«روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

کاری از: شاهد توحیدی

استاد جهانگیر رزمی از جمله عکاسان نامدار مطبوعات ایران درنیم قرن گذشته،به ویژه روزنامه اطلاعات است.وی با جسارت وهنرمندی ونیزحضور در کنار مردم درروزهای اوج گیری انقلاب،لحظاتی شگرف از این رستاخیز عظیم را به ثبت رساند.آنچه پیش روی دارید تصاویری است از آن روزهای تاریخی.

تاریخ : 1395/11/16 15:23
 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  13 آبان 1357.آماده شدن یگان ارتش برای مواجهه با دانشجویان معترض در برابر دانشگاه تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  13 آبان 1357.نمایی از مواجهه یگان ارتش با دانشجویان معترض در برابر دانشگاه تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  13 آبان 1357.نمایی از مواجهه یگان ارتش با دانشجویان معترض در برابر دانشگاه تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  13 آبان 1357.نمایی از مواجهه یگان ارتش با دانشجویان معترض در برابر دانشگاه تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  13 آبان 1357.نمایی از مواجهه یگان ارتش با دانشجویان معترض در برابر دانشگاه تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  13 آبان 1357.نمایی از مواجهه یگان ارتش با دانشجویان معترض در برابر دانشگاه تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  نمایی از تظاهرات ودرگیری مردم با نیروهای نظامی در خیابان انقلاب تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  نمایی از تظاهرات ودرگیری مردم با نیروهای نظامی در خیابان انقلاب تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  یکی از عکاسان درحال تصویر برداری از تظاهرات ودرگیری مردم با نیروهای نظامی در خیابان انقلاب تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  یکی ازیگاهان های ارتشی پیوسته به مردم درحاشیه یکی از راهپیمایی های انقلاب

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  نمایی از تظاهرات ودرگیری مردم با نیروهای نظامی دریکی از خیابان های تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  نمایی از تظاهرات ودرگیری مردم با نیروهای نظامی دریکی از خیابان های تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  نمایی از حمله تظاهرکنندگان به یکی ازکافه ها در خیابان انقلاب تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  نمایی از حمله تظاهرکنندگان به یکی ازکافه ها در خیابان انقلاب تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  نمایی از تظاهرات ودرگیری مردم با نیروهای نظامی در خیابان انقلاب تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  نمایی از تظاهرات ودرگیری مردم با نیروهای نظامی در خیابان انقلاب تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  تاسوعای 1357.نمایی از حضور میلیونی مردم درمیدان آزادی تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  تاسوعای 1357.نمایی از حضور میلیونی مردم درمیدان آزادی تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  نمایی ازیکی از شعارهای نوشته شده بردیوارهای تهران دردوران اوج گیری انقلاب

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  15 بهمن 1357.مدرسه علوی تهران،نمایی از دیدار جمعی از وکلای دادگستری با امام خمینی

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  21بهمن 1357.نمایی از درگیری مردم با نیروهای ارتش در اطراف کاخ دادگستری تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  21بهمن 1357.نمایی از درگیری مردم با نیروهای ارتش در اطراف کاخ دادگستری تهران

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  21بهمن 1357.نمایی ازاولین لحظات تسخیر کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک توسط مردم

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  21بهمن 1357.نمایی ازاولین لحظات تسخیر محوطه باغ ملی وساختمان وزارت امورخارجه توسط مردم

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  21بهمن 1357.نمایی ازاولین لحظات تسخیر تالار شهربانی کل کشورتوسط مردم

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  21بهمن 1357.گلوله ای که درواپسین ساعات حیات رژیم شاه،به محوطه تحریریه روزنامه اطلاعات شلیک شد

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  22 بهمن 1357.وسرانجام پیروزی ملت...

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  22 بهمن 1357.وسرانجام پیروزی ملت...

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  23بهمن 1357.نمایی از پیکرسپهبد عبدالعلی بدره ای که به ضرب چندگلوله کشته شد

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  23بهمن 1357.نمایی از پیکر سرلشگر محمد امین بیگلری که توسط راننده خویش به قتل رسید.

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  23بهمن 1357.نمایی ازمجسمه شاه که توسط مردم به زیر کشیده شد

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  23بهمن 1357.نمایی ازمجسمه شاه که توسط مردم دفن می شود

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  23بهمن 1357.نمایی ازسردخانه پزشکی قانونی تهران که از پیکرشهدا انباشته شده است

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  23بهمن 1357.نمایی ازسردخانه پزشکی قانونی تهران که از پیکرشهدا انباشته شده است

 • «روزهای اوج گیری انقلاب» از دریچه دوربین جهانگیر رزمی

  جهانگیر رزمی،ثبت کننده لحظاتی که نماد دگرگونی تاریخ بودند...

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.