آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

...درآن روزگار آنچه مورد وفاق همگان قرار داشت،تاثیر صفیر گلوله استاد خلیل طهماسبی بر فرآیند ملی شدن صنعت نفت ایران بود.ازاین روی،تمامی جناح های سیاسی او را مجری اراده ملت ایران قلمداد،ودرپی آزادی او از زندان بودند.این اراده عمومی در میان سیاستمداران ونمایندگان مجلس،پس از 30 تیر1331عملی شد ومجلس لایحه ای را برای آزادی او تصویب کرد.خلیل نهایتا درواپسین روزهای آبان 1331از زندان آزاد شد وپس از آن،به دیدار آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی ودکتر محمدمصدق رفت.دردیدار با آیت الله خبرنگاران حضور داشتند وتصاویری چند گرفتند- که بعدها تبدیل به مدرک جرم برای ایشان شد-اما با سیاست دکتر مصدق،دردیدار او با خلیل،عکاسی از آن صحنه تصویربرداری نکرد.

تصاویری که پیش روی دارید،جلوه هایی از این رویداد تاریخی را درخود دارد.

تاریخ : 1395/09/13 13:41
 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی در واپسین روزهای حضور درزندان

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی در واپسین روزهای حضور درزندان

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی ساعتی قبل از آزادی از زندان

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی ساعتی قبل از آزادی از زندان

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی ساعتی قبل از آزادی از زندان ودرخداحافظی با ماموران

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی ساعتی قبل از آزادی از زندان

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی ساعتی قبل از آزادی از زندان ودرخداحافظی با ماموران

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی لحظاتی قبل از آزادی از زندان

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی لحظاتی قبل از آزادی از زندان،درکنارشهید سیدعبدالحسین واحدی وامیرعبدالله کرباسچیان

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی درلحظه بیرون آمدن ازمحوطه زندان

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی پس از آزادی درمنزل پدری ودرکنارپدرش محمد تقی وعلی طهماسبی

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی درآغازین لحظات دیدار با آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی ودرحال بوسیدن دست ایشان

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی درآغازین لحظات دیدار با آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی.درتصویر سید مصطفی کاشانی،حسن گرامی،محمدتقی طهماسبی وشمس قنات آبادی دیده می شوند

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درحال تفقد از شهید استاد خلیل طهماسبی. درتصویر شمس قنات آبادی نیز دیده می شود

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی در دیدار با آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی.درتصویرسید محمدکاشانی و شمس قنات آبادی دیده می شوند

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی در دیدار با آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی پس از آزادی از زندان

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی در کنارآیت الله سید ابوالقاسم کاشانی پس از آزادی از زندان.درتصویر حسن گرامی،محمدتقی طهماسبی وسیدرضا کاشانی دیده می شوند

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی درحال مصافحه با سید محمدکاشانی فرزند آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی در کنار شمس قنات آبادی و محمدتقی طهماسبی در منزل آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی

 • آزادی شهید استاد خلیل طهماسبی از زندان درآیینه تصاویر

  شهید استاد خلیل طهماسبی در کنار حسن گرامی، محمدتقی طهماسبی و سیدرضا کاشانی فرزند آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.