حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

حزب ملل اسلامی، از اولین گروه‌های مبارز اسلامی با مشی مسلحانه در ایران بود که در اوایل دهه چهل، فعالیت زیرزمینی خود را آغاز نمود. هدف نهائی این گروه تاسیس حکومت اسلامی بودکه با رهبری و محوریت سید محمدکاظم موسوی بجنوردی شکل گرفت.حزب ملل اسلامی دارای اساسنامه ومرامنامه ای منظم وبه روز بود که درنوع خود رویدادی بدیع به شمار می رفت.این گروه در مهرماه 1344 به گونه ای اتفاقی لو رفت وسپس وبه تدریج ،رهبر واعضای آن دستگیر وبه حبس های طولانی محکوم شدند.
تصاویری که پیش روی دارید،مراحلی از دستگیری ومحاکمه اعضای حزب ملل اسلامی را نشان می دهد.

تاریخ : 1395/11/02 10:51
 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  سید محمد کاظم موسوی بجنوردی بنیانگذار حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  سید محمد کاظم موسوی بجنوردی بنیانگذار حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  محمدجواد حجتی کرمانی ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

   احمد احمد ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  جواد منصوری ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  احمدمنصوری ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  عباس دوزدوزانی ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  سید اصغر قریشی ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  ابوالقاسم سرحدی زاده ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  ابوالحسن فلاحتی موحد ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  محمد پیران ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  سید محمد سید محمودی ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  حسن حامد عزیزی ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

   سید حسن طباطبایی ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  عباسعلی مظاهری عمرانی ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  هادی شمس حائری ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  محمدباقر عباسی ازاعضای حزب ملل اسلامی پس از دستگیری

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

   سید محمد کاظم موسوی بجنوردی بنیانگذار حزب ملل اسلامی دردادگاه

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  سید محمد کاظم موسوی بجنوردی بنیانگذار حزب ملل اسلامی درکنار حسن حامد عزیزی دردادگاه

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  نمایی از دادگاه اعضای حزب ملل اسلامی

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  اعضای حزب ملل اسلامی پس از استماع احکام محکومیت خود دردادگاه،یکدیگر را درآغوش می گیرند

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  1346. سید محمد کاظم موسوی بجنوردی بنیانگذار حزب ملل اسلامی در حیاط زندان قصر

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  1346. محمدجواد حجتی کرمانی از اعضای  حزب ملل اسلامی در حیاط زندان قصر

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  1346. محمدمیرمحمدصادقی از اعضای  حزب ملل اسلامی در حیاط زندان قصر

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  1346. محمدمیرمحمدصادقی از اعضای  حزب ملل اسلامی درکنار شهید مهدی عراقی در حیاط زندان قصر

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  1346. اصغر قریشی از اعضای  حزب ملل اسلامی درکنار شهید مهدی عراقی در حیاط زندان قصر

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  1358.فرودگاه اصفهان، سید محمد کاظم موسوی بجنوردی بنیانگذار حزب ملل اسلامی واستاندار وقت اصفهان در استقبال از هانی الحسن سفیر وقت فلسطین

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  1360. ابوالقاسم سرحدی زاده درکنار محمدمیرمحمدصادقی،دو عضو حزب ملل اسلامی

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  1387. سید محمد کاظم موسوی بجنوردی بنیانگذار حزب ملل اسلامی درکنار محمد جواد حجتی کرمانی و محمدمیرمحمدصادقی از اعضای حزب،درمیزگرد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  1387. محمد جواد حجتی کرمانی و اصغر قریشی از اعضای  حزب ملل اسلامی درمیزگرد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  1387. سید محمد کاظم موسوی بجنوردی بنیانگذار حزب ملل اسلامی درکنار محمد جواد حجتی کرمانی ، محمدمیرمحمدصادقی و اصغر قریشی درحاشیه میزگرد با موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران

 • حزب ملل اسلامی درآیینه تصاویر

  جواد منصوری از اعضای  حزب ملل اسلامی درحاشیه گفت وشنود با موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.