گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

مرحومه مغفوره بانو مرضیه حدیدچی( دباغ)، به دلیل پیشینه پرحادثه و انقلابی خویش، هماره یکی از مصاحبان سایت و نشریات موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به شمار می رفت. اینک که آن مبارز دیرین به رحمت حق پیوسته ، به نیت بزرگداشت یاد و خاطره اش و نیز قدردانی از همکاری های ارزنده اش با موسسه، انتشار تصاویر برخی از این گفت وشنودها را مغتنم دیدیم. روحش شاد.

تاریخ : 1395/09/03 09:53
 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)درحاشیه یکی از گفت وشنودها با موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)درحاشیه یکی از گفت وشنودها با موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)درحاشیه یکی از گفت وشنودها با موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)در یکی از گفت وشنودها با موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)در یکی از گفت وشنودها با موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)در یکی از گفت وشنودها با موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)در یکی از گفت وشنودها با موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)در یک میزگرد با حجج اسلام جعفر شجونی واحمد سالک در دفتر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)در یک میزگرد با حجج اسلام جعفر شجونی واحمد سالک در دفتر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)در یکی از میزگردها در دفتر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)در یکی از میزگردها در دفتر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)در یک میزگرد با حجت الاسلام احمد سالک در دفتر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)در یکی از میزگردها در دفتر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)در یکی از میزگردها در دفتر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • گفت و شنودهای موسسه مطالعات تاریخ معاصر با «بانو مرضیه دباغ» درآیینه تصاویر

  بانو مرضیه حدیدچی(دباغ)در یک میزگرد با حجج اسلام جعفر شجونی واحمد سالک در دفتر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.