهام قتل های درون سازمانی محاکمه می کرد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  مرداد1359. تقی شهرام به اتهام صدور دستور تصفیه های سازمانی،اعدام شد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  بابالا گرفتن مواجهه مجاهدین با نظام جمهوری اسلامی،مسعودرجوی به اختفا روی آورد ونهایتا با ابوالحسن بنی صدر از ایران متواری شد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  موسی خیابانی در19 بهمن 1360،درحالی که در خانه ای سازمانی درمنطقه زعفرانیه تهران مخفی شده بود، دردرگیری با مامورین کشته شد

 • سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»درآیینه تصاویر (1)

  اشرف ربیعی همسرمسعود رجوی در19 بهمن 1360،درحالی که در خانه ای سازمانی درمنطقه زعفرانیه تهران مخفی شده بود، دردرگیری با مامورین کشته شد

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.